Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Memorandum o saradnji i pružanju finansijske podrške između UTS i Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji za 2015. godinu

Memorandum o saradnji i pružanju finansijske podrške između UTS i Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji za 2015. godinu

osceserbiaMisija OEBS kontinuirano podržava aktivnosti Udruženja od 2001. godine, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema tužilaštva u Srbiji i usklađivanja sa standardima EU. Početkom 2015. godine, potpisan je Memorandum o saradnji koji obuhvata sprovođenje zajedničkih aktivnosti u dve oblasti:

1)    Podrška reformi pravosuđa
Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa i nacrtom Akcionog plana za poglavlje 23, predviđene su izmene odredbi Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Kako bi se ostvarili ovi ciljevi OEBS podržava aktivnosti vezane za postizanje konsenzusa oko budućih izmena Ustava koje se odnose na položaj i izbor tužilaca I zamenika tužilaca,  kao i uređenje javnog tužilaštva.

U skladu sa tim, OEBS će podržati organizaciju međunarodne Konferencije u Beogradu i 4 okrugla stola u drugim gradovima Srbije na temu izmene Ustava. Zaključci sa Konferencije i okruglih stolova biće predstavljeni u Izveštaju koji će uključiti konkretne predloge za izmenu Ustava. Pored toga, navedenim aktivnostima podržaće se i organizacija Skupštine Udruženja, štampanje jednog broja Tužilačke reči kao i održavanje internet stranice Udruženja.

2)    Podrška krivičnopravnom programu
U okviru ovog dela saradnje biće održano 5 okruglih stolova u Beogradu i drugim gradovima Srbije, na kojima će se okupiti tužioci i sudije krivičari kako bi diskutovali na temu Zakonika o krivičnom postupku. Takođe, biće formirana radna grupa koja će se baviti ovom temom i koja će imati zadatak da napiše smernice za unapređenje Zakonika o krivičnom postupku.

U okviru komponente «Podrška krivično - pravnom sistemu» održana su četiri okrugla stola i Konferencija, na kojima su tužioci, sudije krivičari i profesori diskutovali na temu Zakonika o krivičnom postupku. okrugli.stolovi sa temom „Unapređenje zakonika o krivičnom postupku“ održani su u Kragujevcu, Paraćinu, Pančevu i Novom Sadu. Govornici na okruglim stolovima bili su: Dr Goran Ilić –zamenik republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije, prof.dr Milan Škulić – profesor pravnog fakulteta u Beogradu , prof. Dr Stanko Bejatović  - dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Branislava Vučković – zamenica Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu i član UO Udruženja tužilaca Srbije, Radovan Lazić – zamenik Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu i predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije, Miodrag Plazinić – Viši javni tužilac u Valjevu i potpredsednik UO Udruženja, Ana Borović – Osnovni javni tužilac u Pančevu i član UO Udruženja. Ispred OSCE-a okruglim stolovima prisustvovali su pravni savetnici Nataša Novaković i Žarko Marković. Na okruglim stolovima učestvovalo je  ukupno 129 učesnika.

U okviru projekta “Memorandum o saradnji između OEBSa i UTSa” u okviru Podrške reformi pravosuđa, 13. i 14. Marta u Beogradu u hotelu Falkenštajner, održana je Međunarodna konferencija na temu “Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva”

U uvodnom delu konferencije, prisutnima su se obratili dr Goran Ilić – predsednik UTSa, Peter Burkhard – ambassador Misije OEBSa u Srbiji, Majkl Davenport – šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Janko Lazarević - zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Čedomir Backović – pomoćnik ministra pravde, Gordana Janićijević – zamenica Republičkog javnog tužioca, Saša Janković – zaštitnik građana kao i Nenad Vujić – direktor Pravosudne akademije.

Govornici na konferenciji su pored predstavnika državnih institucija, strukovnih Udruženja i uglednih profesora iz Srbije, bili i gosti iz inostranstva: predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) – gospodin Gerhard Jarosch i gospodin Luca Perilli – sudija i ekspert Evropske komisije, koji su sa učesnicima podelili uporednopravna rešenja i iskustva kao i preporuke Saveta Evrope I međunarodne standarde, sa posebnim osvrtom na države u tranziciji.

Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'Međunarodna konferencija na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika, tužilaca i zamenika iz cele Srbije, predstavnika stranih i domaćih organizacija i institucija kao i novinari. Cilj konferencije bio je da se pokrene diskusija u stručnoj javnosti o nezavisnosti javnog tužilaštva.

Nakon održane Međunarodne konferencije u Beogradu, krenulo se sa organizacijom okruglih stolova na istu temu. Održana su četiri planirana okrugla stola i to u Paraćinu 10. jula, Novom Sadu – 01. oktobra, Smederevu – 09. oktobra i Kraljevu - 23. oktobra.

Govornici na okruglim stolovima bili su: Radovan Lazić – predsednik UO Udruženja, Miodrag Plazinić – potpredsednik UO Udruženja, Dr Goran Ilić – predsednik UTSa I Dr Milan Škulić. O temi “Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva” na ova četiri okrugla stola razgovaralo je više od 110 učesnika.

okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'okrugli.stolovi na temu 'Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva'

 

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije