Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Konferencija i VIII Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Konferencija i VIII Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Skupština UTSPoštovani članovi, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije poziva Vas na Konferenciju „Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva“ kao i na Osmu Skupštinu Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Udruženje tužilaca Srbije zalaže se za unapređenje položaja javnih tužilaca i zamenika, kao i za unapređenje garancija samostalnosti javnog tužilaštva. Imajući na umu komentare Venecijanske komisije na Ustav RS iz 2006. godine, kao i izmene Ustava planirane kako Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, tako i nacrtom Akcionog plana za poglavlje 23, Udruženje javnih tužilaca organizuje konferenciju koja ima za cilj da pokrene diskusiju u stručnoj javnosti o nezavisnosti javnog tužilaštva.

Govornici na konferenciji će pored uglednih profesora iz zemlje, biti i predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca, gospodin Gerhard Jarosch i Luca Perilli, ekspert Evropske komisije, koji će sa kolegama i učesnicima podeliti uporednopravna rešenja i iskustva, kao i preporuke Saveta Evrope i međunarodne standarde, sa posebnim osvrtom na države u tranziciji.

Zaključci sa konferencije biće sastavni deo plana javnog zagovaranja Udruženja tužilaca u pogledu ustavnog položaja javnih tužilaca i organizacije javnotužilačke organizacije.

Konferencija i Skupština Udruženja održaće se 13. i 14. marta u Beogradu. Oba događaja podržala je misija OEBSa u Srbiji.

Prema Statutu Udruženja, Skupština će biti izborna, tako da pozivamo sve zainteresovane članove, ukoliko žele da se kandiduju za organe Udruženja, to mogu učiniti u skladu sa Statutom UTS-a (članovi 28, 30, 38, 43, 53.). Zainteresovani članovi mogu dostaviti kandidature kancelariji Udruženja najkasnije do 06. marta 2015. godine.

Takođe, molimo Vas da nam Vaše učešće na konferenciji i Skupštini Udruženja prijavite najkasnije do 02. marta 2015. godine. Članovi koji nisu u mogućnosti da prisustvuju izbornoj Skupštini, svoje punomoćje mogu dati nekom od kolega koji dolaze i koji će glasati u njihovo ime.

 

Poslednje vesti

Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Članovi Vlade Srbije i skupštine uporno krše sopstvene kodekse: Komentarišu sudske odluke uprkos zabrani Stefanović: Nema više zvanja telefonom, sada se uticaj ostvaruje bombastičnim izjavama za medije. Vlada Srbije je kodeks usvojila još u januaru 2016,... More detail
Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa je propratila 22. godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja tužilaca. Na jednoj od slika predstavnici Udruženja tužilaca Srbije... More detail
Šta traže srpski tužioci Šta traže srpski tužioci Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije