Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Inicijativa za donošenje Zakona o izmeni Zakona o sudijama i Zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu

Inicijativa za donošenje Zakona o izmeni Zakona o sudijama i Zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu

skupstina.opstaNarodna skupština - Predsedniku, predmet: Inicijativa za donošenje Zakona o izmeni Zakona o sudijama i Zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu

Poštovana, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Ministarstvo pravde, Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije saglasili su se da Narodnoj skupštini upute zajedničku inicijativu da narodni poslanici predlože donošenje Zakona o izmeni zakona o sudijama, a u vezi sa tim i donošenje Zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu.

Razlog za ovu inicijativu je usaglašavanje Zakona o sudijama sa međunarodnim standardima koji se odnose na pitanje prestanka sudijske funkcije usled navršenja radnog veka sudije.

Članom 59. važećeg Zakona o sudijama propisano je da sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, no sili zakona.

Konsultativni savet evropskih sudija (SSJE) usvojio je novembra 2010. godine Osnovna načela sudstva - MAGNA CARTA SUDIJA. U drugom načelu iz ovog dokumenta, koje se odnosi na nezavisnost sudstva, predviđeno je, između ostalog, da se nezavisnost sudstva jemči u pogledu aktivnosti sudija, a naročito u pogledu zapošljavanja, imenovanja do starosne granice za penzionisanje, napredovanja, nesmenjivosti, obuke, imuniteta, discipline i finansiranja sudstva.

Pored toga, Osnovna načela nezavisnosti sudstva Ujedinjenih nacija, usvojena 1985. godine, u delu koji se odnosi na uslove službe i trajanje mandata sudije, predviđaju da zakon treba da jemči trajanje mandata sudija, njihovu nezavisnost, bezbednost, odgovaraću naknadu, uslove službe penziju i starosnu grancu za odlazak u penziju. Sudije ne mogu biti smenjene dok ne napune godine starosti potrebne za obavezan odlazak u penziju ili im ne istekne mandat, ako takvo ograničenje postoji.

U skladu sa navedenim podnosioci inicijative pripremili su tekst izmene Zakona o sudijama, koji se dostavlja uz ovu inicijativu i pozivaju narodne poslanike da svojim potpisima predlože navedeni zakon Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Uz navedeni tekst podnosioci inicijative dostavljaju i tekst izmena Zakona o javnom tužilaštvu koji sadrži rešenja neophodna za izjednačavanje položaja javnih tužilaca, zamenika javnih tužioca i tužilačkih pripravnika u vezi sa predloženim izmenama Zakona o sudijama, kao i važećim tekstom Zakona o uređenju sudova. Takođe, pozivamo narodne poslanike da svojim potpisima predlože i izmene Zakona o javnom tužilaštvu.

S poštovanjem,

Predsednik Visokog saveta sudstva
Predsednik Državnog veća tužilaca
Ministar pravde
Predsednica Društva sudija Srbije
Predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine.


Tekst inicijative u izvornom obliku možete pogledati OVDE81.80 KB

Poslednje vesti

Ilić: Nedopustiva praksa zvaničnika u slučaju Cvetkovića Ilić: Nedopustiva praksa zvaničnika u slučaju Cvetkovića Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva Goran Ilić izjavio je da konferencije za novinare i izjave najviših državnih zvaničnika o tome do kakvih... More detail
Goran Ilić: Kako da tužilac vodi istragu protiv političara ako ga bira politika? Goran Ilić: Kako da tužilac vodi istragu protiv političara ako ga bira politika? Predsednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić navodi da aktuelni ustavni amandmani vode politizaciji pravosuđa i smanjenju nezavisnosti. Ako vrhovnog... More detail
Delegacija iz Kenije u poseti Udruženju tužilaca Srbije Delegacija iz Kenije u poseti Udruženju tužilaca Srbije Predsednik Udruženja tužilaca Srbije, dr Goran Ilić i potpredsednica Programskog saveta UTS, dr Marina Matić Bošković sastali su se sa delegacijom... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije