Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope

Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope

Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici pravosudnih škola i advokatskih komora iz država članica Saveta Evrope.

Zamenik Generalnog sekretara Saveta Evrope, Gabriella Battaini-Dragoni, otvorila je Konferenciju ističući da je HELP jedina mreža koja doprinosi usavršavanju pravnih stručnjaka na polju ljudskih prava u svih 47 članica Saveta Evrope i da njegovi kursevi odražavaju konstantne izazove koji utiču na naš kontinent. Takođe je istakla doprinos Evropskog suda za ljudska prava kvalitetu HELP kurseva i pozvala članove mreže da i dalje budu angažovani u korišćenju kurseva na nacionalnom nivou. Predsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Michele Nicoletti, predstavio je ideju akademske mreže koja povezuje pravne stručnjake i akademiju da promovišu znanje o ključnim konvencijama Saveta Evrope. Potpredsednik Evropskog suda za ljudska prava, sudija Linos-Alexandre Sicilianos, govorio je o reformi i trenutnim izazovima u radu Evropskog suda za ljudska prava. Zahvaljujući Protokolu 16, Evropski sud za ljudska prava je spreman da vodi Vrhovne sudove članica Saveta Evrope u interpretaciji i primeni prava i sloboda koje prepoznaje Evropska konvencija o ljudskim pravima. Takođe je istakao ulogu HELP Programa i njegovih kurseva za pravne stručnjake u poboljšanju implementacije Konvencije i efektivnosti sistema.

Konferencija je organizovana pod predsedavanjem Hrvatske. Ambasador Stalnog predstavništva Hrvatske u Savetu Evrope, Miroslav Papa, je u svojim uvodnim zapažanjima pomenuo da naziv Konferencije pokazuje direktnu vezu fokusiranih visoko kvalitetnih obuka za pravne stručnjake i kvaliteta sudske presude i konačno i pravde obezbeđene pojedincima pod jurisdikcijom Saveta Evrope. Takođe je pomenuo da je Hrvatska nedavno ratifikovala Istanbulsku konvenciju, a povodom koje konvencije je osmišljen HELP kurs „Nasilje nad ženama“.                                                                            

Na Konferenciji je istaknuto da je u prethodne tri godine 4000 pravnih stručnjaka imalo korist od HELP kurseva koji su organizovale nacionalne institucije za obuku za sudije i tužioce kao i advokatske komore. Broj ljudi i organizacija koji su pristupili besplatnim HELP kursevima preko HELP Platforme povećan je 400 procenata, od nekadašnjih 7000 do skoro 25000. Na Konferenciji su predstavljeni najnoviji kursevi, predstavljena je dobra praksa saradnje nacionalnih institucija za obuku i advokatskih komora u Moldaviji i Španiji.

Drugog dana Konferencije dve radne grupe su dale svoj doprinos opštoj temi i ukazano je na potrebu da HELP  pojača svoj rad u oblasti obrazovanja iz ljudskih prava na univerzitetima.

Na Konferenciji su opštim glasanjem svih predstavnika izabrani članovi Svetodavnog odbora: Julen Fernandez-Conte iz Španije, Maria-Andrianni Kostopoulou iz Grčke, Jasmina Krštenić iz Srbije, Vladimir Palamaraciuc iz Moldavije, Roxana Rizoiu iz Rumunije i Jolanta Samuolyte iz Litvanije.

Rukovodilac Odeljenja politike ljudskih prava i saradnje Generalnog direktorata ljudskih prava i vladavinu prava Saveta Evrope, Mikhail Lobov, zatvorio je Konferenciju istakavši kvalitet HELP kurseva i podstakao članove mreže da ih uvrste u kurikulum svojih nacionalnih institucija za obuku i advokatskih komora.

Pripremila
Jasmina Krštenić
Zamenik javnog tužioca

Poslednje vesti

Debata Debata "Zašto nam treba promena Ustava?" održana u Knjaževcu Nastavljamo naše debate o promeni Ustava, danas u Knjaževcu jer suštinska debata o ovom bazičnom pitanju ne postoji. Većina građana ni ne zna da... More detail
Istraživanje UTS i CESID: Neprimereni uticaji na tužilaštvo Istraživanje UTS i CESID: Neprimereni uticaji na tužilaštvo Neprimereni uticaji na tužilaštvo. Podaci iz 2019 godine. Istraživanje koje je Udruženje tužilaca Srbije sprovelo u saradnji sa CESID uz pomoć ambasade... More detail
Zašto nam treba promena Ustava? u Knjaževcu Zašto nam treba promena Ustava? u Knjaževcu Evropski pokret u Srbiji (EPuS) organizuje javnu raspravu Zašto nam treba promena Ustava? u sredu, 13.marta 2019. godine, u Domu kulture Knjaževac... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije