Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Tekući projekti Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Nosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Norveška ambasada u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 12 meseci, početak novembar 2018.

norwegian.newbtd

Udruženje tužilaca će u okviru projekta „Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“ doprineti unapređenju okvira za odgovorom krivično pravnog sistema u slučajevima korupcije, naročito posebnih odelјenja u javnim tužilaštvima.

Cilјevi projekta su:

  • Identifikovanje prepreka i izazova kako bi novoosnovana posebna odelјenja za suzbijanje kriminala u četiri viša tužilaštvima bolјe funkcionisala, definisanje preporuka za zakonske amandmane i za pobolјšanje u postojećoj tužilačkoj praksi kao i zagovoranje  njene primene.
  • Podizanje svesti kod javnih tužilaca i drugih relevantnih strana za još efikasniju primenu anti korupcijskog zakona u Srbiji.
  • Povećanje svesti javnosti o antikorupcijskim principima i prezentovanja rezultata rada tužilaštva.

Udruženje tužilaca Srbije će organizovati okrugle stolove, sa govornicima i predstavnicima tužilaštva, koji će utvrditi sve izazove u uspostavlјanju posebnih odelјenja u Višim tužilaštvima u Beogradu, Kralјevu, Nišu i Novom Sadu, kao i moguće probleme i u primeni Akcionog plana Strategije finansijskih istraga i Akcionog plana za Poglavlјe 23. Predstavnici Udruženja će u nastupima u medijima zagovarati primenu preporuka.

Okrugli stolovi u Novom Sadu i Nišu: Efekti primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcijeDonošenje novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, otvorilo je niz pitanja u stručnoj javnosti. Zakon je predvideo određene novine, kao što su finansijski forenzičari, službenici za vezu, udarne grupe, kao i uspostavljanje posebnih odeljenja u višim javnim tužilaštvima. S obzirom na značaj borbe protiv korupcije, Udruženje tužilaca Srbije je pripremilo projekat koji ima za cilj da ustanovi efekte primene novog zakona, kako i definisanje preporuka za eventualnu izmenu zakonodavnog okvira, kao i za poboljšanje rada u okrivu tužilačke prakse.

Projekat sprovodi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, uz podršku ambasade kraljevine Norveške, preko Balkanskog fonda za demokratiju (BTD, The Balkan Trust for Democracy).

Jedna od prvih projektnih aktivnosti je održavanje dva okrugla stola, kako bi se ustanovili izazovi u radu novosonovnanih Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u okviru četiri Viša javna tužilaštva na teritoriji Srbije. Okrugli stolovi organizovani su u Novom Sadu i Nišu.

Program rada okruglih stolova obuhvatio je četiri teme, i to: razlozi osnivanja posebnih odeljenja, izazovi u upostavljanju i funkcionisanju posebnih odeljenja, prvih 10 meseci rada posebnih odeljenja i procesno i materijalno zakonodavstvo relevatno za rad posebnih odeljenja.

U Novom sadu 01. i 02.02.2019. godine na okruglom stolu učestovali su predstavnici beogradske i novosadske apelacije sa kolegama iz posebnih odeljenja iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Beogradu.

U Nišu 21.02. i 22.02.2019. godine, bili su prisutni nosioci javnotužilačke organizacije, ne samo posebnih odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu i Nišu, već i predstavnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu, Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu. Na jednom mestu imali su priliku da razgovaraju javni tužioci sa nadležnosti sve četiri apelacije i da se kroz razgovor uoče određeni problemi u praksi, kao i uslovi u kojima funkcionišu posebna odeljenja za suzbijanje korupcije.

Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije Merenje rezultata novog Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Na okruglim stolovima diskutovalo se o nedostacima zakonodavnog okvira i predlozima za njegovo unapređenje, neujednačenoj praksi tužilaštava i tumačenjima pojednih pojmova, izazovima povezanim sa uslovima rada u posebnim odeljenjima.
Diskusije i predlozi sa okruglih stolova poslužiće kao okvir za istraživanje prakse posebnih odeljenja i za definisanje preporuka za unapređenje njihovog rada, kako sa stanovišta propisa kojima se uređuje njihov rad i koji zamenici primenjuju u postupanju u predmetima, tako i u pogledu ujednačavanja prakse i utvrđivanja minimalnih uslova za rad.

 

 

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije