Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji

HolandijaNosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 12 meseci, početak jul 2018.

Opšti cilј projekta je osnaživanje javnih tužilaca da otvoreno govore o neprimerenim uticajima i kako da im se odupru.

Projekat "Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji" će doprineti unapređenju razumevanja uloge Poverenika za samostalnost i podizanje svesti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca o radu Povernika. Projektom je predviđeno promovisanje uloge Poverenika među javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca kao i u javnosti pravlјenjem informativnog materijala (letak, infografika, redovno ažuriranje na sajtu DVT, itd).

Predviđeno je niz radnih sastanaka sa predstavnicima pravosudne struke i novinara koji će doprineti promociji tužilaštva i bolјeg razumevanja njegovog rada. Projekat će doprineti stvaranju regulatornog okvira za Poverenika što će ujedno doprineti održivosti institucije i bolјem pozicioniranju u sistemu institucija koje osiguravaju nezavisnost i samostalnost tužilaštva.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

1. Nezavisno istraživanje
2. Podizanje svesti tužilaca i zamenika tužilaca o šteti koju prouzrokuju politički i neprimereni uticaji
3. Stvaranje regulatornog okvira za Poverenika za samostalnost
4. Informativna i komunikaciona kampanja koja će imati dva cilјa:
    1. da promoviše ulogu Poverenika među tužiocima i zamenicima tužioca,
    2. da postavi poverenika kao zaštitinika nezavisnosti tužilaca.

Udruženje će prikazati sve rezultate projekta na sajtu i pripremiće izveštaje za medije. Takođe će se štampati i Tužilačka reč sa temom integriteta i nepoželјnih uticaja. Udruženje će učestvovati i na sastanku Konventa kako bi promovisali rezultate projekta kao što će imati redovne sastanke sa predstavnicima civilnog sektora iz oblasti vladavine prava kako bi definisali zajedničke stavove.

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije