Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Veliki broj odredbi ustavnih amandmana u koliziji sa preporukama iz Evrope, pokazuje analiza Udruženja tužilaca Srbije: Tužioci nezadovoljni nacrtom Ustava

Veliki broj odredbi ustavnih amandmana u koliziji sa preporukama iz Evrope, pokazuje analiza Udruženja tužilaca Srbije: Tužioci nezadovoljni nacrtom Ustava

DVTNajveći broj odredbi Nacrta ustavnih amandmana, koje se tiču budućeg ustavnog položaja tužilaca, u sukobu su sa mišljenjem Venecijanske komisije i Konsultativnog veća evropskih tužilaca, pokazala je analiza Udruženja tužilaca Srbije.

Uprkos stavu Ministarstva pravde, koji tvrde da su amandmani usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije, najveće strukovno udruženje tužilaca u svojoj analizi iznosi niz argumenata koji govore suprotno.

Ministarstvo je, navodi se u analizi, ignorisalo mišljenje Venecijanske komisije, Konsultativnog veća tužilaca, ali i Akcionog plana za Poglavlje 23, kada je u nacrtu predvidelo da u Visokom savetu tužilaca sedi četiri zamenika tužilaca, nasuprot četiri „istaknuta pravnika“, ministrom pravde i vrhovnim tužiocem.

„Iz Akcionog plana za Poglavlje 23 navedeno je da je nakon ustavnih promena potrebno da tužilački savet ima najmanje 50 odsto članova iz reda tužilaca, izabranih od strane njihovih kolega, dok je uloga Narodne skupštine, ne više nego deklaratorna“, navodi se analizi UTS-a.

Ništa bolje nije ni sa rešenjem koje predviđa raspuštanje VST-a ukoliko 60 dana ne donese odluku. Prema analizi tužilaca, ova odredba je bila kritikovana od strane Venecijanske komisije i dok se odnosila samo na Visoki savet sudija.

„Nije jasno iz kog razloga je odredba o raspuštanju, koja je oštro kritikovana od strane Venecijanske komisije, zadržana u tekstu, pa čak i proširena u odnosu na Visoki savet tužilaca“, stoji u analizi Udruženja tužilaca.

U suprotnosti sa evropskim sugestijama, prema analizi UTS-a, jeste i odredba koja tužilaštvo definiše kao „samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela“. „Konsultativno veće evropskih tužilaca je istaklo da samostalnost nije uvek isto što i nezavisnost, jer nezavisnost je više od obične samostalnosti, pre svega u pogledu procesa donošenja odluka. Takođe, navedeno je da bi trebalo da postoji garancija nezavisnosti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast, a posebno u odnosu na politički uticaj“, navode u UTS-u.

Kritikovano je i to što će mandat Vrhovnog javnog tužioca trajati šest godina, iako je Venecijanska komisija predložila da ga, s obzirom da mandat nije obnovljiv, „treba produžiti mandat sa pet na npr. osam godina“.

Mišljenje Udruženja tužilaca se ne razlikuje mnogo od mišljenja Društva sudija koji su takođe, analizirajući nacrt ustavnih amandmana, došli do zaključka da se Ministarstvo pravde oglušilo o značajan broj preporuka Venecijanske komisije.

Predstavnici struke su, na poslednjem okruglom stolu o izmenama Ustava, zatražili od ministarstva da ponovo formiraju radne grupe koje bi izradile novi nacrt, kao i da otvore debatu i uzmu u obzir mišljenje struke i stručnjaka ustavnog prava.

Zaštita akademije

Pored niza drugih odredbi koje pokazuju da se pisac ustavnih amandmana oglušio o sugestije iz Evrope, prema analizi Udruženja tužilaca Srbije, to pokazuje i ona koja se tiče Pravosudne akademije. Ova odredba, stoji u analizi, nije u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije u kome je navedeno „da bi bilo preporučljivo zaštititi Akademiju od mogućeg neprimerenog uticaja tako što bi joj se obezbedio čvrst status u Ustavu“. Ovo, smatraju u UTS-u, nije učinjeno poslednjim nacrtom ustavnih izmena.

Kuburović traži bržu izmenu Ustava

Ministarka pravde Nela Kuburović izrazila je uverenje da će Vlada Srbije tokom oktobra proslediti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa. Ukoliko ta inicijativa bude izglasana sa dvotrećinskom većinom, skupštinski Odbor za ustavna pitanja sačiniće predlog amandmana, čija će polazna osnova biti tekst ustavnih izmena, koji je sačinilo Ministarstvo pravde, rekla je Kuburović u razgovoru sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca. U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da je na sastanku zaključeno da se aktivnosti u okviru reforme pravosuđa, a koje su definisane i Akcionim planom za Poglavlje 23, moraju brže sprovoditi, naročito u izmenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Izvor: Danas, autor: D. D.

Poslednje vesti

Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Predsednik Upravnog odbora Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu Filip Markeš izjavio je da danas problem sa demokratijom nema... More detail
Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Naše izvršne vlasti su navikle na to da je čitava vlast njihova i da ta ona ne može ni sa kim da se deli. Zato su svi koji misle drugačije i spremni... More detail
Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Udruženje tužilaca Srbije, strukovno udruženje čiji su stavovi često u sukobu sa onima izvršne vlasti, iznova se našlo na stranicama tabloida. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije