Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Konferencija i VIII Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Konferencija i VIII Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Skupština UTSPoštovani članovi, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije poziva Vas na Konferenciju „Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva“ kao i na Osmu Skupštinu Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Udruženje tužilaca Srbije zalaže se za unapređenje položaja javnih tužilaca i zamenika, kao i za unapređenje garancija samostalnosti javnog tužilaštva. Imajući na umu komentare Venecijanske komisije na Ustav RS iz 2006. godine, kao i izmene Ustava planirane kako Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, tako i nacrtom Akcionog plana za poglavlje 23, Udruženje javnih tužilaca organizuje konferenciju koja ima za cilj da pokrene diskusiju u stručnoj javnosti o nezavisnosti javnog tužilaštva.

Govornici na konferenciji će pored uglednih profesora iz zemlje, biti i predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca, gospodin Gerhard Jarosch i Luca Perilli, ekspert Evropske komisije, koji će sa kolegama i učesnicima podeliti uporednopravna rešenja i iskustva, kao i preporuke Saveta Evrope i međunarodne standarde, sa posebnim osvrtom na države u tranziciji.

Zaključci sa konferencije biće sastavni deo plana javnog zagovaranja Udruženja tužilaca u pogledu ustavnog položaja javnih tužilaca i organizacije javnotužilačke organizacije.

Konferencija i Skupština Udruženja održaće se 13. i 14. marta u Beogradu. Oba događaja podržala je misija OEBSa u Srbiji.

Prema Statutu Udruženja, Skupština će biti izborna, tako da pozivamo sve zainteresovane članove, ukoliko žele da se kandiduju za organe Udruženja, to mogu učiniti u skladu sa Statutom UTS-a (članovi 28, 30, 38, 43, 53.). Zainteresovani članovi mogu dostaviti kandidature kancelariji Udruženja najkasnije do 06. marta 2015. godine.

Takođe, molimo Vas da nam Vaše učešće na konferenciji i Skupštini Udruženja prijavite najkasnije do 02. marta 2015. godine. Članovi koji nisu u mogućnosti da prisustvuju izbornoj Skupštini, svoje punomoćje mogu dati nekom od kolega koji dolaze i koji će glasati u njihovo ime.

 

Poslednje vesti

Struka: Amandmani na Ustav nepopravljivi, potreban nov tekst Struka: Amandmani na Ustav nepopravljivi, potreban nov tekst Predstavnici ključnih udruženja pravnika u Srbiji i predstavnici civinog sektora smatraju da amandmani na Ustav Srbije moraju biti povučeni i ponovo... More detail
Ilić: Nezavisno tužilaštvo nije jeres Ilić: Nezavisno tužilaštvo nije jeres Potrebno je redefinisati položaj tužilaštva kako bi bilo nezavisno, mada se u dobrom delu političke javnosti, ali i stručne to doživljava kao jeres,... More detail
Udruženja: Ustav se ne pravi kao simulirana ulaznica u EU Udruženja: Ustav se ne pravi kao simulirana ulaznica u EU Predstavnici pojedinih strukovnih udruženja sudija i tužilaca i nevladinih organizacija poručili su da će do kraja nedelje odlučiti da li će nastaviti... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije