Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Dokumenti Dokumenti Treći globalni forum za udruženja tužilaca

Treći globalni forum za udruženja tužilaca

 

iappasiappasbelgrade

 

Treći globalni forum za udruženja tužilaca: "Odgovornost i etički standardi u tužilaštvu" 

Od četvrtka, 25. maja do nedelje 28. maja 2017. godine, u Beogradu će biti održan Treći globalni forum za udruženja tužilaca. Forum će biti održan u Palati Srbija, a tema konferencije će biti "Odgovornost i etički standardi u tužilaštvu".

Datum: četvrtak 25. maj 2017. - nedelja 28. maj 2017.
Lokacija: Beograd, Srbija
Mesto održavanje: Beograd, Palata Srbija
Broj učesnika: 100 
Jezik: Srpski, engleski

Tema konferencije:  ODGOVORNOST I ETIČKI STANDARDI U TUŽILAŠTVU

Teme o kojima će se govoriti na konferenciji: Uloga udruženja u promociji odgovornosti  tužilaštva - Etički standardi; Dve strane medalje - tužilačka odgovornost u medijima; Tužilačka odgovornost kao prepreka neprimerenog uticaja - hijerarhije, političke moći; Uloga udruženja tužilaca u izgradnji i obukama kadrova; Finansijska odgovornost: Odgovorno finansijsko upravljanje kao deo tužilačke nezavisnosti; Odgovorno upravljanje resursima; Uloga udruženja u društvenoj odgovornosti; Udruženja i članovi: Modeli i prakse.  

O konferenciji:

Nezavisnost i odgovornost tužilaca se nekad smatraju kao suprotstavljene vrednosti, međutim one se međusobno dopunjuju. Javni tužioci bi trebalo da obavljaju svoju dužnost bez neprimerenog uticaja i država bi trebala da ih od takvih uticaja štiti. Istovremeno, tužioci bi trebalo da budu odgovorni za svoje postupke kako je propisano u Priručniku Ujedinjenih nacija o ulozi tužioca i prema standardima Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP Standards). Tužioci bi trebalo da budu odgovorni prema zakonu, pravosuđu i prema organizaciji (instituciji) u kojoj rade. Možda najvažnije, treba da budu najodgovorniji prema javnosti, obezbeđujući da njihova ovlašćenja prvenstveno služe javnom interesu. Zato udruženja tužilaca imaju ključnu ulogu u ovome.

Primena etičkih standarda vodi jačanju poverenja javnosti, odgovornosti i boljem razumevanju uloge tužilaca u društvu. Udruženja tužilaca mogu da imaju vodeću ulogu u ovome.

Konferencija će omogućiti razmenu prakse i iskustava iz drugih zemalja u vezi tužilačke odgovornosti. Planirano je 8 tema koje se odnose na odgovornost i etičke standarde tužilaca (tužilaštva). Agendom su predviđene plenarne sednice i dve radionice svaki dan, koje će omogućiti rad u manjim grupama. Svaki panel će imati moderatora koji će biti odgovoran za diskusiju, dok će svaka radionica imati izvestioca.

Glavni cilj konferencije je da se utvrdi kako udruženja tužilaca mogu efikasno da doprinesu u jačanju tužilačke odgovornosti i u primeni etičkih standarda tužilaštva.

Ciljna grupa konferencije:

Ciljna grupa konferencije su predstavnici udruženja tužilaca iz celog sveta. Udruženja tužilaca su profesionalne organizacije koje postoje u različitim pravni sistemima. Uobičajeno, primarni cilj udruženja je da štiti nezavisnost i nepristrastan pristup nosiocima pravosudne funkcije. Takođe, udruženja  doprinose boljoj reputaciji nosilaca pravosudne funkcije, što je važno za diskusiju koliko udruženja doprinose u jačanju odgovornosti i sprovođenju etičkih standarda. Pored udruženja tužilaca na konferenciju su dobrodošli i tužioci  iz država koje planiraju da osnivaju udruženja.

Broj učesnika je ograničen na 100.

Izveštaj o zaključcima konferencije možete pogledati OVDE172.52 KB.

Konferencija „Оdgovоrnost i еtički stаndаrdi u tužilаštvu“ u оkviru Тrеćеg glоbаlnоg fоrumа zа udružеnjа tužilаc

Konferencija „Оdgоvоrnоst i еtički stаndаrdi u tužilаštvu“ u оkviru Тrеćеg glоbаlnоg fоrumа zа udružеnjа tužilаcaKonferencija „Оdgоvоrnоst i еtički stаndаrdi u tužilаštvu“, u organizaciji Меđunаrоdnоg udružеnja tužilаcа (IAP) u sаrаdnji sа Udružеnjеm јаvnih tužilаcа i zаmеnikа јаvnih tužilаcа Srbiје, biće održana 26 – 27. mаја 2017. gоdinе u Bеоgrаdu.

Konferencija se organizuje u оkviru Тrеćеg glоbаlnоg fоrumа zа udružеnjа tužilаca i biće održana u Pаlаti Srbiје, ul. Bulеvаr Мihајlа Pupinа 2, sаlа Srbiја, sа pоčеtkоm u 09:30 čаsоvа.

Cilј kоnfеrеnciје је dа sе utvrdi nа kојi nаčin udružеnjа tužilаcа mоgu dеlоtvоrnо dа dоprinеsu јаčаnju tužilаčkе оdgоvоrnоsti i primеni еtičkih stаndаrdа u tužilаštvu.

Pоrеd prеdsеdnikа Меđunаrоdnоg udružеnjа tužilаcа, gоspоdinа Gеrhаrdа Јаrоšа, nа kоnfеrеnciјi ćе gоvоriti i prеdstаvnici tužilаčkih udružеnjа Hоlаndiје, Pоrtugаlа, Маđаrskе, Itаliје, Dаnskе, Poljske, Brazila, Kanade kао i stručnjаci Svеtskе bаnkе.

Јеdаn оd rеzultаtа kоnfеrеnciје је i priprеmа mоdеlа stаndаrdа оdgоvоrnоsti tužilаcа, kојi bi trеbаlо dа pоslužе kао оsnоvа zа diskusiјu u оkviru Kоnsultаtivnоg vеćа еvrоpskih tužilаcа.

Kоnfеrеnciјu su pоdržаli Višеdоnаtоrski pоvеrеnički fоnd zа rеfоrmu prаvоsuđа u Srbiјi (MDTF-JSS) i Мisiја ОЕBS u Srbiјi.

Nаcrt prоgrаmа rаdа možete pogledati OVDE187.73 KB

U toku Treći globalni forum udruženja tužilaca 

U toku Treći globalni forum udruženja tužilaca (FOTO: RTS)Samo samostalan javni tužilac može da bude odgovoran za svoj rad, poručio je predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić otvarajući Treći globalni forum udruženja tužilaca.

"I međunarodni dokumenti, pre svega Ujedinjenih nacija o ulozi javnih tužilaca govore da su odgovornost i samostalnost dve strane istog fenomena", rekao je Ilić, ističući potrebu afirmacije te dve vrednosti.

Na skupu u Palati "Srbija" na temu "Odgovornost i etički standardi u tužilaštvu", Ilić je ocenio da pravni okvir u Srbiji ne omogućava samostalnost tužilaca, već naprotiv, da omogućava uticaj na javno tužilaštvo.

Po našem Ustavu, kako je naveo, starešinu tužilaštva bira Narodna skupština na predlog Vlade.

Javni tužioci za svoj rad odgovaraju nadređenom tužiocu odnosno republičkom javnom tužiocu i Narodnoj skupštini, rekao je Ilić odgovarajući na novinarsko pitanje.

"Umesto da se uspostavi neki vid profesionalne odgovornosti, javni tužioci imaju političku odgovornost za svoj rad, što u svakom smislu izmiče logici", naveo je Ilić.

Napomenuo je da u uređenom pravnom sistemu tužioci za svoj rad odgovoraju pred zakonom i moraju da se staraju da moć koju im je podario zakon mora da bude iskorišćena u javnom interesu.

"Svaki drugi način uspostavljanja odgovornosti javnih tužilaca jeste protiv interesa pravde i pravne države", zaključio je Ilić, koji je i član Državnog veća tužilaca.

Ukazao je da je ideja Foruma da se izradi radni dokument koji će Evropskom konsultativnom veću evropskih tužilaca poslužiti kao osnova za izradu preporuka o ulozi javnih tužilaca i tužilačckih udruženja u uspostalvjanju odgovornosti i etičkih standarda.

"Važno da tužioci budu nezavisni"

Predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca Gerhard Jaroš rekao je da je Forum ove godine okupio profesionalce sa više kontinenata da zajedno diskutuju probleme odgovornosti tužilaca i ekičke standarde u postupanju.

"Veoma je važno da tužioci budu nezavisni u svom radu. Pre dve hiljade godina nije bilo tako kraljevi su mislili da mogu da optužuju i odlučuju kako hoće. Sada politika mora da poštuje tužilaštvo i da mu omogući izvestan stepen samostalnosti", rekao je Jaroš.

"Uticaji na pojedinačne slučajeve je nešto čega moram da se oslobodimo", porucico je Jaroš.

Pomoćnik ministra Čedomir Backović pozvao je tuzizoce da tokom zasedanja obrate pažnju na standard predviljivosti u postupanju, jer kako je naveo predvidljivost za građane predstavlja percepciju vladavine prava.

"Što više predvidljivosti, to bolji standardi", naveo je Backović ukazujući da je predvidljivost mera u kojoj građanin može da predvidivi posledice svog činjenja ili nečinjenja.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio smatra da krivično pravo ima ključnu ulogu u vladavini prava u društvu i da je tužilaštvo to koje treba osumnjičenima da osigura poštovanje prava od početka krivičnog postupka i fer i nepolitičku odluku.

Efikasna saradnja između srpskih udruženja sudija i tužilaca, međunarodnih partnera i ostalih interesnih grupa je od presudnog značaja za nezavisnost pravosuđa, rekao je Oricio.

Konferencija, koju je organizovalo Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Svetskom bankom, okupila je oko 100 predstavnika tužilačkih udruženja iz Austrije, Brazila, Kanade, Danske, Mađarske, Irske, Italije, Holandije, Portugala i Srbije.

Izvor: RTS, Tanjug

Ilić: Samo samostalan tužilac može da odgovara za svoj rad

Ilić: Samo samostalan tužilac može da odgovara za svoj radSamo samostalan javni tuzilac može da bude odgovoran za svoj rad, poručio je danas predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić otvarajući Treći globalni forum udruženja tužilaca.

"I međunarodni dokumenti, pre svega Ujedinjenih nacija o ulozi javnih tužilaca govore da su odgovornost i samostalnost dve strane istog fenomena", rekao je Ilić, ističući potrebu afirmacije te dve vrednosti.

Video prilog možete pogledati OVDE

Izvor: Tanjug

 

 


 

PROGRAM KONFERENCIJE

klikom na ime učesnika možete preuzeti prezentaciju sa konferencije

TREĆI GLOBALNI FORUM ZA UDRUŽENJA TUŽILACA
25 - 28 MAJ 2017
PALATA  SRBIJA
BEOGRAD, SRBIJA

TEMA KONFERENCIJE
ODGOVORNOST I ETIČKI STANDARDI U TUŽILAŠTVU

 

PETAK 26. MAJ 2017.

08:30 – 09:30

Registracija učesnika

09:30 – 10:00

Svečano otvaranje, uvod i reči dobrodošlice

Govornici:

 • Goran Ilić, Predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika   javnih tužilaca Srbije i zamenik Republičkog javnog tužioca
 • Gerhard Jaroš, Predsednik Međunarodnog udruženje tužilaca (IAP)
 • Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije
 • Andrea Oricio,  Šef Misije OEBS u Srbiji
 • Džordža Harli,  rukovodilac MDTF JSS projekta Svetske banke
 • Gvaltijero Mikelini, predsednik MEDEL (Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju)
 • Piter Mekkormik, predsednik Konsultativnog veća evropskih tužilaca

10:00 – 11:30

Prvi panel: “ Uloga udruženja u promociji odgovornosti javnih tužilaštava –        Etički standardi”

Moderator:  Lidija Komlen Nikolić, predsednica ES Udruženja tužilaca Srbije

Govornici:

 • Gvaltijero Mikelini, predsednik MEDEL (Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju)
 • Roel Dona, potpredsednik Pravosudnog udruženja Holandije

11:30 – 12:00

Kafe pauza

12:00 – 13:30

Drugi panel:  “Dve strane medalje – tužilačka odgovornost  u medijima”

Moderator:  Radovan Lazić,  predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije
Govornici:

13:30 – 15:00

Ručak

15:00 – 16:30

Radionica 1: “Tužilačka odgovornost kao prepreka neprimerenom uticaju- hijerarhije, političke moći“

Moderator: Sandra Kulezić, član UO Udruženje tužilaca Srbije

Govornici:

 

Izvestilac: Slaviša Bogdanović, Udruženje tužilaca Srbije

15:00 – 16:30

Radionica 2: “Uloga udruženja tužilaca u izgradnji i obuci kadrova”

Moderator:  Marko Miljanović, Udruženje tužilaca Srbije

Govornici:

 • Agnes Diofasi, bivši član Izvršnog odbora IAP i predstavnik Udruženja tužilaca Mađarske
 • Stanko Nuić, Udruženje tužilaca Republike Srpske
 • Suada Salkić, Udruženje tužilaca Federacije BiH

 

Izvestilac:  Ksenija Bašić, Udruženje tužilaca Srbije

16:30 – 17:00

Predstavljanje izvestilaca sa radionica 1 i 2

17:00-17:15

Kafe pauza

17:15-18:00

Organizovano razgledanje Palate Srbija i grupna fotografija

 

SUBOTA 27. MAJ 2017.

09:00 – 09:30

Registracija učesnika

09:30 – 11:00

Treći panel: Uloga tužioca u društvenoj odgovornosti”

Moderator:  Jasmina Kiurski, predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije

Govornici:

11:00 – 11:30

Kafe pauza

11:30 – 13:00

Četvrti panel: “Odgovorno upravljanje resursima i finansijska odgovornost kao deo tužilačke nezavisnosti”

Moderator: Svetlana Nenadić, član UO Udruženja tužilaca Srbije

Govornici:

 

13:00 – 14:30

Ručak

14:30 – 16:00

Peti panel: Follow up Udruženja i članovi: Modeli i praksa”

Moderator: Marina Matić Bošković, potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije

Govornici:

 •  Predstavnik IAP-a
 •  Roel Dona, potpredsednik Pravosudnog udruženja Holandije

16:00 – 16:30

Kafe pauza

16:30 – 18:00

Zaključak i diskusija o modelu Načela  tužilačke odgovornosti
Govornici:

 • Razmus Vendal, Generalni savetnik  IAP
 • Piter Mekkormik, predsednik CCPE - Konsultativnog veća evropskih tužilaca

 

Izveštaj o zaključcima konferencije možete pogledati OVDE172.52 KB.

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije