Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Nezavisnost tužilaštva nije jeres

Nezavisnost tužilaštva nije jeres

EUUdruženje tužilaca Srbije se obratilo Konsultativnom veću evropskih tužilaca (CCPE) u januaru mesecu 2019. godine sa zahtevom da ovo telo Saveta Evrope proceni usaglašenost poslednje verzije amandmana na Ustav Republike Srbije (amandmani iz oktobra 2018) sa evropskim standardima.

Dana 27. marta 2019. godine, Biro CCPE odgovorio je na zahtev Udruženja tužilaca Srbije i dostavio Mišljenje o proceni usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Visokog saveta tužilaca i način rada tužilaca (CCPE-BU(2019)2).EU

Ukazujemo na nekoliko osnovnih preporuka Mišljenja iz marta 2019. godine koje su u celosti saglasne sa prethodno iznetim stavovima Udruženja tužilaca Srbije, povodom predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije. Tako, CCPE, između ostalog, preporučuje:

  • ustanoviti da je “javno tužilaštvo samostalan i nezavisan državni organ”, kao i da se to jasno odnosi na funkcionalnu nezavisnost samih tužilaca;
  • istaći da je VST “samostalan i nezavisan državni organ koji garantuje samostalnost i nezavisnost svih tužilaštava, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca”;
  • da se preispita sastav Visokog saveta tužilaca kako bi se obezbedilo da u njegovom sastavu bar neznatnu većinu čine tužioci svih nivoa izabrani od strane kolega, a da ostatak čine advokati, pravni akademici i članovi civilnog društva, sa samo jednim predstavnikom izvršne vlasti.
  • da se vrati rešenje predviđeno amandmanima iz aprila 2018. koje u drugom krugu izbora članova VST predviđa kvalifikovanu većinu u Narodnoj Skupštini, što znači da je potrebna većina jednaka onoj korišćenoj tokom prvog kruga izbora, odnosno dve trećine;
  • izbrisati odredbu prema kojoj mandat članova VST prestaje u slučaju da VST ne donese odluku u roku od 60 dana od dana prvog pokušaja da se to učini.
  • uključiti nestručnost, kao osnov za razrešenje javnih tužilaca (u amandmanima je nestručnost predviđena kao osnov za razrešenje samo zamenika javnih tužilaca, a ne i javnih tužilaca). 

Podsećamo da je Udruženje tužilaca ranije, u aprilu mesecu 2018. godine, po prvi put, tražilo mišljenje CCPE na nacrt amandmana na Ustav iz aprila 2018. godine. CCPE je mišljenje na ovu verziju amandmana objavilo 25. juna 2018, (dokument CCPE-BU (2018) 3). Oba mišljenja CCPE, izrađena na zahtev Udruženja tužilaca Srbije (iz aprila 2018. godine i marta 2019. godine), potvrđuju razloge za zabrinutost koje je Udruženje isticalo u javnoj debati o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, kao i činjenicu da nezavisnost javnog tužilaštva i funkcionalna nezavisnost samih tužilaca jeste evropski standard.

U prilogu možete videti prevod posledenjeg Mišljenja CCPE o amandmanima na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na javno tužilaštvo (CCPE-BU(2019)2 od 27. marta 2019. godine).

UTS

---------------

pdfMišljenje CCPE o amandmanima na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na javno tužilaštvo(RS)

pdfMišljenje CCPE o amandmanima na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na javno tužilaštvo  (EN)

Link ka izvoru: https://rm.coe.int/opinion-on-serbia-march-2019-/168093dadf

 

Poslednje vesti

Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - "HELP: proslava 70. godišnjice Saveta Evrope" I ove godine održana je godišnja konferencija Evropskog programa za obrazovanje pravnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava (HELP Program) Saveta Evrope... More detail
 Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa Medel pozdravlja presudu Evropskog suda pravde od 24 Juna 2019 (C-619/18) prvu u seriji presuda o "vladavini prava" vezanim za Poljsku. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije