Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Osvrti
Ministarstvo pravde i državne uprave

Rešenje o osnivanju Radne grupe


Beograd, 25. jul 2013.

Republika Srbija
Ministarstvo pravde i državne uprave
Broj: 119-01-140/2013-05
Datum: 11.07.2013., Beograd

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101 /07 i 95/10), ministar pravde i državne uprave donosi

REšENJE

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

Opširnije...

Obaveštenje

Ministarstvu pravde upućen dopis sa spiskom delegiranih predstavnika nereizabranih kolega

Beograd, 6. jun 2013.

Obaveštavamo članove da je Udruženje tužilaca Srbije, 29. maja 2013. godine, uputilo dopis Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije sa spiskom delegiranih predstavnika neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca tokom opšteg reizbora 2009. godine, a u cilju organizovanja sastanka predstavnika Ministarstva pravde i predstavnika neizabranih kako bi bio postignut sporazum u vezi sa isplatom materijalne i nematerijalne štete na koju imaju pravo po odluci Ustavnog suda.

Ministarstvo pravde i državne uprave

Dopis Ministarstva pravde i državne uprave

Beograd, 20. maj 2013.

Predsedniku Udruženja tužilaca Srbije dr Goranu Iliću

Poštovani,

Ministarstvo pravde i državne uprave ovim putem Vam se obraća sa molbom da organizujete sastanak i pozovete sve neizabrane zamenike javnih tužilaca u Srbiji da delegiraju svoje predstavnike u cilju razgovora o postizanju sporazuma u vezi sa isplatom materijalne i nematerijalne štete na koju imaju pravo po odluci Ustavnog suda.

Opširnije...

IAP Newsletter No. 58

58. broj zvaničnog biltena Međunarodnog udruženja tužilaca


Mart / April 2013.

From the Secretary - General

Let`s go back to the last days of October and the first days of November 2012. About 350 colleagues from 80 different jurisdictions came together in Bangkok, Thailand, for the 17th IAP Annual Conference.

This Conference with the theme: “Transnational Organised Crime and its expansion into diverse areas of Criminality and the role of the Prosecutor” was hosted by Mr. Chulasingh Vasantasingh, the Attorney-General of Thailand. Everyone experienced a very warm welcome and our Thai colleagues showed us a great hospitality.

Opširnije...

UTS/DVT

UTS: Uspostaviti jedinstvenu praksu u regulisanju radnopravnog statusa neizabranih tužilaca


Beograd, 30. januar 2012.

Poštovana gospođo Dolovac,

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je primilo više pisama neizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije u kojima neizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca ukazuju na probleme sa preuzimanjem radne knjižice i zaključenjem radnog odnosa.

U pismima se navodi da tužilaštva imaju različitu praksu u pogledu određivanja datuma prestanka radnog odnosa/funkcije.

Opširnije...

UTS/DVT

DVT: Provere osnovanosti pritužbi UTS u toku


Beograd, 26. decembar 2011.

U vezi sa obaveštenjem koje smo objavili na našem sajtu 28. novembra 2011. sa naslovom "Ispitati tačnost navoda o ugrožavanju prava na strukovno udruživanje", dobili smo dopis od Državnog veća tužilaca sa odgovorom da su provere osnovanosti pritužbi u toku.

Dopis u izvornom obliku možete pogledati  OVDE 83.23 Kb

UTS/DVT

Novi dopis DVT-u sa argumentacijom u prilog inicijative za povećanje plata tužiocima


Beograd, 21. novembar 2011.

Dana 25. jula 2011. godine, uputili smo vam dopis sa predlogom da doneste odluku o povećanju plata nosiocima javnotužilačkih funkcija u pojedinim javnim tužilaštvima. Budući da niste odgovorili na dopis, prinuđeni smo da vam se ponovo obratimo i izložimo argumentaciju u prilog inicijativi za povećanje osnovnih plata zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca.

U znatnom broju javnih tužilaštava nisu popunjena mesta zamenika javnih tužilaca. Prema čl. 73 st. 3 Zakona o javnom tužilaštvu to je jedan od dva zakonska uslova za uvećanje plata zamenicima javnog tužioca, koji vrše funkciju u tim tužilaštvima.

Opširnije...

UTS

Izveštaj UTS o toku postupka preispitivanja odluka prvog sastava DVT - a


Beograd, 28. oktobar 2011.

U postupku preispitivanja odluka pravog sastava Državnog veća tužilaca (u daljem tekstu DVT) koji je pokrenut i vođen za neizabrane nosioce javnotužilačke funkcije, u kome je Udruženje javnih tužilaca učestvovalo preko posmatrača – dr Gorana Ilića, mr Jasmine Kiurski, Lidije Komlen Nikolić, Radovana Lazića, Branislave Vučković, Zlatka šulovića, Milovana Simića i Srđana Živića, na osnovu pojedinačnih izveštaja i zapažanja posmatrača Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu UTS),  dostavljamo vam,

IZVEšTAJ O TOKU POSTUPKA
sa ocenom objektivnosti rada i odluka DVT-a

Opširnije...

UTS/DVT

Sednica DVT: Usvojena 4 prigovora nereizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije


Beograd, 29. septembar 2010.
 
U sredu, 28. septembra, održana je sednica Državnog veća tužilaca na kome je raspravljano o 8 prigovora nereizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije. Usvojena su 4 prigovora.

Nastavak sednice planiran je za petak, 30. septembar.

Goran Ilić

Goran Ilić: Prestati sa pogrešnom praksom održavanja sednica DVT bez prisustva posmatrača UTS

Beograd, 13. septembar 2011.

Poštovana gospođo Dolovac,
 
Članom 7. i 15. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca i primeni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti predviđeno je da posmatrači Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije imaju pravo da prisutvuju svim fazama postupka preipistivanja, izuzev većanja i glasanja.

Uprkos izričitim odredbama Pravilnika, posmatračima Udruženja, u dosadašnjem postupku preispitivanja nije bilo omogućavano da prisustvuju sednicama Veća.

Opširnije...

Goran Ilić

Ilić: Očekujemo poziv za učešće na stručnom skupu o predlogu Zakonika o krivičnom postupku

Beograd, 14. septembar 2011.

Poštovana gospođo Malović,
 
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije ima saznanje da će se u petak, 16. septembra 2011. godine, održati stručni skup o predlogu novog Zakonika o krivičnom postupku.

Pretpostavljamo greškom, strukovno udruženje tužilaca nije pozvano na pomenuti skup.

Opširnije...

UTS

Koncept žalbe Ustavnom sudu protiv odluke Stalnog sastava DVT


Beograd, 6. septembar 2011.

KONCEPT ŽALBE USTAVNOM SUDU PROTIV ODLUKE STALNOG SASTAVA DVT U POSTUPKU PREISPITIVANJA KOJI JE IZRADIO PRAVNI TIM UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE U SLEDEč†EM SASTAVU:

1. Jović Olivera, zamenik OJT Paraćin
2. Branković Ljubiša, reizabrani zamenik OJT Paraćin
3. Knežević Slavko, neizabrani zamenik VJT Jagodina

Koncept žalbe možete preuzeti  OVDE 14.36 Kb

UTS/DVT

Odluke DVT objavljene u Sl. glasniku br. 61 19. avgusta 2011.


Beograd, 19. avgust 2011.

Službeni glasnik br. 61

Na osnovu člana 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS", broj 101/10), člana 75. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09i 101/10)ičl. 25. i 26. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca i pri-meni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti („Službeni glasnik RS", broj 36/11),

Stalni sastav Državnog veća tužilaca na sedmoj redovnoj sednici održanoj 10. i 12. avgusta 2011. godine, doneo je

ODLUKU

Opširnije...

UTS/DVT

Primedba Gorana Ilića izneta na zasedanju radnog tela DVT 25. jula


Beograd, 25. jul 2011.

ZAPISNIK SA ZASEDANJA RADNOG TELA (KOMISIJA 1) DVT PRILIKOM OBAVLJANJA RAZGOVORA U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA , RESAVSKA 42, BEOGRAD

Posmatrač UTS Goran Ilić iznosi prvu primedbu koja se tiče ažurnosti:

Osim što iznosimo primedbu na to da se pribave podaci o ažurnosti koji ne mogu da se podvedu ni pod jedan kriterijum koje je važio u vreme, niti su podaci o ažurnosti bili predmet prvog sastava DVT, ovom prilikom iznosimo i primedbu na pravni osnov za utvrđivanje ažurnosti.

Opširnije...

Poslednje vesti

Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata Plata nosioca javnotužilačke funkcije nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija tužilačke samostalnosti, zbog čega se, najavljenim... More detail
Održan poslednji okrugli sto u vezi izmena Ustava koje se odnose na pravosuđe Održan poslednji okrugli sto u vezi izmena Ustava koje se odnose na pravosuđe Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Zajedničko pismo UTS i Društva sudija Srbije upućeno Vladi RS, Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde vezano za povećanje plate nosilaca pravosudnih funkcija Zajedničko pismo UTS i Društva sudija Srbije upućeno Vladi RS, Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde vezano za povećanje plate nosilaca... Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije uputili su danas Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finasija... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije