Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije

Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije

Projekat "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" ima za cilj da razvije održivo i sveobuhvatno pravosudno sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva koje će biti postignuto pripremom specijalizovanih programa, treninga, fokus grupe za diskusiju o razvoju indikatora za praćenje, pripremu Studije slučaja Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde što će biti sprovedeno u saradnji sa Pravosudnom akademijom kako bi se obezbedila održivost.


UTS/EIDHRUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca projekat sprovodi uz pomoć EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava).

Partneri Udruženju tužilaca Srbije u sprovođenju projekta su Društvo sudija Srbije, Centar za ljudska prava (Niš) i Zavod Moja Soseska (Ljubljana).
 

Očekivani rezultati projekta su sledeći:

1. razvijanje model za bolju zaštitu žrtava diskriminacije kroz stvaranje i sprovođenje metodologije za senzitivniji pristup javnih tužilaca i sudija u slučajevima diskriminacije;
2. povećanje kapaciteta NVO za praćenje zaštite žrtava diskriminacije na osnovu najboljih iskustava EU;
3. razvijanje modela indikatora za praćenje implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva u 4 regiona;
4. pilotiranje novorazvijenih pokazatelja i Pravilnika za monitoring u 4 regiona;
5. Stvaranje baze podataka sa slučajevima diskriminacije na osnovu praćenja izveštaja;
6. osnivanje novih partnerstva i mreža sa lokalnim organizacijama civilnog društva, lokalnom samoupravom, poslovnim sektorom i pravosuđem kroz civilni dijalog i fokus grupe;
7. podizanje nivoa znanja i motivacije građana,
8. proizvodnja i emitovanje 2 TV debate o zaštiti žrtava diskriminacije;
9. održavanje i redovno ažuriranje sajta projekta;
 

Trajanje projekta: jun 2012 - jun 2013.

 

Publikacija: "Zabrana diskriminacije - odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde"

Zabrana diskriminacije - odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde

Beograd, jun 2013.

PREUZMITE PUBLIKACIJU (.pdf, 1.8Mb)

Obaveza harmonizacije domaćeg antidiskriminacionog pravnog poretka sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti ne podrazumeva samo obavezu harmonizacije zakonskih normi, već i obavezu primene tih normi u svetlu onih vrednosti i ciljeva kojima te norme služe u pravnom poretku EU.

Da bi se to ostvarilo, neophodno je dobro poznavanje ne samo međunarodnog prava, već i prakse tela koja nadziru primenu mađunarodnih ugovora, posebno Evropskog suda za ljudska prava, kao i prakse Evropskog suda pravde, koji obezbeđuje jednoobraznu primenu prava EU u državama članicama i poštovanje ljudskih prava.

Poznavanje evropskih standarda podrazumeva i dobro razumevanje tzv. autonomnih koncepata u pogledu značenja pojedinih pravnih pojmova koje je u svojoj dugogodišnjoj praksi izgradio Evropski sud za ljudska prava, a koji se često razlikuju od značenja koja imaju u nacionalnom pravnom sistemu, što predstavlja poseban izazov za domaće pravnike praktičare.

Ova publikacija posvećena je evropskom antidiskriminacionom pravu. Treba imati u vidu da to nije objedinjen i jedinstven sistem antidiskriminacionih pravila, već da su u pitanju pravila koja izviru iz različitih međunarodnih ugovora i drugih akata – konvencija Ujedinjenih nacija, kao i dokumenata Saveta Evrope i Evropske unije.

Najpre je dat pregled najvažnijih dokumenata Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije, a nakon toga su bliže predstavljeni relevantni izvori antidiskriminacionog prava u sistemu Saveta Evrope i Evropske unije, kao i praksa dva evropska suda – Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Suda pravde EU u Luksemburgu.

 

Završni okrugli sto: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Medija centar, Beograd, 4. jun 2013.

U okviru projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva", koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava), organizovan je završni okrugli sto "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" u beogradskom Medija centru.

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Prisutnima su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog suda i Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Oni su govorili o značaju projekta, kao i o problemima diskriminacije u našem društvu.

U drugom delu okruglog stola, održana je prezentacija publikacije "Zabrana diskriminacije - Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde", koja je realizovana kao deo projekta.

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'O publikaciji su govorile autorke publikacije Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Ana Knežević-Bojović, istraživač-saradnik na Institutu za uporedno pravo.

Okruglom stolu je prisustvovalo više od dvadeset tužilaca, zamenika, predstavnika nevladinog sektora, novinara i prijatelja Udruženja.

 

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' Divčibare, 16 - 17. maj 2013.

Četvrti seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je na Divčibarama kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prva se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

 

Drugi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije. 

Nakon nje, prisutnima se obratila Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, koja je govorila o problemima i izazovima u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu i radu.

Poslednji predavač je bio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.
 

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo oko dvadeset i pet tužilaca iz Valjeva, šapca, Prijepolja, Požege i Čačka, kao i predstavnici nevladinih organizacija iz Valjeva i Kruševca.


Fokus grupe "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Novi Pazar, 10. maj 2013.
Zrenjanin, 13. maj 2013.
Sombor, 20. maj 2013.
Niš, 24. maj 2013.


Tokom maja meseca realizovane su četiri fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' u okviru implementacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva".

Fokus grupe su održane u Novom Pazaru, Zrenjaninu, Somboru i Nišu.

Fokus grupu u Novom Pazaru je vodio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za ljudska prava. On je prisutnima izneo iskustva Sandžačkog odbora u borbi protiv diskriminacije, iznoseći i niz neposrednih primera iz prakse. Fokus grupi su prisustvovali predstavnici Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, organizacija Urban-In, Damad i predstavnici Društva za cerebralnu paralizu.

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Fokus grupu u Zrenjaninu vodila je Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je u svom obraćanju istakla ulogu i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a takođe je govorila i o pojmu i oblicima diskriminacije.

Iznela je i niz primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Fokus grupi su prisustvovali predstavnici Višeg i Osnovnog tužilaštva u Zrenjaninu, kao i predstavnici nevladinih organizacija MOSS iz Zrenjanina, UPIK Banat i Udruženje za pomoć MNRO "Suncokret".

Fokus grupe organizovane u Somboru i Nišu vodila je Tijana Milošević, savetnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je prisutnima predstavila rad ove institucije, a izlaganje je bilo obogaćeno obiljem primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Seminaru u Somboru su prisustvovali predstavnici Osnovnog i Višeg tužilaštva u Somboru, Osnovnog i Višeg suda u Somboru, kao i predstavnici Saveza gluvih i nagluvih Sombor, Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, MUPIK Bačke, Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Apatin, Udruženja za pomoć MNRO, Somborskog edukativnog centra i MNRO "Plava ptica" Kula.

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'  Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru u Nišu prisustvovali su predstavnici Osnovnog, Višeg i Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu i predstavnici Centra za ljudska prava Niš i Saveza slepih Niš.

Fokus grupe su se temeljile na razmeni mišljenja izmedju predstavnika pravosuđa i nevladinog sektora sa ciljem da se poveća uloga pravosudnih organa u borbi protiv diskriminacije.

Na četiri održane fokus grupe bilo je prisutno oko 60 učesnika.
 

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Zaječar, 18-19. april 2013.

Treći seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Zaječaru kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prva se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Drugi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Nakon nje, prisutnima se obratila Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, koja je govorila o problemima i izazovima u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu i radu.

Poslednji predavač je bio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo oko dvadeset i pet tužilaca iz Negotina, Zaječara i Bora, kao i predstavnici nevladinih organizacija - Međuopštinske organizacije slepih iz Zaječara i "Mozaik" iz Bora.

Seminar u Nišu: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" 

Seminar Niš, 23-24. novembar 2012.

Drugi seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Nišu kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prvi dan seminara je otvorilo predavanje Jelene Kotević, više savetnice u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koja je prisutnima govorila o relevantnim izvorima antidiskriminacionog prava u Srbiji.

Seminar Zatim se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Drugi dan seminara prvi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Drugi predavač bio je Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

Seminar Seminar

Seminaru je prisustvovalo oko trideset tužilaca iz Beograda, Niša, Vranja, Požege, Pančeva, Požarevca, Prokuplja, Paraćina, Jagodine, Pirota, Čačka, Valjeva, Novog Sada i Kragujevca.

 

Seminar u Rumi: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

Seminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Ruma, 9-10. novembar 2012.

Seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Rumi kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prvi dan seminara je otvorilo predavanje Jelene Kotević, više savetnice u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koja je prisutnima govorila o relevantnim izvorima antidiskriminacionog prava u Srbiji.

Seminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Zatim se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Drugi dan seminara prvi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Drugi predavač bio je Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

091112.ruma2.jpgSeminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo više od dvadeset tužilaca iz Beograda, šapca i Sremske Mitrovice.

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije