Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Pismo MEDEL-a upućeno Agenciji za borbu protiv korupcije povodom prijava podnetih protiv članova DVT

Pismo MEDEL-a upućeno Agenciji za borbu protiv korupcije povodom prijava podnetih protiv članova DVT

MEDEL

Direktoru Agencije za borbu protiv korupcije Gospodinu Draganu Sikimiću.
Poštovani, MEDEL - Udruženje sudija i tužilaca za slobodu putem demokratije je Evropska nevladina organizacija koja trenutno okuplja 23 udruženja sudija i tužilaca iz 16 različitih evropskih zemalja, predstavljajući više od 15.000 članova.

Neki od ciljeva Udruženja, određenih Statutom, su i odbrana nezavisnosti pravosuđa od izvršne vlasti, promocija bezuslovnog poštovanja pravnih vrednost i vladavine prava koje egzistiraju u demokratskim društvima, kao i unapređenje pravosuđa, kao javnog servisa čiji je rad zasnovan na poštovanju načela transparentnosti.

MEDEL ima status posmatrača u Savetu Evrope (aktivno učestvuje u organima kao što su Konsultativno veće evropskih sudija i Konsultativno veće evropskih tužilaca) i registrovan je u Registru o transparentnosti Evropske Unije.

MEDEL je došao do saznanja da su stručnjaci (udruženja i javnost) u Srbiji zabrinuti zbog navoda srpskih medija da članstvo u Državnom veću tužilaca (DVT) može biti viđeno kao sukob interesa sa članstvom u strukovnim udruženjima sudija i tužilaca (ili članstvom u organima upravljanja tih strukovnih udruženja).

Ovi navodi medija se odnose na navodni sukob interesa, pet članova Državnog veća tužilaca, koji su takođe članovi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (član MEDEL-a), a neki od njih su i članovi organa upravljanja istog strukovnog udruženja.

Pet članova Državnog veća tužilaca su zamenici javnih tužilaca, Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Sandra Kulezić i Svetlana Nenadić. Navodni sukob interesa se odnosi na njihovo učešće u drugostepenom postupku proisteklom iz disciplinskog postupka vođenog u decembru prošle godine.

U skladu sa uobičajenom praksom MEDEL-a, molimo Vas da nam dozvolite da predstavnici našeg udruženja prate proces u svim fazama postupka, kao što je sakupljanje podataka/dokaza, potencijalno saslušanje ili proces donošenja odluke. Molimo vas da nas informišete o načinu praćenja u skladu sa zakonom.

Podsećam vas da je MEDEL bio posmatrač tokom postupka opšteg reizbora sudija i tužilaca u Srbiji pre skoro deset godina. Nalazi, mišljenja i predlozi koji su proistekli iz ovog procesa praćenja bili su prihvaćeni i visoko cenjeni među evropskim institucijama, stručnjacima i organizacijama.

Verujemo da praćenje, koje sada tražimo da nam dozvolite, bi značajno unapredilo transparentnost celog postupka, imajući u vidu ne samo značaj samog položaja članova Državnog veća tužilaca već i samog očuvanja slobode udruživanja u Srbiji.
Takođe bismo naglasili da, sa statusom posmatrača u Savetu Evrope i registraciji udruženja blizu institucija Evropske Unije, će uticati na samu transparentnost postupka, a prisustvo MEDEL-a može se svakako smatrati jako pozitivnim u tekućem postupku pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji.

FILIPE MARQUES
(Predsednik MEDEL-a)

25.01.2019.

------------------------------------------------

Pismo u izvornom obliku možete pogledati OVDE94.86 KB.

 

Poslednje vesti

Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Predsednik Upravnog odbora Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu Filip Markeš izjavio je da danas problem sa demokratijom nema... More detail
Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Naše izvršne vlasti su navikle na to da je čitava vlast njihova i da ta ona ne može ni sa kim da se deli. Zato su svi koji misle drugačije i spremni... More detail
Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Udruženje tužilaca Srbije, strukovno udruženje čiji su stavovi često u sukobu sa onima izvršne vlasti, iznova se našlo na stranicama tabloida. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije