Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritika

I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritika

I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritikaDruštvo sudija tvrdi da ništa suštinski nije izmenjeno, dok Udruženje sudija i tužilaca najnoviji tekst smatra obećavajućim. Okrugli sto zakazan za 18. septembar.

Reakcije na novi nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je, kako je objavilo Ministarstvo pravde, usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, podeljene su. Dok Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca navode da resorno ministarstvo nije suštinski izmenilo dosadašnji koncept ustavnih promena, novoformirano Udruženje sudija i tužilaca najnoviji tekst ustavnih amandmana smatra obećavajućim.

U Ministarstvu pravde nisu želeli da komentarišu istupe predstavnika strukovnih udruženja. Ministarstvo je za 18. septembar zakazalo okrugli sto na kojem će se raspravljati o amandmanima. Predviđeno je da uvodnu reč iznese ministarka pravde Nela Kuburović, a da potom svi zainteresovani daju svoja mišljenja.

Navodeći da će narednih dana pažljivije proučiti novopredložena rešenja, iz Društva sudija Srbije poručuju da se predloženim rešenjima sudska grana vlasti stavlja u podređeni i kontrolisani položaj, između ostalog i zato što je u revidiranim amandmanima izostavljena definicija sadržine sudske vlasti i uvedena mogućnost da Ustavni sud, koji nije deo pravosudnog sistema, preispituje svaku sudsku odluku.

– Ugrožena je i garancija nepremostivosti proširenjem situacija u kojima sudija, bez svoje saglasnosti, može da bude trajno premešten ili privremeno upućen u drugi sud. Takođe, ograničava se slobodno sudijsko uverenje prilikom tumačenja prava nametanjem obaveze sudijama da vode računa o ujednačenoj sudskoj praksi – navodi se u saopštenju strukovnog udruženja sudija.

Predloženim amandmanima, stav je Društva sudija, degradira se sudska vlast, a nezavisnost sudstva umanjuje do te mere da se sudije svode na državne službenike koji bi trebalo da rade od slučaja do slučaja: katkad na osnovu Ustava i zakona, a katkad na osnovu sudskog precedenta, ali uvek u strahu od razrešenja, premeštaja, disciplinskog kažnjavanja.

– Ovakvom degradacijom sudija i sudstva, građanima je oslabljeno pravo na pravično suđenje – kažu u Društvu sudija.

Zbog svega navedenog, ovo strukovno udruženje pozvalo je celokupnu stručnu javnost da se ujedini oko opšteg interesa očuvanja principa podele vlasti, nezavisnosti sudske vlasti i vladavine prava i jasno izrazi svoj stav protiv ustavnih promena. Društvo sudija poziva i Narodnu skupštinu da, nakon što joj nacrt ustavnih promena bude dostavljen, donese odluku o pristupanju promeni Ustava, da njen nadležni odbor formira radnu grupu za izradu akta o promeni najvišeg pravnog dokumenta i u nju uključi najeminentnije profesore ustavnog prava, predstavnike pravosudnih institucija, autentičnih strukovnih i nevladinih udruženja.

U Udruženju tužilaca i zamenika tužilaca Srbije smatraju da dobar deo amandmana uopšte nije usklađen sa preporukama Venecijanske komisije.

– Članovi VK izrazili su zabrinutost zbog načina raspuštanja Visokog saveta sudstva, a sada se to rešenje primenjuje i na Državno veće tužilaca. Ono što deluje da je usklađeno sa preporukama VK jeste da su sada od deset članova DVT pet tužioci. Izborni članovi su u manjini, a po Akcionom planu za poglavlje 23, najmanje polovinu članova najvišeg tužilačkog tela trebalo bi da čine izborni članovi – kaže za „Politiku” Radovan Lazić, predsednik UO UTS.

Poseban je problem, navodi naš sagovornik, pitanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, zato što im se sada pooštravaju uslovi za izbor, s obzirom na to da prvo moraju da završe Pravosudnu akademiju.

Udruženje sudija i tužilaca revidirane ustavne amandmane smatra obećavajućim, uz obrazloženje će javne tužioce birati savet, a ne skupština.

– Obazrivo kažemo da je ovaj tekst daleko bolji od svih ostalih i da je rano zaključivati da li je u potpunosti usaglašen sa preporukama VK. Podržavamo zahtev saradnika da budu vidljivi i da uđu u Ustav, jer je teret funkcionisanja pravosuđa na njima – kaže za naš list predsednik ovog udruženja Nenad Stefanović.

Na prvi nacrt VK imala 44 kritike

Venecijanska komisija sredinom juna javno je objavila svoje mišljenje u kojem je uputila 44 kritike i preporuke za suštinsku izmenu 29 ustavnih amandmana. Zamerke su se odnosile na ono na šta je, kao najspornije, ukazivala i stručna javnost – sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca i ulogu Narodne skupštine u njegovom sastavu, mogućnost raspuštanja VSS, predložene uslove za razrešenje zbog nestručnosti, uloga sudske prakse, položaj javnih tužilaca i njihovih zamenika.

Izvor: Politika, autorka: Miroslava Derikonjić

Poslednje vesti

Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Predsednik Upravnog odbora Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu Filip Markeš izjavio je da danas problem sa demokratijom nema... More detail
Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Naše izvršne vlasti su navikle na to da je čitava vlast njihova i da ta ona ne može ni sa kim da se deli. Zato su svi koji misle drugačije i spremni... More detail
Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Udruženje tužilaca Srbije, strukovno udruženje čiji su stavovi često u sukobu sa onima izvršne vlasti, iznova se našlo na stranicama tabloida. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije