Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Pisanje preporuka na Zakon o tužilaštvu i Zakon o Državnom veću tužilaca

Pisanje preporuka na Zakon o tužilaštvu i Zakon o Državnom veću tužilaca

OSCEDonator projekta: Misija OEBS- Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

Period realizacije: 7 meseci, 14. maj 2018 - 13. decembar 2018. godine

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a, započelo je projekat čiji je opšti cilj da se poveća autonomija i položaj tužilaca kako bi se osigurala njihova efikasna uloga u krivičnom postupku u skladu sa evropskim standardima.

Specifični cilj projekta je bolje razumevanje međunarodnih standarda i mišljenja Venecijanske komisije o ustavnom položaju i regulisanje nadležnosti tužilaca, naročito u pogledu autonomije tužilaca, garancija da nezavisno vrše ovlašćenja, nezavisnost od izvršne vlasti, regulisanju organizacije tužilaca (hijerarhijska struktura i nadležnosti tužilaca nad zamenicima tužioca; mogućnost izdavanja uputstva, samostalnost u svakodnevnom radu, itd).

UTS će koristiti dve metode prikupljanja podataka: istraživanje prakse tužilaca i fokus grupe sa tužiocima. Istraživanje će pomoći u boljem razumevanju položaja tužilaca u drugim zemljama i kako je to regulisano, posebno Ustavom.

Nakon procesa prikupljanja podataka, radna grupa Udruženja će pripremiti preporuke za promene koje su predviđene izmenom Ustava. Cilj preporuka je da se obezbedi bolje razumevanje mišljenja Venecijanske komisije i komparativnih primera. Preporuke će biti objavljene u časopisu Tužilačka reč i na sajtu Udruženja tužilaca.

Poslednje vesti

NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu Grupa od 17 organizacija civilnog društva pozvala je danas Državno veće tužilaca, Republičkog javnog tužioca i Visoki savet sudstva da rade svoj... More detail
Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije