Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Saradnja Sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji


Polazeći od velike potrebe za saradnjom zbog kulturnog, istorijskog i zakonodavnog nasleđa i potrebe za saradnjom između nacionalnih tužilaštva, kao i sve većom potrebom za usklađivanjem nacionalnih zakonodavstava sa propisima Evropske unije, inicijativni odbor sačinjen od predstavnika udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Republike Makedonije, Republike Crne Gore i Republike Srbije, usvajaju

SPORAZUM O SARADNJI I ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA TUŽIOCA

čl.1

Ovim sporazumom o saradnji i zajedničkim aktivnostima Udruženja su saglasna da kada je to moguće, zajednički nastupaju i prezentuju svoje stavove pred svojim članovima i stručnom javnošću, da se međusobno obavještavaju o svojim aktivnostima, kao i o svim propisima koje se tiču organizacionih i statusnih pitanja nosilaca tužilačkih funkcija, o svim savjetovanjima i da na savjetovanja pozivaju predstavnike nacionalnih udruženja tužilaca, čime bi se obogatili načini razmjene stručnih iskustava, a radi postizanja što veće efikasnosti i profesionalnosti u radu njihovih udruženja.

čl.2

U cilju razmjene iskustava i sticanja širih znanja od zajedničkog interesa, predstavnici strana potpisnica će najmanje jednom godišnje održavati zajedničke sastanke, naizmjenično kod svakog od učesnika, kojim će nastojati da povećaju saradnju izmedu njihovih državnih organa i institucija.

čl.3

Potpisnici sporazuma su saglasni da će formirati koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika nacionalnih udruženja radi što efikasnije razmjene iskustava i saradnje predviđene ovim sporazumom.

čl. 4

Teme zajedničkih saslanaka mogu predložiti svaki od potpisnika ovog sporazuma koji će i pripremiti i materijal potreban za raspravu.

čl.5

Ovaj sporazum je otvoren za pristupanje i drugim nacionalnim udruženjima tužilaca, iskažu interesovanje.

čl.6

Sporazum je sačinjen na svim jezicima potpisnika sporazuma.

 

U Beogradu, 12. novembar 2006. godine

Udruga tužitelja /Udruženje tužilaca BiH
Miroslav Marković

Udruga tužitelja/Udruženje tužilaca FBiH
Enes Kamenica

Udruženje Tužilaca Republike Srpske
Živana Bajić

Združenie na javni obviniteli vo Republika Makedonija
Gordana Geškoska

Udruženje Državnih Tužilaca Republike Crne Gore

Udruženje tužilaca Republike Srbije
Branislava Vučković


Sporazum u izvnornom obliku možete pogledati pdf OVDE 142.60 Kb

Poslednje vesti

Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je neka rešenja novog zakona usmerenog na efikasniju borbu protiv korupcije, poput formiranja posebnih odeljenja... More detail
Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca "Njihova trenutna uloga u pravosudnom sistemu je nejasna za sada, jer nije definisano na koji način doprinose poslovima u sudovima, odnosno javnim tu... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije