Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA

Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA


Niš, 24. avgust 2010.

Ljubaznošću profesorke Pejić, dobili smo mišljenje povodom pojedinačnih odluka o prestanku funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

1. Na pojedinačne odluke o prestanku funkcije, odnosno dužnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koje je Državno veće tužilaca donelo u postupku izbora, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca imaju pravo da u skladu sa čl. 161. st. 4. Ustava Republike Srbije, kao i čl. 99. st. 1. Zakona o Ustavnom sudu i čl. 98. st. 1. Zakona o javnom tužilaštvu, izjave žalbu u roku od 30 dana.

2. Prethodno izjavljene ustavne žalbe na odluke Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca (30.11.2009) i o izboru zamenika javnih tužilaca (15.12.2009) ne isključuju pravo tužilaca da ulože žalbu protiv pojedinačnih odluka o prestanku funkcije. Ustavom RS izričito je navedeno da individualna žalba na odluku o prestanku funkcije isključuje podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu. Kako tužioci nisu mogli da ostvare posebno ustavom garantovano pravo na pravni lek (žalba protiv odluke o prestanku funkcije), jer prilikom donošenja odluke Državnog veća tužilaca nije postupano po pravilima postupka za donošenje pojedinačnog pravnog akta u konkretnoj pravnoj stvari, to je zaštita njihovih prava mogla da bude ostvarena samo putem ustavne žalbe. Donošenjem pojedinačnih odluka (sa obrazloženjem) stekli su se uslovi da javni tužioci i zamenici javnih tužilaca ostvare svoje pravo iz čl. 161. st. 4. Ustava i ulože žalbu protiv odluke o prestanku funkcije.

3. U slučaju da su tužioci prethodno izjavili žalbu na Odluku Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca, tj. na Odluku DVT o izboru zamenika javnih tužilaca, svi javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su dobili pojedinačne odluke o prestanku funkcije imaju pravo da izjave („novu“) žalbu na iste pojedinačne akte. Odluka DVT nije mogla biti predmet pobijanja po žalbi u smislu čl. 161. st. 4 Ustava, jer nije sadržala elemente pojedinačnog pravnog akta sa obrazloženjem, te je kao takva mogla biti objekat napada u cilju zaštite ustavom garantovanih prava po ustavnoj žalbi. Međutim, kako su u međuvremenu donete pojedinačne odluke o prestanku funkcije, one se mogu smatrati kao potpuno novi objekat pobijanja, koji Ustavnom sudu pruža mogućnost da pristupi meritornoj oceni zakonitosti odluke. Tužioci mogu u obrazloženju ponoviti razloge za pobijanje koji su istaknuti u prethodnoj žalbi, ali ne postoji formalno pravna obaveza da se upućuje na prethodnu/prvu žalbu.

(Sa žalbama sudija stvari stoje drugačije. Rešavajući po žalbi sudije protiv Odluke Visokog saveta sudstva od 25.12.2009. godine (Odluka Ustavnog suda VIIIU br. 102/2010), Ustavni sud je poništio Odluku VSS od 25.12.2009. godine (kojom je utvrđen prestanak sudijske dužnosti svim sudijama koje nisu izabrane), u delu I tačka 662. izreke i naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 30 dana ponovo odluči o prijavi sudije podnetoj na Oglas za izbor za sudiju na stalnu sudijsku funkciju. S obzirom na stav Ustavnog suda da na akt VSS shodno primeni odredbe Zakona o upravnim sporovima, sudije mogu izjaviti žalbu na pojedinačne odluke VSS s pozivom na prethodnu/prvu žalbu upućenu Ustavnom sudu.)

4. Iscrpljivanjem ustavom garantovanog pravnog leka (žalba protiv odluke o prestanku funkcije) pred Ustavnim sudom, biće ispunjene procesne pretpostavke da se nezadovoljne strane obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Dr Irena Pejić,
Vanredni profesor

Poslednje vesti

Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je neka rešenja novog zakona usmerenog na efikasniju borbu protiv korupcije, poput formiranja posebnih odeljenja... More detail
Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca "Njihova trenutna uloga u pravosudnom sistemu je nejasna za sada, jer nije definisano na koji način doprinose poslovima u sudovima, odnosno javnim tu... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije