Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Udruženje tužilaca Srbije poziva na formiranje nove radne grupe za ustav

Udruženje tužilaca Srbije poziva na formiranje nove radne grupe za ustav

Udruženje tužilaca Srbije poziva na formiranje nove radne grupe za ustavUdruženje tužilaca Srbije (UTS) saopštilo je danas da Nacrt amandamana na Ustav Srbije Ministarstva pravde sadrži skromne normativno-tehničke pomake u odnosu na radni tekst koji je ocenjivala Venecijanska komisija.

Ovo udruženje zbog toga poziva Vladu Srbije da formira novu radnu grupu koja bi uradila potpuno novi tekst nacrta amandmana.

Za pohvalu je činjenica da je Ministarstvo pravde uvažilo mišljenje Venecijanske komisije u delu koji se odnosi na nemogućnost izbora javnih tužilaca u Skupštini Srbije, navodi se u saopštenju.

Za žaljenje je, sa druge strane, činjenica da Nacrt amandmana omogućava premeštanje političkog uticaja na izbor nosilaca javnotužilačke funkcije sa Narodne skupštine na Visoki savet tužilaca, kroz odredbe koje se tiču sastava Saveta.

Naročito nas zabrinjava činjenica da je u pogledu odredbe kojom je regulisan budući sastav Visokog saveta tužilaca, Ministarstvo pravde izričito odstupilo od obaveza Srbije iz Akcionog plana za poglavlje 23, navode u UTS.

Razlog za zabrinutost izaziva i činjenica da odredba o mogućnosti raspuštanja Visokog saveta sudstva, koju je Venecijanska komisija oštro kritikovala, ne samo da nije brisana, već je u tekstu nacrta zadržana, ali je istovremeno uneta i u odredbu koja se tiče Visokog saveta tužilaca, upozoravaju tužioci.

Odredbe koje se odnose na pojam istaknutih pravnika i način njihovog izbora su zadržane, a primedbe Venecijanske komisije u tom delu su ignorisane.

Sudijski i tužilački pomoćnici, prema nacrtu amandmana lišeni su mogućnosti napredovanja u sudije ili tužioce, čime se, kao se čini, odričemo jednog od najvažnijih i najvitalnijih resursa srpskog pravosuđa, smatra UTS.

Stiče se utisak da je Ministrstvo pravde selektivno tumačilo delove mišljenja Venecijanske komisije, što je rezultiralo nepotpunom i nedoslednom primenom preporuka ovog tela Saveta Evrope, dok brojne i značajne primedbe drugog, stručnog tela Saveta Evrope, Konsultativnog veća evropskih tužilaca, nisu ni uzete u obzir.

Snaga Ustava ne leži u broju poslaničkih glasova, već u društvenom konsenzusu koji treba da proizađe iz suštinske i inkluzivne debate. Ustav ne treba da se donosi u senci interesa političara, sudija i tužilaca, već po meri potreba savremenog društva, napominju u Udruženju.

Kako ni poslednji tekst predloženih ustavnih amandmana ne stvara uslove za depolitizaciju pravosuđa, pozivamo Vladu Srbije da formira radnu grupu koja bi izradila potpuno novi tekst ustavnih amandmana, usklađen sa mišljenjima Venecijanske komisije, Konsultatvinog veća evropskih sudija i Konsultativnog veća evropskih tužilaca, kao i Akcionim planom Vlade Srbije za poglavlje 23.

Pozivamo Vladu Srbije da organizuje ekspertsku debatu, kako bi pronašli stručno i najbolje rešenje za budući tekst Ustava Srbije, ističe se u saopštenju UTS.

Izvor: Danas, Fonet

Poslednje vesti

Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Povodom neargumentovanog i ostrašćenog napada od strane pojedinih zvaničnika zakonodavne i izvršne vlasti na zasedanju Narodne skupštine 20.05.2019.... More detail
Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Gostovanje sudije Miodraga Majića, u televizijskoj emisiji, bilo je povod da pojedini predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti tokom debate u Narodnoj... More detail
Nezavisnost tužilaštva nije jeres Nezavisnost tužilaštva nije jeres Udruženje tužilaca Srbije se obratilo Konsultativnom veću evropskih tužilaca (CCPE) u januaru mesecu 2019. godine sa zahtevom da ovo telo Saveta Evrope... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije