Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Osvrti Dopis UTS Izbornoj komisiji Državnog veća tužilaca

Dopis UTS Izbornoj komisiji Državnog veća tužilaca

UTSPovodom postupka za izbor članova Državnog veća tužilaca, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu UTS) ukazuje na potrebu preciznog definisanja uslova pod kojima se odvija izborni proces, a sve u cilju poštovanja odredbi Zakona o državnom veću tužilaca kojima se garantuje slobodno, opšte, jednako i neposredno izborno pravo.

Sam tekst Zakona o Državnom veću tužilaca, u delu koji se odnosi na izbor članova, sadrži niz manjkavosti, na koje je UTS više puta ukazivao. Način izbora, u kome birači glasaju samo za kandidate iz tužilaštva svog ranga, je suprotan osnovnom demokratskom načelu-jednakom pravu glasa (princip 1 birač-1glas). Pri tome, ovo rešenje je i nelogično, jer članovi Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ne predstavljaju samo kolege iz tužilaštva svog ranga, niti odlučuju samo pravima nosilaca javnotužilačke funkcije svog ranga, već odlučuju o pravima svih nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji. UTS je insistirao na rešenju da svi birači-javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, glasaju za svih 6 izbornih članova iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca kako bi se potpuno ostvarilo načelo opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava.

UTS je takođe više puta ukazivao da veliki broj biračkih mesta, na kojima glasa veoma mali broj birača, značajno ugrožava tajnost glasanja, pa je više puta predlagao da se glasanje crši samo na jednom biračkom mestu, ili na četiri biračka mesta u sedištima apelacionih javnih tužilaštava.

Kako se odredbe zakona ne mogu menjati u toku izbornog procesa koji je već otpočeo, a u cilju punog ostvarivanja biračkog prava u postojećim zakonskim uslovima UTS poziva da:

1. Izborna komisija odredi samo četiri biračka mesta u sedištima apelacionih javnih tužilaštava. Ukoliko ovaj predlog nije moguće ostvariti, UTS predlaže Izbornoj komisiji da biračka mesta budu određena tako da na jednom biračkom mestu svoje aktivno biračko pravo ostvaruje najmanje 20 nosilaca javnotužilačke funkcije. Ukoliko bi na jednom biračkom mestu aktivno biračko pravo ostvarivalo manje od 20 nosilaca javnotužilačke funkcije, smatramo da bi se na tom biračkom mestu kompromitovalo pravo tajnosti glasanja, jer bi se lako moglo zaključiti koji nosilac javnotužilačke funkcije je kako glasao. Nemogućnost ostvarivanja prava na tajnost glasa ozbiljno može da dovede u pitanje regularnost izbora. Stoga predlažemo da za više manjih tužilaštava bude odeđeno jedno biračko mesto, a za Grad Beograd predlažemo da za sva tri osnovna tužilaštva bude određeno jedno biračko mesto.

2. Izvrši usklađivanje odredbe člana 21. Pravilnika o radu izborne komisije sa odredbom člana 22. st. 1. alineja 4. Zakona o Državnom veću tužilaca. Naime, članom 22. st.1. alineja 4. Zakona o državnom veću tužilaca propisano je da se dva člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca biraju iz osnovnih tužilaštava. Nesporno je da je Zakonom propisano da su osnovna tužilaštva zastupljana u Državnom veću tužilaca sa dva predstavnika, što biračima iz osnovnih tužilaštava, samo po sebi, daje pravo da glasaju za oba svoja predstavnika, odnosno za dva kandidata. Zato je neophodno je uskladiti odredbu člana 21. Pravilnika o radu izborne komisije sa odredbom člana 22. st. 1. alineja 4. Zakona o Državnom veću tužilaca tako što bi se postojećem članu 21. stav 1. Pravilnika, pre tačke, dodala zapeta i tekst: „odnosno dva kandidata na glasačkom listići za izbor članova iz osnovnih tužilaštava“.
          
Predsednik Udruženja tužilaca Srbije
Dr Goran Ilić

 

Poslednje vesti

Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca U izveštaju organizacije Grupe država protiv korupcije (GRECO), pod tačkom 60, između ostalog pohvaljena je inicijativa uvođenja Poverenika za samostalnost... More detail
Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Ministarstvo pravde je objavilo tzv. radni tekst amandmana za oblast pravosuđa, sa kojim je napravljen zaokret u odnosu na usvojeni akcioni plan, u pravcu... More detail
Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije je na konferenciji za novinare u Beogradu ukazala da predloženi amandmani ne obezbeđuju samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije