Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Osvrti
UTS/DVT

Primedba Gorana Ilića izneta na zasedanju radnog tela DVT 18. jula


Beograd, 18. jul 2011.

ZAPISNIK SA ZASEDANJA RADNOG TELA (KOMISIJE 2) DVT PRILIKOM OBAVLJANJA RAZGOVORA U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA 18.07.2011. RESAVSKA 42. BEOGRAD.

Posmatrač UTS Goran Ilić je sastavio Primedbu u jednom od predmeta:

Moja primedba se odnosi na argumente prirode stvari ili elementarne logike.

Opširnije...

Obaveštenje

Dopis DVT povodom otpočinjanja postupka preispitivanja


Beograd, 24. jun 2011.

Obaveštavamo Vas da
je stalni sastav Državnog veća tužilaca, saglasno Pravilniku o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca i primeni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti („Službeni  glasnik Republike Srbije",broj 36/11) i Odluci o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 37/11), otpočeo dana 31. maja 2011 godine postupak preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca.

Saglasno odredbama Pravilnika postupak razgovora sa kandidatima će otpočeti dana 4. jula 2011. godine u 9 časova, u službenim prostorijama Državnog veća tužilaca u Beogradu, ulica Resavska br. 42.

Saglasno članu 5. st. 2. i 3. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca i primeni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti osposobljenosti i dostojnosti, pozivamo vas da odredite predstavnike koji bi posmatrali ovaj  postupak, i o tome obavestite Državno veće tužilaca, imajući pri tom u vidu da će razgovori sa kandidatima shodno čl. 30 st. 2 Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca biti obavljani u dve radne grupe. Predstavnici mogu shodno čl. 7 Pravilnika da se upoznaju sa predmetima i izvrše uvid u iste od petka, 24. juna 2011 godine svakim radnim danom od 8:30 do 15:30 uključujući i subotom od 9:30 do 14:30 po prethodnoj najavi.

Spisak predstavnika možete dostaviti na elektronsku adresu
ranko.jerkovic@dvt.jt.rs

Kontakt: Ranko Jerković, sekretar Državnog veća tužilaca, mejl: ranko.jerkovic@dvt.jt.rs, telefon: 064 83 24 997.

Opširnije...

UTS/DVT

Izmena odluke o postupku preispitivanja odluka prvog sastava DVT

Beograd, 6. jun 2011.

IZMENA ODLUKE O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA
(„Službeni glasnik Republike Srbije” br. 38/11 i 39/11)

   
Saglasno članu 6. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/10 i člana 10. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca i primeni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/11), Državno veće tužilaca, na sednici održanoj dana 31. maja 2011. godine, donosi

Opširnije...

Obavestenje

ODLUKA O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA

Beograd, 3. jun 2011.

ODLUKA O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA

Odluku možete preuzeti  OVDE 3.90 Mb

 

UTS/DVT

Pravilnik o postupku preispitivanja oduka prvog sastava DVT

Beograd, 30. maj 2011.

PRAVILNIK O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA I PRIMENI KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI

(Službeni glasnik 36/11)

Pravilnik možete preuzeti pdf OVDE 5.80 Mb

Pravilnik o postupku preispitivanja odluka prvog sastava DVT - predlog

{mosimage}
Beograd, 25. maj 2011.

Verzija pravilnika koju su predstavnici Udruženja tužilaca Srbije usaglasili sa predstavnicima Državnog veća tužilaca, Delegacije Evropske komisije u Srbiji i ekspertima iz Evropske unije.

Na osnovu člana 6. i 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS" 101/10), Državno veće tužilaca donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA
PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA I PRIMENI KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI

Opširnije...

Pravilnik o postupku preispitivanja odluka DVT - predlog UTS

{mosimage}
Beograd, 30. mart 2011.


* Pravilnik izradila radna grupa Udruženja tužilaca Srbije

Na osnovu člana 6. i 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS" 101/10), Državno veće tužilaca donosi

  PRAVILNIK O POSTUPKU PREISPIVANJA ODLUKA

 PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA I PRIMENI KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI


Opširnije...

UTS

Podsećanje - zaključci UO 24. decembra 2009.


Beograd, 16. decembar 2010.

Pre godinu dana, na vanrednoj sednici Upravnog odbora održanoj 24. decembra 2009. godine povodom objavljenih rezultata izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Udruženje tužilaca Srbije donelo je sledeće zaključke:


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca konstatuje da postojeći broj nosilaca javnotužilačke funkcije nije dovoljan za elementarno funkcionisanje javnih tužilaštava, imajući u vidu obim posla i proširenje nadležnosti, pa je neophodno da Državno veće tužilaca poveća sistematizaciju i što pre raspiše novi izbor za zamenike javnih tužilaca prema novoj sistematizaciji.

Opširnije...

UTS

Fond solidarnosti


Beograd, 8. jul 2010.

Na sednici Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije održanoj na Paliću, 18. i 19. marta 2008. doneta je Odluka o obezbeđivanju i korišćenju sredstava solidarnosti.

Fond solidarnosti je osnovan u cilju međusobnog finansijskog pomaganja i jačanja kohezije članova.

U prethodnom periodu Odbor za korišćenje sredstava solidarnosti doneo je tri rešenja kojima se odobrava novčana pomoć.

Opširnije...

Nova delegacija EU dolazi u Beograd da ispravi greške u izboru sudija i tužilaca

Nova delegacija EU dolazi u Beograd da ispravi greške u izboru sudija i tužilaca


"Blic", 12. maj 2010.

Krajem maja u Beograd stiže politička delegacija Evropske komisije da ispravi greške u reformi pravosuđa, odnosno izboru nosilaca pravosudnih funkcija, tokom kojeg je bez funkcije ostalo 837 sudija i oko 160 tužilaca, saznaje „Blic”.

Planirano je da tada bude formirana zajednička komisija sastavljena od predstavnika EK, Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, da bi koordinirala nastavak reforme pravosuđa.

Opširnije...

Barozo: Reizbor sudija i tužilaca imao 'značajne nedostatke'

Barozo: Reizbor sudija i tužilaca imao "značajne nedostatke"


"Press", 29. april 2010.

Predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo ocenio je u pismu Društvu sudija Srbije da je postupak reizbora sudija i tužilaca imao "značajne nedostatke" i da je to pitanje pokrenuto u razgovoru sa "srpskim sagovornicima" kako bi preispitali postupak, rekla je danas predsednik Društva Dragana Boljević prenoseći sadržaj pisma Baroza.

Boljević je rekla, na konferenciji za novinare, da je Evropska komisija pismo sa takvim sadržajem uputila u martu predsedniku Srbije Borisu Tadiću, premijeru Mirku Cvetkoviću i ministarki pravde Snežani Malović i pozvala je ministarku da ga objavi.

Opširnije...

Pismo Jose Manuel Barroso-a


Brisel, 27. april 2010.


Poštovana gđo Boljević, g. Monetti i g. Iliću,

Zahvaljujem vam na vašem pismu od 7. februara i priloženoj dokumentaciji koja se odnosi na reizbor sudija i tužilaca u Srbiji.

Evropska komisija je svesna procesa reforme pravosuđa u Srbiji, koji je ključni prioritet  evropskog partnerstva, kao i nedavnih  dešavanja u vezi sa reizborom sudija i tužilaca. Tokom februara, Komisija i eksperti iz zemalja članica Evropske unije bili su u misiji radi ocene načina na koji je postupak reizbora sproveden.

Opširnije...

UTS-DVT

Državno veće tužilaca prihvatilo predloge UTS

Beograd, 16. april 2010.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Predsedniku Upravnog odbora, gospodinu dr Goranu Iliću


Poštovani,

Državno veće tužilaca je donelo odluku da se proširi sistematizacija u javnim tužilaštvima za 40 mesta zamenika javnih tužilaca, tako da će nakon 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije" o proširenju sistematizacije biti raspisan konkurs za izbor 5 javnih tužilaca i 82 zamenika javnih tužilaca.

Opširnije...

Govor Zagorke Dolovac sa Ambasadorske konferencije

Beograd, 30. mart 2010.

Prenosimo deo govora Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac sa Ambasadorske konferencije, održane u Beogradu 29. marta 2010. godine u kome se navodi program mera do kojih je Državno veće tužilaca došlo uz konsultaciju i na predlog Udruženja tužilaca Srbije:

"Umesto zaključka, izložiću vam plan daljih aktivnosti DVTa.

Kako su evropske integracije prioritet Srbije, kako je primena evropskih standarda suštinski cilj naše zemlje, i kako je pravosudje jedan od najvažnijih oblasti u kojoj će se upravo analizirati zrelost Srbije i njena spremnost da prihvati evropski sistem vrednosti, Državno veće tužilaca je posle analize reforme pravosudja u prva tri meseca, ali i brojnih konstruktivnih razgovora sa kolegama iz ekspertskih grupa EU, predstavnicima EK, SE, OEBSa i Udruženjem tužilaca i zamenika tužilaca Srbije, MEDELOM, spremno da predloži sledeći PROGRAM MERA:

Opširnije...

Poslednje vesti

Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata Plata nosioca javnotužilačke funkcije nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija tužilačke samostalnosti, zbog čega se, najavljenim... More detail
Održan poslednji okrugli sto u vezi izmena Ustava koje se odnose na pravosuđe Održan poslednji okrugli sto u vezi izmena Ustava koje se odnose na pravosuđe Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Zajedničko pismo UTS i Društva sudija Srbije upućeno Vladi RS, Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde vezano za povećanje plate nosilaca pravosudnih funkcija Zajedničko pismo UTS i Društva sudija Srbije upućeno Vladi RS, Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde vezano za povećanje plate nosilaca... Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije uputili su danas Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finasija... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije