Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije

Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije

Projekat "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" ima za cilj da razvije održivo i sveobuhvatno pravosudno sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva koje će biti postignuto pripremom specijalizovanih programa, treninga, fokus grupe za diskusiju o razvoju indikatora za praćenje, pripremu Studije slučaja Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde što će biti sprovedeno u saradnji sa Pravosudnom akademijom kako bi se obezbedila održivost.


UTS/EIDHRUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca projekat sprovodi uz pomoć EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava).

Partneri Udruženju tužilaca Srbije u sprovođenju projekta su Društvo sudija Srbije, Centar za ljudska prava (Niš) i Zavod Moja Soseska (Ljubljana).
 

Očekivani rezultati projekta su sledeći:

1. razvijanje model za bolju zaštitu žrtava diskriminacije kroz stvaranje i sprovođenje metodologije za senzitivniji pristup javnih tužilaca i sudija u slučajevima diskriminacije;
2. povećanje kapaciteta NVO za praćenje zaštite žrtava diskriminacije na osnovu najboljih iskustava EU;
3. razvijanje modela indikatora za praćenje implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva u 4 regiona;
4. pilotiranje novorazvijenih pokazatelja i Pravilnika za monitoring u 4 regiona;
5. Stvaranje baze podataka sa slučajevima diskriminacije na osnovu praćenja izveštaja;
6. osnivanje novih partnerstva i mreža sa lokalnim organizacijama civilnog društva, lokalnom samoupravom, poslovnim sektorom i pravosuđem kroz civilni dijalog i fokus grupe;
7. podizanje nivoa znanja i motivacije građana,
8. proizvodnja i emitovanje 2 TV debate o zaštiti žrtava diskriminacije;
9. održavanje i redovno ažuriranje sajta projekta;
 

Trajanje projekta: jun 2012 - jun 2013.

 

Publikacija: "Zabrana diskriminacije - odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde"

Zabrana diskriminacije - odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde

Beograd, jun 2013.

PREUZMITE PUBLIKACIJU (.pdf, 1.8Mb)

Obaveza harmonizacije domaćeg antidiskriminacionog pravnog poretka sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti ne podrazumeva samo obavezu harmonizacije zakonskih normi, već i obavezu primene tih normi u svetlu onih vrednosti i ciljeva kojima te norme služe u pravnom poretku EU.

Da bi se to ostvarilo, neophodno je dobro poznavanje ne samo međunarodnog prava, već i prakse tela koja nadziru primenu mađunarodnih ugovora, posebno Evropskog suda za ljudska prava, kao i prakse Evropskog suda pravde, koji obezbeđuje jednoobraznu primenu prava EU u državama članicama i poštovanje ljudskih prava.

Poznavanje evropskih standarda podrazumeva i dobro razumevanje tzv. autonomnih koncepata u pogledu značenja pojedinih pravnih pojmova koje je u svojoj dugogodišnjoj praksi izgradio Evropski sud za ljudska prava, a koji se često razlikuju od značenja koja imaju u nacionalnom pravnom sistemu, što predstavlja poseban izazov za domaće pravnike praktičare.

Ova publikacija posvećena je evropskom antidiskriminacionom pravu. Treba imati u vidu da to nije objedinjen i jedinstven sistem antidiskriminacionih pravila, već da su u pitanju pravila koja izviru iz različitih međunarodnih ugovora i drugih akata – konvencija Ujedinjenih nacija, kao i dokumenata Saveta Evrope i Evropske unije.

Najpre je dat pregled najvažnijih dokumenata Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije, a nakon toga su bliže predstavljeni relevantni izvori antidiskriminacionog prava u sistemu Saveta Evrope i Evropske unije, kao i praksa dva evropska suda – Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Suda pravde EU u Luksemburgu.

 

Završni okrugli sto: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Medija centar, Beograd, 4. jun 2013.

U okviru projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva", koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava), organizovan je završni okrugli sto "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" u beogradskom Medija centru.

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Prisutnima su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog suda i Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Oni su govorili o značaju projekta, kao i o problemima diskriminacije u našem društvu.

U drugom delu okruglog stola, održana je prezentacija publikacije "Zabrana diskriminacije - Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde", koja je realizovana kao deo projekta.

Završni okrugli sto: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'O publikaciji su govorile autorke publikacije Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Ana Knežević-Bojović, istraživač-saradnik na Institutu za uporedno pravo.

Okruglom stolu je prisustvovalo više od dvadeset tužilaca, zamenika, predstavnika nevladinog sektora, novinara i prijatelja Udruženja.

 

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' Divčibare, 16 - 17. maj 2013.

Četvrti seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je na Divčibarama kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prva se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

 

Drugi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije. 

Nakon nje, prisutnima se obratila Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, koja je govorila o problemima i izazovima u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu i radu.

Poslednji predavač je bio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.
 

Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' Seminar na Divčibarama: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo oko dvadeset i pet tužilaca iz Valjeva, šapca, Prijepolja, Požege i Čačka, kao i predstavnici nevladinih organizacija iz Valjeva i Kruševca.


Fokus grupe "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Novi Pazar, 10. maj 2013.
Zrenjanin, 13. maj 2013.
Sombor, 20. maj 2013.
Niš, 24. maj 2013.


Tokom maja meseca realizovane su četiri fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji' u okviru implementacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva".

Fokus grupe su održane u Novom Pazaru, Zrenjaninu, Somboru i Nišu.

Fokus grupu u Novom Pazaru je vodio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za ljudska prava. On je prisutnima izneo iskustva Sandžačkog odbora u borbi protiv diskriminacije, iznoseći i niz neposrednih primera iz prakse. Fokus grupi su prisustvovali predstavnici Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, organizacija Urban-In, Damad i predstavnici Društva za cerebralnu paralizu.

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Fokus grupu u Zrenjaninu vodila je Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je u svom obraćanju istakla ulogu i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a takođe je govorila i o pojmu i oblicima diskriminacije.

Iznela je i niz primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Fokus grupi su prisustvovali predstavnici Višeg i Osnovnog tužilaštva u Zrenjaninu, kao i predstavnici nevladinih organizacija MOSS iz Zrenjanina, UPIK Banat i Udruženje za pomoć MNRO "Suncokret".

Fokus grupe organizovane u Somboru i Nišu vodila je Tijana Milošević, savetnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je prisutnima predstavila rad ove institucije, a izlaganje je bilo obogaćeno obiljem primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Seminaru u Somboru su prisustvovali predstavnici Osnovnog i Višeg tužilaštva u Somboru, Osnovnog i Višeg suda u Somboru, kao i predstavnici Saveza gluvih i nagluvih Sombor, Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, MUPIK Bačke, Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Apatin, Udruženja za pomoć MNRO, Somborskog edukativnog centra i MNRO "Plava ptica" Kula.

 Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'  Fokus grupe 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru u Nišu prisustvovali su predstavnici Osnovnog, Višeg i Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu i predstavnici Centra za ljudska prava Niš i Saveza slepih Niš.

Fokus grupe su se temeljile na razmeni mišljenja izmedju predstavnika pravosuđa i nevladinog sektora sa ciljem da se poveća uloga pravosudnih organa u borbi protiv diskriminacije.

Na četiri održane fokus grupe bilo je prisutno oko 60 učesnika.
 

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Zaječar, 18-19. april 2013.

Treći seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Zaječaru kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prva se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Drugi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Nakon nje, prisutnima se obratila Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, koja je govorila o problemima i izazovima u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu i radu.

Poslednji predavač je bio Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Seminar u Zaječaru: 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo oko dvadeset i pet tužilaca iz Negotina, Zaječara i Bora, kao i predstavnici nevladinih organizacija - Međuopštinske organizacije slepih iz Zaječara i "Mozaik" iz Bora.

Seminar u Nišu: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" 

Seminar Niš, 23-24. novembar 2012.

Drugi seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Nišu kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prvi dan seminara je otvorilo predavanje Jelene Kotević, više savetnice u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koja je prisutnima govorila o relevantnim izvorima antidiskriminacionog prava u Srbiji.

Seminar Zatim se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Drugi dan seminara prvi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Drugi predavač bio je Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

Seminar Seminar

Seminaru je prisustvovalo oko trideset tužilaca iz Beograda, Niša, Vranja, Požege, Pančeva, Požarevca, Prokuplja, Paraćina, Jagodine, Pirota, Čačka, Valjeva, Novog Sada i Kragujevca.

 

Seminar u Rumi: "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji"

Seminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Ruma, 9-10. novembar 2012.

Seminar "Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji" organizovan je u Rumi kao deo realizacije projekta "Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" koji se realizuje uz podršku EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava).

Prvi dan seminara je otvorilo predavanje Jelene Kotević, više savetnice u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koja je prisutnima govorila o relevantnim izvorima antidiskriminacionog prava u Srbiji.

Seminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'Zatim se prisutnima obratila Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je govorila o pojmu i oblicima diskriminacije i o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Drugi dan seminara prvi predavač je bila Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je izlagala na temu sudske zaštite i položaj žrtava diskriminacije u sudskom postupku, a takođe je dala i osvrt na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi zabrane diskriminacije.

Drugi predavač bio je Emir Fetahović iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava, koji je naveo iskustva Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava u borbi protiv diskriminacije.

091112.ruma2.jpgSeminar 'Zaštita žrtava diskriminacije i iskustva u borbi protiv diskriminacije u Srbiji'

Seminaru je prisustvovalo više od dvadeset tužilaca iz Beograda, šapca i Sremske Mitrovice.

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije