Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava

Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava

EUNezavisnost i nepristrasnost

Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe. 

Buduće zakonodavne promene (zahtevajuci da budu okončane) treba da unaprede garancije za pravosudnu nezavisnost. Potpuno objektivni, transparentan i na zaslugama zasnovan sistem izbora, upućivanja i unapredjenja sudija i tuzilaca u skladu sa Evropskim standardima, treba da bude uspostavljen u cilju promocije profesionalizma i unapređenja kvaliteta. 

Pored toga, trenutna široka diskreciona ovlašćenja predsednika sudova i javnih tužilaca nad radom sudija i zamenika tuzilaca ne treba da imaju loš uticaj na kvalitet odlučivanja sudija i zamenika javnih tužilaca. Predsednici sudova i javni tužioci  treba da poštuju garancije nezavisnosti i samostalnosti sudija i tužilaca, a ovo se posebno odnosi na pitanje uputstava zamenicima javnih tužilaca.

Tokom 2018 godine, proces ustavnih reformi se nastavio u oštroj atmosferi i tokom konsultacija nije došlo do konsenzusa među zainteresovanim stranama.  U aprilu 2018. godine, nakon nekoliko okruglih stolova organizovanih u javnoj raspravi, nacrti ustavnih amandmana su dostavljeni Venecijanskoj komisiji. Venecijanska Komisija je usvojila Misljenje u junu 2018.godine u kom su date preporuke u cilju ispunjavanja evropskih standarda.  U odnosu na određene amandmane, Venecijanska komisija je preporučila njihovu izmenu i ponudila nekoliko mogućih rešenja.

Venecijanska Komisija je takodje primetila da budžet za pravosudje nije spomenut.  U oktobru 2018.godine, Ministarstvo pravde je finaliziralo tekst amandmana, a  nakon što je Sekretarijat Venecijanske komisije izneo da su preporuke u Misljenju iz juna meseca prihvaćene. 

Krajem novembra 2018.godine, Vlada je podnela parlamentu inicijativu za promenu Ustava, što predstavlja neophodan korak za početak parlamentarnog postupka.

U postupku ustavnih reformi, od naročitog je značaja, kako usklađivanje tekstova zakona sa izmenjenim Ustavom, kao i implementacija novih zakona, a posebno onih zakona koji se odnose na nadleznost i organizaciju sudova i javnih tuzilastva, kao i ulogu i efikasno funkcionisanje pravosudnih saveta i Pravosudne akademije.

Ohrabrujemo Srbiju da se u procesu reforme zakonodavstva  konsultuje sa Venecijanskom komisijom.

Pritisak na pravosudje je i dalje na visokom nivou.  Javno komentarisanje istraga u toku ili sudskih postupaka, pojedinačnih sudija i tužilaca, od strane vladinih zvaničnika, pa čak i onih na najvišem nivou, je i dalje prisutno.Visoki Savet sudstva se nekoliko puta oglašavao po pitanju ovih izjava, kao i povodom  pritužbi sudija na postojanje zastrasivanja i pretnji. 

Poverenik za samostalnost Drzavnog veca tuzilaca je analizirao vise od 40 slucajeva prijava tužilaca na navodne neprimerene političke uticaje, i dao je nekoliko savetodavnih misljenja.  Rad na nacrtu pravilnika  i instrukcija za rad Poverenika je okončan, ali ovi dokumenti još nisu usvojeni.    

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije