Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU

Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU

Delegacija EU u Republici Srbiji
Under the Strengthening Serbia - EU Civil Society Dialogue Project, funded by EU

 

Projekat "Jačanje dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Srbije i EU" je usmeren na razvoj održivog dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije.

Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Specifični ciljevi projekta su:

- podrška saradnji između profesionalnih (strukovnih) organizacija Srbije i EU u oblasti jačanja kontakata i međusobne razmene iskustva između biznis sektora, profesionalnih organizacija i socijalnih partnera;

- unapređenje kapacitetaorganizacija civilnog društva za formulisanje javnih politika, programskih analiza i zastupanje;

- podsticanje novih partnerstava i umrežavanja između organizacija civilnog društva u Srbiji i zamljama članicama EU.

Kao deo realizacije projekta"Jačanje dijaloga izmedju organizacija civilnog društva Srbije i EU" kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Udruženju tužilaca Srbije je odobrena realizacija projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU "

Trajanje projekta:
Projekat će biti sprovođen u periodu od juna 2010. godine do juna 2011. godine.
 
Partneri na projektu:
na sprovodjenju projekta učestvovaće i partneri Udruženja tužilaca Srbije: Društvo sudija Srbije i Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju (MEDEL).
 
Aktivnosti na projektu:
 
Ciljevi projekta:

Opšti cilj predloga je da se Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije izbore za poziciju da institucionalno učestvuju i efikasno doprinose jačanju dijaloga civilnog društva u Srbiji i EU integracijama razumevajući odnose u pravosudnom sistemu i njegovu reformu.
Posebni ciljevi:

1. Podizanje kapaciteta strukovnih udruženja u Srbiji u cilju delovanja kao pokretačka snaga i zagovaranju dalje reforme;
2. Povećanje pristupa evropskim nacionalnim i regionalnim organizacija u sektoru pravosuđa;
3. Reforma pravnog položaja i uloge strukovnih udruženja;
4. Podizanje svesti stručnjaka i javnosti o reformi i standardima EU u sektoru pravosuđa;
5. Promocija rodne ravnopravnosti u strukovnim udruženjima.


Aktivnosti na projektu:

Početni dogadjaj u implementaciji projekta održan je 24. juna u prostorijama Udruženja tužilaca Srbije. Prisutni su bili Goran Ilić, predsednik Upravnog odbora Udruženje tužilaca Srbije, Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, članovi Upravnog odbora Udruženja, članovi Programskog saveta Društva sudija, kao i članovi projektnog tima.

Takođe, oformljeno je svih pet radnih grupa kako je projektom predviđeno: Radna grupa za izradu preporuka za bolju zastupljenost žena u strukovnim pravosudnim udruženjima, Radna grupa za procenu inkluzije žena u upravljačke strukture pravnih strukovnih udruženja, Radna grupa za pripremu strategije javnog zagovaranja, Radna grupa za pripremu analize o situaciji u EU, Radna grupa za izradu predloga Zakona o strukovnim pravosudnim udruženjima.

Tokom oktobra biće održane dve radionice koje će imati za cilj transfer znanja, kao i jedna radionica na temu javnog zagovaranja i lobiranja.

U periodu oktobar - novembar biće održana tri treninga u kojima će se govoriti o značaju dvosmerne komunikacije.

RADIONICA KNOW HOW


Beograd, 28. oktobar 2010.

Radionica za transfer znanja održana je u Beogradu 28, oktobra 2010. godine. Kao predavač na radionici je učestvovao Ignacio Gonzales Vega, član Administrativnog odbora MEDEL-a. Predstavio je dve teme: Položaj strukovnih udruženja u španiji i Iskustva MEDEL-a u saradnji sa strukovnim udruženjima. Radionici je prisustvovalo 13 učesnika.

RADIONICA KNOW HOW

Beograd, 29. oktobar 2010.

Druga radionica za transfer znanja održana je u Beogradu 29. oktobra 2010. godine. Prisutnima se obratio Vito Moneti, predsednik MEDEL-a. Na radionici je govorio o položaju strukovnih udruženja u španiji i o iskustvima MEDEL-a u saradnji sa strukovnim udruženjima. Prisutno je bilo 15 učesnika.

RADIONICA O JAVNOM ZAGOVARANJU I LOBIRANJU

Okrugli sto u ValjevuValjevo, 5. novembar 2010.
 

"Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU" je projekat koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a čija se realizacija ostvaruje uz pomoć GOPA, jedne od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Na sprovođenju projekta učestvovaće i partneri Udruženja tužilaca Srbije: Društvo sudija Srbije i Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju (MEDEL).

Projekat će biti sprovođen u periodu jun 2010. - jun 2011. godine.

Seminar održan u Valjevu bio je prvi u nizu predviđenih.

Kao predavač na okruglom stolu se pojavio Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva. Prisutnima je predstavio dve teme:"Reprofesionalizacija rada u pravosuđu" i "Komunikaciona strategija Udruženja tužilaca Srbije" .

Seminaru je prisustvovalo blizu dvadeset javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca iz Valjeva i šapca.


Okrugli sto u Vrnjačkoj BanjiVrnjačka Banja, 24. novembar 2010.
 
Drugi po redu seminar "Dvosmerna komunikacija" održan je u Vrnjačkoj Banji 24. novembra.

Kao i na prvom seminaru u Valjevu, jedini predavač bio je Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva. Na seminaru je govorio o dve teme: "Reprofesionalizacija rada u pravosuđu" i "Komunikaciona strategija Udruženja tužilaca Srbije".

Seminaru je prisusvovalo oko deset tužilaca iz Kraljeva i Kragujevca.


Banja Koviljača 10. decembar 2010.

Treći po redu seminar "Dvosmerna komunikacija" održan je u Banji Koviljači 10. decembra. Prisutnima se obratio Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva.

Na seminaru je govorio o dve teme: "Odnosi sa javnošću: planiranje, strategija, komunikacija" i "Krizni odnosi sa javnošću".

Seminaru je prisustvovalo oko petnaest tužilaca iz Loznice.

INTERNA RADIONICA ZA PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE JAVNOG ZAGOVARANJA

Beograd, 14. decembar 2010

Radionica je održana 14. decembra 2010 u kancelariji Udruženja tužilaca Srbije. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora Udruženja na kome su odlučili da se napravi sveobuhvatnija strategija za javno zagovaranje.

Sombor, 28. januar 2011.
 
U Somboru je 28. januara organizovan četvrti po redu okrugli sto koji za temu imao "Dvosmernu komunikaciju".

Kao i na prethodnim seminarima, predavač je bio Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva.

On je govorio o dve teme: "Reprofesionalizacija rada u pravosuđu" i "Komunikaciona strategija Udruženja tužilaca Srbije".

Seminaru je prisustvovalo blizu dvadeset tužilaca iz Sombora i Subotice.


RADIONICA "REZULTATI KOMPARATIVNE ANALIZE"


Beograd, 18. februar 2011.

Radionica o rezultatima komparativne analize održana je u beogradu 18. februara 2011. godine. Predavači su bili Vito Moneti, predsednik MEDEL-a, koji je govorio o značaju strukovnih udruženja i Antonio Kluni, potpredsednik MEDEL-a, koji je navodio pozitivne primere organizovanosti nacionalnih strukovnih udruženja.

OKRUGLI STO "DISKUSIJA O PREDLOGU ZAKONA O STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA"

Beograd, 19. februar 2011.

Okrugli sto "Diskusija o predlogu zakona o strukovnim udruženjima" održan je 19. februara 2011. godine u Beogradu. Predavači su bili Vito Moneti, predsednik MEDEL-a, koji je govorio o primerima zakonskih rešenja u Evropskoj uniji i Antonio Kluni, potpredsednik MEDEL-a, koji je govorio o iskustvima MEDEL-a u saradnji sa strukovnim udruženjima.


RADIONICA "MONITORING I ISTRAŽIVANJE"

Novi Sad, 21. februar 2011.

Radionica "Monitoring i istraživanje" održana je 21. februara u Novom Sadu. Pred 16 učesnika predavači su bili predstavnici Udruženja tužilaca Mađarske, Mariana Marija Molnar i Ildiko Pap. Teme koje su predstavili bile su: Iskustva Udruženja tužilaca Mađarske i Značaj monitoringa i istraživanja.  


TEHNIČKA PODRšKA O JAVNOM ZAGOVARANJU

Beograd, februar 2011.

Ova tehnička podrška je održana tokom februara 2011. Stručnjak koji je učestvovao u ovoj aktivnosti je gospođa Ildiko Pap iz Mađarskog udruženja tužilaca. Navela je da javno zagovaranja predstavlja kombinaciju pristupa, tehnika i poruka kojima planer nastoji da postigne ciljeve zastupanja. Takođe, gospođa Pap je govorila o ključnim koracima za formulisanje strategije, stratešku viziju budućnosti, akcionih koraka, itd.


TEHNIČKA PODRšKA O STATUSU PRAVNIH STRUKOVNIH UDRUŽENJA U EVROPSKOJ UNIJI

Beograd, februar 2011.

Tehnička podrška je održana tokom februara 2011. Stručnjaci koji su učestvovali u ovoj aktivnosti bili su Vito Moneti, predsednik Medel-a i Antonio Kluni, potpredsednik Medel-a. Oni su govorili o statusu pravnih strukovnih udruženja u Evropskoj uniji, uz dosta pozitivnih primera iz prakse, koji će biti od velikog značaja za rad strukovnih udruženja u Srbiji.

TEHNIČKA PODRšKA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I ANALIZE

Beograd, februar 2011.

Ova tehnička podrška je održana tokom februara 2011. Stručnjak koji je učestvovao u ovoj aktivnosti je gospođa Marijana Marija Molnar iz Mađarskog udruženja tužilaca. Gospođa Molnar je prenela iskustva Mađarskog udruženja tužilaca i dala dosta pozitivnih primera. Zainteresovanost tužilaca za ovu temu bila je velika.


Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštvaNovi Sad, Niš, Kragujevac, mart 2011.

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU“ tokom marta 2011. godine održana su tri okrugla stola „Strategija javnog zagovaranja“.

Prvi okrugli sto organizovan je 10. marta u Novom Sadu, naredni 17. marta u Nišu i poslednji u nizu, 25. marta u Kragujevcu.

Kao predavač na okruglim stolovima pojavio se Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva koji je za teme imaoodnose sa javnošću: planiranje, strategija, komunikacija i krizne odnose sa javnošću.

Seminaru u Novom Sadu prisustvovalo je petnaest učesnika, u Nišu je bilo prisutno petnaest javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca iz Niša, Vranja, Prokuplja, Pirota i Leskovca, dok je seminar u Kragujevcu ispratilo više od dvadeset učesnika.

RADNI SASTANCI U EVROPSKOJ UNIJI

Brisel, decembar 2010 – mart 2011.

Tokom decembra Udruženje tužilaca Srbije uputila je dva člana Upravnog odbora Jasminu Kiurski i Miodraga Plazinića, u radnu posetu Briselu na sastanak sa predstavnicima Medel-a. Tokom boravka u Briselu, naši predstavnici su obavestili Medel o daljem procesu reforme pravosuđa u Srbija i dali kratak pregled aktivnosti Udruženja u vezi sa reformom. Razgovarali su sa predstavnicima Medel-a o budućim koracima u reformi pravosuđa u Srbija, o ulozi Medel-a u pravosuđu Evropske unije i o izazovima pravosuđa.

Druga radna poseta Briselu i sastanak sa predstavnicima Medel-a i predstavnicima Evropskog parlamenta organizovana je tokom marta (20. i 21. mart). Udruženja tužilaca Srbije uputilo je dva člana Udruženja: Gorana Ilića, predsednika Udruženja i Marinu Matić, stručnjaka za strateški razvoj Udruženja. Tokom posete Briselu, naši predstavnici imali su sastanke sa Tomasom Gudom, članom Upravnog odbora Medel-a, i Kingom Genc i Tanjom Faion, članicama Evropskog parlamenta.


EFIKASNE STRATEGIJE LOBIRANJA
-  Jelena Vujović, Milica Stefanović

Za Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca od strateške važnosti jeste pozicioniranje Udruženja kao poželjnog partnera članova, potencijalnih članova, međunarodne zajednice, mogućnost uticaja na legislativna rešenja u struci, kao i unapređenje pozicije profesije i pojedinaca koji je čine.

 

Efikasne strategije lobiranja

 

Svi ovi ciljevi mogu se postići pažljivim planskim, dugoročnim delovanjem i komunikacijom sa dobro definisanim strateškim i taktičkim ciljevima koji su u skladu sa misijom Udruženja.

Publikaciju možete preuzeti pdf OVDE 940.93 Kb


Okrugli sto 'Mobilnost profesije' u Prokuplju
Prokuplje, 8. april 2011.

 
Okrugli sto "Mobilnost profesije" održan je 8. aprila 2011. godine u Prokuplju.

Realizacija okruglog stola predstavlja nastavak aktivnosti na projektu "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU".

Predavač na okruglom stolu bila je dr Dragana Knežić-Popović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Govorila je o sledećim temama: sloboda kretanja lica, sloboda pružanja profesionalnih usluga, sloboda nastanjivanja, prethodni sistemi priznavanja, novi režim priznavanja profesionalnih kvalifikacija u pravu Evropske unije i akademsko priznavanje i sloboda kretanja.

 Okrugli sto 'Mobilnost profesije' u ProkupljuOkrugli sto 'Mobilnost profesije' u ProkupljuOkrugli sto 'Mobilnost profesije' u Prokuplju

Okruglom stolu je prisustvovalo 19 učesnika iz osnovnog i višeg javnog tužilaštva u Prokuplju, prekršajnog suda u Prokuplju, predstavnici nevladine organizacije "Toplički centar za demokratiju i ljudska prava" i opštinske uprave u Prokuplju.

UTSValjevo, Požarevac, Vranje, 12 - 19. maj 2011.

Tokom maja organizovana su tri okrugla stola na temu "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU".

Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Valjevo, 12. maj 2011.

Seminar u Valjevu je održan u prostorijama Višeg suda. Tema skupa bila je "Mobilnost profesije, priznavanje diploma". Jedini predavač na seminaru bila je Dragana Knežić-Popović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Prisutnima je predstavila sledeće: sloboda kretanja lica; sloboda pružanja profesionalnih usluga; sloboda nastanjivanja; prethodni sistemi priznavanja; novi režim priznavanja profesionalnih kvalifikacijama u pravu Evropske unije; akademsko priznavanje i sloboda kretanja.

Okruglom stolu u Valjevu je prisustvovalo je 25 predstavnika Višeg i Osnovnog tužilaštva, kao i Višeg i Osnovnog suda u Valjevu.
 
 
Požarevac, 18. maj 2011.

Naredni seminar u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU" održan je u Požarevcu.

Tema okruglog stola bila je "Uloga strukovnih udruženja u Evropskoj uniji".

Predavači su bili Aleksandra Čavoški, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koja je govorila na temu "Strukovna udruženja u Evropskoj uniji" i Jovan č†irić, direktor Instituta za uporedno pravo koji je govorio na temu "Pravosudna strukovna udruženja".

Seminaru je prisustvovao 21 predstavnik Višeg i Osnovnog tužilaštva u Požarevcu i Višeg suda u Požarevcu.
 
 
Vranje, 19. maj 2011.

Okrugli sto "Uloga strukovnih udruženja u Evropskoj uniji" održan je u Vranju.

Predavači su bili Aleksandra Čavoški, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koja je govorila na temu "Strukovna udruženja u Evropskoj uniji" i Jovan č†irić, direktor Instituta za uporedno pravo koji je govorio na temu "Pravosudna strukovna udruženja".

Seminaru je prisustvovalo 17 predstavnika Višeg i Osnovnog tužilaštva u Vranju, kao i Višeg i Osnovnog suda u Vranju.

 
OKRUGLI STO "ULOGA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U EVROPSKOJ UNIJI"

Banja Koviljača, 1. jun 2011.

Okrugli sto "Uloga strukovnih usruženja u Evropskoj uniji" održan je 1. juna u Banji Koviljači.

Seminar predstavlja nastavak realizacije projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU".

Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Predavači na seminaru su bili Aleksandra Čavoški, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koja je govorila na temu "Strukovna udruženja u Evropskoj uniji" i Jovan č†irić, direktor Instituta za uporedno pravo koji je govorio na temu "Pravosudna strukovna udruženja". Seminaru je prisustvovalo 17 javnih tužilaca i zamenika iz tužilaštava u šapcu, Valjevu i Loznici. 


MONITORING I EVALUACIJA PROJEKATA

(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Autor publikacije, Marina Starčević, približava nam proces praćenja i procenjivanja našeg rada pišući o sistemu monitoringa i evaluacije, prikupljanju podataka za monitoring i evaluaciju, analizi podataka, planu monitoringa i evaluacije, kao i o drugim sadržajima od značaja za ovu temu.    

RODNA RAVNOPRAVNOST U EVROPSKOJ UNIJI, ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 

Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Pitanja rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i tretmana žena i muškaraca temeljna su pitanja slobode, socijalne pravde i poštovanja ljudskih prava. Borba za ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, protiv rodno zasnovane diskriminacije, prisutna su u svetu i našem okruženju dugi niz godina. Izgradnja međunarodnog i regionalnog sistema ljudskih prava, započeta posle Drugog svetskog rata, kao i ženski, feministički pokreti širom planete zalagali su se za pozitivno pravno normiranje, garantovanje, a onda i ostvarivanje ovih prava. Države su ohrabrivane, ali i pritiskane, da ne samo usvoje određene zakone koji doprinose ravnopravnosti žena i muškaraca, već i da ih sprovode uz odgovarajuće mere koje doprinose ostvarivanju politike jednakih mogućnosti.STRATEGIJA JAVNOG ZAGOVARANJA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Udruženje javnih tužilaca Srbije ima za cilj da uspostavi ravnotežu između proklamovanog javnog interesa i mogućnosti profesionalnog (objektivnog) postupanja u pravosuđu uz poštovanje principa visokih profesionalnih standarda.
 
Strategija javnog zagovaranja pomaže društvenim organizacijama i udruženjima i koalicijama udruženja da identifikuju one koji donose odluke, da nađu veze sa njima i otkriju mogućnosti mobilizacije za razne akcije. Moć zagovaranja je najvažnija za sprovođenje strategije i zato radi sticanja ove moći Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca mora biti podvrgnuto kritici kako bi se uobličili pravi principi i vrednosti na kojima će udruženje temeljiti svoj visokoprofesionalni rad. Ova publikacija napisana je kako bi pomogla Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se angažuju adekvatni ljudi koji direktno utiču na proces donošenja odluka i kako bi se postigla ravnoteža profesionalne prakse (očuvanje integriteta javne tužbe) sa potrebama zaštite javnog interesa i očekivanjima stručne javnosti. Ova publikacija nije namenjena samo tužiocima, već svima koji žele podbrobnije da se upoznaju sa strategijom javnog zagovaranja.
   


STRUKOVNA UDRUŽENJA U OBLASTI PRAVOSUčA

(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.
 
Autori publikacije daju pregled nacionalnih udruženja tužilaca u Ukrajini, Bugarskoj, BJR Makedoniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Australiji, španiji, Italiji, Engleskoj i Velsu, kao i pregled međunarodnih pravosudnih udruženja.
 


UZAJAMNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA I AKADEMSKO PRIZNAVANJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

 

 

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.  

Dugo vremena postojala je tendencija radikalnog suprotstavljanja akademskog i profesionalnog priznavanja. Neosporno je da su ova dva tipa priznavanja različita. Različiti su sa stanovišta ciljeva koji treba da se postignu i, često, u pogledu organa nadležnih za donošenje odluka. Ipak, sistematsko suprotstavljanje dva oblika priznavanja nije prihvatljivo i teško se može pomiriti, u okviru EU, sa afirmacijom individualnog prava na slobodno kretanje. Priznavanje u akademske svrhe i priznavanje u profesionalne svrhe su komplementarni. Priznavanje u svrhu studiranja anticipira priznavanje u profesionalne svrhe u državi prijema.
 
Ponekad se mobilnost tokom studija, da bi se stekla kvalifikacija u nekoj drugoj državi, ostvaruje sa ciljem da se kasnije u toj istoj državi obavlja profesionalna praksa. Priznavanje u akademske svrhe kreira uslove priznavanja u profesionalne svrhe. Napredak na području akademskog priznavanja, olakšavanjem pokretljivosti studenata, doprinosi lakšem dopuštanju nastanjivanja u državi prijema da bi se tu obavljala profesija. S druge strane, priznavanje u profesionalnom cilju je neophodno za razvoj mobilnosti tokom studija. Dakle, iako razlikovanje ova dva tipa priznavanja treba zadržati, potrebno je izbegavati njihovo sistematsko suprotstavljanje.
 

TEHNIČKA PODRšKA O UNUTRAšNJEM TRŽIšTU EVROPSKE UNIJE I PROFESIONALNIM STANDARDIMA I MOBILNOSTI

Beograd, 13. jun 2011.

Tehnička podrška je održana 13. juna 2011. Stručnjak koji su učestvovao u ovoj aktivnosti bio je Ignjacio Patrone, bivši predsednik Medel-a. Govorio je značaju slobode profesionalnog kretanja, odlasku u drugu državu da bi se tamo obavljala delatnost za koju je neko kvalifikovan, dajući niz primera iz ove obalsi sa teritorije Evropske unije.  
 
ZAVRšNA KONFERENCIJA PROJEKTA "JAČANJE KAPACITETA PRAVNIH STRUKOVNIH UDRUŽENJA U SKLADU SA STANDARDIMA EU"
 

Završna konferencija projekta 'Jačanje kapaciteta pravnih stukovnih udruženja u skladu sa standardima EU'Beograd, 14. jun 2011.

U beogradskom Medija Centru, 14. juna, održana je završna aktivnost projekta "Jačanje kapaciteta pravnih stukovnih udruženja u skladu sa standardima EU".

Konferenciju čiji je naziv "Uloga strukovnih udruženja u pravosuđu", otvorili su Goran Ilić, Predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Dragana Boljević, Predsednik Društva sudija Srbije, Saša Janković, Zaštitnik građana, Ignjacio Patrone, zamenik javnog tužioca u Vrhovnom sudu Italije i bivši predsednik MEDEL-a, Jolanda San Hoze, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, Jadranka Jelinčić, direktor Fonda za otvoreno društvo i Rut Van Rijn, predstavnik Misije OEBS u Srbiji.

 

Završna konferencija projekta 'Jačanje kapaciteta pravnih stukovnih udruženja u skladu sa standardima EU'Drugi deo konferencije bio je posvećen ulozi strukovnih udruženja i inicijativi za pravni okvir.

 

Prisutnima se prvo obratila Jasmina Kiurski, predsednik Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije, Konstantin Mitić-Vrankić, predstavnik Društva sudija Srbije i Ignjacio Patrone, zamenik javnog tužioca u Vrhovnom sudu Italije i bivši predsednik MEDEL-a.

 

Poslednji dao konferencije imao je za cilj da predstavi rezultate rada na projektu.

Predstavljene su publikacije koje su deo izdavačke aktivnosti Udruženja.

 

Završna konferencija projekta 'Jačanje kapaciteta pravnih stukovnih udruženja u skladu sa standardima EU'Publikaciju "Strategija lobiranja" predstavila je Jelena Vujović, "Strategiju javnog zagovaranja" predstavio je Tomo Zorić, PR Republičkog javnog tužilaštva, Zorana Antonijević, predstavila je publikaciju "Rodna ravnopravnost u EU, zakonodavstvo i sudska praksa", Dragana Knežić-Popović, profesor Univerziteta Union govorila je o publikaciji  "Uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija i akademsko priznavanje u pravu Evropske unije", publikaciju "Strukovna udruženja u pravosuđu" predstavio je Jovan č†irić, direktor Instituta a uporedno pravo, a predstavljena je i publikacija "Monitoring i evaluacija projekata".

Konferenciji je prisustvovalo više od trideset tužilaca, saradnika i prijatelja Udruženja.
 

 For more information:


STRENGTHENING SERBIA-EU CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROJECT
PROJEKAT “JAČANJE DIJALOGA IZMEčU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUšTVA SRBIJE I EU“

20a/3 Palmotićeva St.
11 000 Belgrade, Republic of Serbia
Tel/fax: +381 11 324 78 75
www.dijalog.org.rs
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THE REPUBLIC OF SERBIA
DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI

Vladimira Popovića 40
19 Avenue GTC
Block 19a New Belgrade
11070 Belgrade, Republic of Serbia
Tel:    +381 11 3083200
Fax:    +381 11 3083201
Delegation on the web: http://www.europa.rs
European Union on line: http://europa.eu

 

Poslednje vesti

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije