Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritika

I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritika

I novi nacrt ustavnih amandmana na udaru kritikaDruštvo sudija tvrdi da ništa suštinski nije izmenjeno, dok Udruženje sudija i tužilaca najnoviji tekst smatra obećavajućim. Okrugli sto zakazan za 18. septembar.

Reakcije na novi nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je, kako je objavilo Ministarstvo pravde, usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, podeljene su. Dok Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca navode da resorno ministarstvo nije suštinski izmenilo dosadašnji koncept ustavnih promena, novoformirano Udruženje sudija i tužilaca najnoviji tekst ustavnih amandmana smatra obećavajućim.

U Ministarstvu pravde nisu želeli da komentarišu istupe predstavnika strukovnih udruženja. Ministarstvo je za 18. septembar zakazalo okrugli sto na kojem će se raspravljati o amandmanima. Predviđeno je da uvodnu reč iznese ministarka pravde Nela Kuburović, a da potom svi zainteresovani daju svoja mišljenja.

Navodeći da će narednih dana pažljivije proučiti novopredložena rešenja, iz Društva sudija Srbije poručuju da se predloženim rešenjima sudska grana vlasti stavlja u podređeni i kontrolisani položaj, između ostalog i zato što je u revidiranim amandmanima izostavljena definicija sadržine sudske vlasti i uvedena mogućnost da Ustavni sud, koji nije deo pravosudnog sistema, preispituje svaku sudsku odluku.

– Ugrožena je i garancija nepremostivosti proširenjem situacija u kojima sudija, bez svoje saglasnosti, može da bude trajno premešten ili privremeno upućen u drugi sud. Takođe, ograničava se slobodno sudijsko uverenje prilikom tumačenja prava nametanjem obaveze sudijama da vode računa o ujednačenoj sudskoj praksi – navodi se u saopštenju strukovnog udruženja sudija.

Predloženim amandmanima, stav je Društva sudija, degradira se sudska vlast, a nezavisnost sudstva umanjuje do te mere da se sudije svode na državne službenike koji bi trebalo da rade od slučaja do slučaja: katkad na osnovu Ustava i zakona, a katkad na osnovu sudskog precedenta, ali uvek u strahu od razrešenja, premeštaja, disciplinskog kažnjavanja.

– Ovakvom degradacijom sudija i sudstva, građanima je oslabljeno pravo na pravično suđenje – kažu u Društvu sudija.

Zbog svega navedenog, ovo strukovno udruženje pozvalo je celokupnu stručnu javnost da se ujedini oko opšteg interesa očuvanja principa podele vlasti, nezavisnosti sudske vlasti i vladavine prava i jasno izrazi svoj stav protiv ustavnih promena. Društvo sudija poziva i Narodnu skupštinu da, nakon što joj nacrt ustavnih promena bude dostavljen, donese odluku o pristupanju promeni Ustava, da njen nadležni odbor formira radnu grupu za izradu akta o promeni najvišeg pravnog dokumenta i u nju uključi najeminentnije profesore ustavnog prava, predstavnike pravosudnih institucija, autentičnih strukovnih i nevladinih udruženja.

U Udruženju tužilaca i zamenika tužilaca Srbije smatraju da dobar deo amandmana uopšte nije usklađen sa preporukama Venecijanske komisije.

– Članovi VK izrazili su zabrinutost zbog načina raspuštanja Visokog saveta sudstva, a sada se to rešenje primenjuje i na Državno veće tužilaca. Ono što deluje da je usklađeno sa preporukama VK jeste da su sada od deset članova DVT pet tužioci. Izborni članovi su u manjini, a po Akcionom planu za poglavlje 23, najmanje polovinu članova najvišeg tužilačkog tela trebalo bi da čine izborni članovi – kaže za „Politiku” Radovan Lazić, predsednik UO UTS.

Poseban je problem, navodi naš sagovornik, pitanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, zato što im se sada pooštravaju uslovi za izbor, s obzirom na to da prvo moraju da završe Pravosudnu akademiju.

Udruženje sudija i tužilaca revidirane ustavne amandmane smatra obećavajućim, uz obrazloženje će javne tužioce birati savet, a ne skupština.

– Obazrivo kažemo da je ovaj tekst daleko bolji od svih ostalih i da je rano zaključivati da li je u potpunosti usaglašen sa preporukama VK. Podržavamo zahtev saradnika da budu vidljivi i da uđu u Ustav, jer je teret funkcionisanja pravosuđa na njima – kaže za naš list predsednik ovog udruženja Nenad Stefanović.

Na prvi nacrt VK imala 44 kritike

Venecijanska komisija sredinom juna javno je objavila svoje mišljenje u kojem je uputila 44 kritike i preporuke za suštinsku izmenu 29 ustavnih amandmana. Zamerke su se odnosile na ono na šta je, kao najspornije, ukazivala i stručna javnost – sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca i ulogu Narodne skupštine u njegovom sastavu, mogućnost raspuštanja VSS, predložene uslove za razrešenje zbog nestručnosti, uloga sudske prakse, položaj javnih tužilaca i njihovih zamenika.

Izvor: Politika, autorka: Miroslava Derikonjić

Poslednje vesti

Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Povodom neargumentovanog i ostrašćenog napada od strane pojedinih zvaničnika zakonodavne i izvršne vlasti na zasedanju Narodne skupštine 20.05.2019.... More detail
Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Gostovanje sudije Miodraga Majića, u televizijskoj emisiji, bilo je povod da pojedini predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti tokom debate u Narodnoj... More detail
Nezavisnost tužilaštva nije jeres Nezavisnost tužilaštva nije jeres Udruženje tužilaca Srbije se obratilo Konsultativnom veću evropskih tužilaca (CCPE) u januaru mesecu 2019. godine sa zahtevom da ovo telo Saveta Evrope... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije