Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti
Borba protiv trgovine ljudima, jačanje uloge tužilaca i unapređenje zaštite ljudskih prava žrta
Tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i uloga javnih tužilaca u sprovođenju Zakona o zaštiti životne sredine
Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU
Jačanje kapaciteta državnih organa Srbije u oblasti borbe protiv korupcije
Nastavak podrške kancelariji Udruženja tužilaca Srbije
Tužilačka reč
Jačanje kapaciteta za suzbijanje VTK
Alternativne krivične sankcije
Povećanje osetljivosti tužilaca za probleme nasilja u porodici i rodne ravnopravnosti
Dopuna Priručnika za javne tužioce, zamenike javnih tužilaca i pripravnike u javnom tužilaštvu
Tumačenje krivičnog zakonodavstva kao preduslov za adekvatno sprovođenje
Izrada kriterijuma za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u posebnim odeljenjima za ratne zločine i organizovani kriminal
Poboljšavanje odnosa tužioca i žrtve
Širenje ideje evropskih integracija
Izrada podzakonskih akata o Državnom veću tužilaca
Kriterijumi za evaluaciju rada
Princip oportuniteta kao instrument povećanja efikasnosti u krivičnim postupcima i izricanja alternativnih sankcija
Priručnik za javne tužioce
Tužilački dani
Podrška Kancelariji UTS
Podrška radu Etičkog saveta
Nova pozicija tužilaštva prema NSRP
Podrška zakonodavnim aktivnostima
Članstvo UTS u IAP
Program edukacije
Edukacije na temu finansijskog veštačenja
Strateški plan
Regionalna konferencija
Izrada Kodeksa etike

Poslednje vesti

Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa je propratila 22. godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja tužilaca. Na jednoj od slika predstavnici Udruženja tužilaca Srbije... More detail
Šta traže srpski tužioci Šta traže srpski tužioci Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna... More detail
Nagrada za Udruženje tužilaca za ostvarivanje ciljeva Nagrada za Udruženje tužilaca za ostvarivanje ciljeva Udruženju tužilaca Srbije dodeljena je nagrada za ostvarivanje ciljeva i standarda Međunarodnog udruženja tužilaca. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije