Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Publikacije

Publikacije

"SMERNICE ZA PREPOZNAVANJE I POSTUPANJE NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U SLUČAJEVIMA NEPRIMERENOG UTICAJA"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

Smernice za prepoznavanje i postupanje nosilaca javnotužilačke funkcije u slučajevima neprimerenog uticaja
 
Ova publikacija objavljena je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evope „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, a finansirana od strane projekta „Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova“.

Autori:

Mirjana Visentin
Ivan Jovanović
 

 

"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: BORBA PROTIV KORUPCIJE, PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA"
(kliknite za download  - .pdf 1.3Mb)

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: BORBA PROTIV KORUPCIJE, PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA
 
 

"JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES"
(kliknite za download  - .pdf 5.4Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES
 
Autori:
Goran Ilić
Miroslav Prokopijević
Saša Varinac
Zoran Sretić
Vladimir Vasiljev

"JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE"
(kliknite za download  - .pdf 18Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE

"TRANSPARENTNOST, PRIVATNOST I PRETPOSTAVKA NEVINOSTI"
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)

Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti

"ANALIZA LJUDSKIH I FINANSIJSKIH RESURSA JAVNOTUŽILAČKOG SISTEMA"
(kliknite za download  - .pdf 0.4Mb)

Analiza ljudskih i finansijskih resursa javnotužilačkog sistema

"DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA U SVETLU NAJAVLJENIH IZMENA USTAVA"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

Državno veće tužilaca u svetlu najavljenih izmena UstavaAutori:
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić
dr Marina Matić Bošković
mr Svetlana Nenadić


"STUDIJE SLUČAJA ZA NEZAVISNA TELA - ANALIZA EFEKTIVNOSTI RADA DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 0.12Mb)

Studije slučaja za nezavisna tela - Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilacaUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSE"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSEAutori:
Slobodan Josimović
dr Goran Ilić
Svetlana Nenadić
dr Milan Škulić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJEBeogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) www.bezbednost.org
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) www.uts.org.rs
Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN) www.birnsrbija.rs


"UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKUUrednici:
prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić mr Marina Matić Bošković


"BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMA"
(kliknite za download  - .pdf 7Mb)

BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMAUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"JAČANJE POLOŽAJA, NEADLEŽNOSTI I INTEGRITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)

Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilacaAutori:

dr Goran Ilić, mr Marina Matić Bošković, Radovan Lazić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU ANTIKORUPCIJSKE STRATEGIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

Alternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategije
 
Procena realizacije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine za oblasti: „Pravosuđe“, „Policija“, „Sprovođenje i nadzor na sprovođenjem Strategije“ i „Preporuke“ od 25. avgusta 2013. do 6. decembra 2014.godine.

Pogledajte INFOGRAFIKU:
 
Infografika
 
 

Autori:
Marina Matić, Saša Đorđević, Vladimir Erceg


"SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnim tužilaštvimaAutori:

Vesna Janić - Jelena Šuput


"JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITE"
(kliknite za download  - .pdf 1.38Mb)

JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITEAutori:

Mr Jasmina Kiurski
Milan Antonijević


"ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLAAutori:

Dragan Dobrašinović
Mr Marina Matić Bošković
Miroslav Prokopijević
Andrej Plahutnik
Čedomir Radojčić


"PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 5Mb)


PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKUAutori:

prof. dr Stanko Bejatović
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJAAutori:

Slobodan Josimović
Olivera Milojević
mr Marina Matić Bošković"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDE"
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)


ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE 

EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDEAutori:

dr Ana Knežević Bojović
mr Marina Matić
Kosana Beker
Ana Hrvat


"VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA"
(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)


VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJAAutori:

mr Marina Matić,
Verica Trninić

 


"KA BOLJOJ ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI - ODGOVOR PRAVOSUАA"
(kliknite za download  - .pdf 1.7Mb)


Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici - odgovor 

pravosuđaAutori:

prof dr Milan Žarković,
doc. dr Tijana šurlan,
mr Jasmina Kiurski,
mr Marina Matić,
Slobodan Josimović

 


"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - ŠTA DA SE RADI?"
(kliknite za download  - .pdf 3Mb)


NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU 

SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - šTA DA SE RADI?Autori:

prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić"PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKE"
(kliknite za download  - .pdf 4.2Mb)

PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKEAutori:

prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić,
dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, , mr Marina Matić,
Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD"
(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU „JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD”Autori:

dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"PRIMENA ANTIDISKRIMINACIONOG ZAKONODAVSTVA I KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA"
(kliknite za download  - .pdf 1,5Mb)

Primena antidiskriminacionog zakonodavstva

Autori: prof. dr Nevena Petrušić, dr Goran Ilić, dr Mario Reljanović, dr Jovan Ćirić, mr Marina Matić, Kosana Beker, Svetlana Nenadić, Verica Trninić, Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković
ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA O KAZNENOPRAVNOJ ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
(kliknite za download  - .pdf 0,9Mb)

Autori:

Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković

Saradnici: Ivan šalipur, Marina Matić, Goran Ilić, Daliborka Vukić, Zvonko Marinković, Marko Jovanović, Dragan DobrašinovićZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

 

Publikacija predstavlja rezultat rada na projektu "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - Odgovor pravosuđa" koji Udruženje tužilaca Srbije realizuje u saradnji sa Evropskim instrumentom za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Knjiga je namenjena stručnjacima iz oblasti pravosuđa koji se u svom praktičnom radu susreću sa potrebom za pravovremenim prepoznavanjem žrtava trgovine ljudima i obezbeđenjem njihove fizičke zaštite, kao i zaštite njihovih prava. Iako knjiga u prvom redu treba da posluži kao svojevrstan priručnik stručnjacima u njihovom svakodnevnom radu, ona istovremeno nudi i druge sadržaje.

Tako je bilo neophodno u ovoj knjizi razmotriti u osnovnim crtama sam fenomen trgovine ljudima i, u delu o sprečavanju sekundarne viktimizacije žrtava trgovine, istaći šta se sve podrazumeva pod terminom viktimizacija.

Priručnik je pisan jasnim stilom, a njegova praktična primenjivost povećana je zahvaljujući vizuelnom isticanju napomena i preporuka koje imaju za cilj da korisnici lakše upamte procedure kojih treba da se pridržavaju. Iako je u prvom redu namenjena javnim tužiocima i sudijama za prekršaje, ova studija može biti od koristi svim strušnjacima iz oblasti pravosuđa, kao i svakom drugom ko se interesuje za prevenciju trgovine ljudima ili sarađuje na tim programima.

Obimom i kvalitetnom sadržinom rad na savremen, zanimljiv i akciono usmeren način informiše stručnjake iz oblasti pravosuđa o specifičnostima trgovine ljudima u Srbiji, potrebama žrtava i načinima zaštite i upućuje ih kako da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju tako da izbegnu njihovu sekundarnu viktimizaciju i olakšaju im položaj.
 PRAVOSUDNI SISTEM EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 1.6Mb)

 

 

Publikacije je nastala kao rezultat rada na projektu „Podrška procesu evropskih integracija Srbije kroz jačanje kapaciteta tužilaštva u oblasti prava EU i zaštite životne sredine“ koji je Udruženje implementiralo u saradnji sa Institutom za održive zajednice.

Publikacija daje prikaz sudova u Evropskoj uniji, zatim o postupku prethodnog pitanja za tumačenje prava EU, kao i niz primera iz sudske prakse i statističkih podatka o radu sudova EU.

 RATNI ZLOČINI I DRUGI OSNOVNI INSTITUTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

(kliknite za download  - .pdf 4.6Mb)

 

 

 
Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava

Publikacija je realizovana u okviru projekta „Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine“ koji je Udruženje sprovodilo uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Nadamo se da će ova monografija predstavljati koristan doprinos boljem upoznavanju naše stručne javnosti sa međunarodnim krivičnim pravom, a posebno da će biti od koristi onim službenim akterima krivičnog postupka, koji se u svakodnevnom radu bave određenim međunarodnim krivičnim delima, a to su posebni specijalizovani oblici sudske i javnotužilačke nadležnosti u Srbiji, ali tu takođe spadaju i advokati koji brane okrivljene za međunarodna krivična dela. Priručnik može biti po našem mišljenju od koristi i drugim sudijama, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, a ne samo onima koji su specijalizovani za ratne zločine i druga tipična međunarodna krivična dela, jer se materija knjige u velikoj meri bavi i klasičnim, a istovremeno veoma značajnim krivičnopravnim problemima. Smatramo da ova knjiga može biti od koristi i studentima pravnih fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova koje se bave izučavanjem međunarodnog krivičnog prava, ali i svima koji imaju interes da obogate svoja saznanja, ne samo u pogledu uskostručne problematike međunarodnog krivičnogprava, već i u odnosu na određene istorijske komponente, gde svakako spada razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa, koji je neposredno povezan sa istorijom uopšte, a posebno istorijom ratova i oružanih sukoba. MONITORING I EVALUACIJA PROJEKATA

(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Autor publikacije, Marina Starčević, približava nam proces praćenja i procenjivanja našeg rada pišući o sistemu monitoringa i evaluacije, prikupljanju podataka za monitoring i evaluaciju, analizi podataka, planu monitoringa i evaluacije, kao i o drugim sadržajima od značaja za ovu temu.   


 

RODNA RAVNOPRAVNOST U EVROPSKOJ UNIJI, ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 

Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Pitanja rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i tretmana žena i muškaraca temeljna su pitanja slobode, socijalne pravde i poštovanja ljudskih prava. Borba za ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, protiv rodno zasnovane diskriminacije, prisutna su u svetu i našem okruženju dugi niz godina. Izgradnja međunarodnog i regionalnog sistema ljudskih prava, započeta posle Drugog svetskog rata, kao i ženski, feministički pokreti širom planete zalagali su se za pozitivno pravno normiranje, garantovanje, a onda i ostvarivanje ovih prava. Države su ohrabrivane, ali i pritiskane, da ne samo usvoje određene zakone koji doprinose ravnopravnosti žena i muškaraca, već i da ih sprovode uz odgovarajuće mere koje doprinose ostvarivanju politike jednakih mogućnosti.STRATEGIJA JAVNOG ZAGOVARANJA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Udruženje javnih tužilaca Srbije ima za cilj da uspostavi ravnotežu između proklamovanog javnog interesa i mogućnosti profesionalnog (objektivnog) postupanja u pravosuđu uz poštovanje principa visokih profesionalnih standarda.
 
Strategija javnog zagovaranja pomaže društvenim organizacijama i udruženjima i koalicijama udruženja da identifikuju one koji donose odluke, da nađu veze sa njima i otkriju mogućnosti mobilizacije za razne akcije. Moć zagovaranja je najvažnija za sprovođenje strategije i zato radi sticanja ove moći Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca mora biti podvrgnuto kritici kako bi se uobličili pravi principi i vrednosti na kojima će udruženje temeljiti svoj visokoprofesionalni rad. Ova publikacija napisana je kako bi pomogla Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se angažuju adekvatni ljudi koji direktno utiču na proces donošenja odluka i kako bi se postigla ravnoteža profesionalne prakse (očuvanje integriteta javne tužbe) sa potrebama zaštite javnog interesa i očekivanjima stručne javnosti. Ova publikacija nije namenjena samo tužiocima, već svima koji žele podbrobnije da se upoznaju sa strategijom javnog zagovaranja.
   


STRUKOVNA UDRUŽENJA U OBLASTI PRAVOSUАA

(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.
 
Autori publikacije daju pregled nacionalnih udruženja tužilaca u Ukrajini, Bugarskoj, BJR Makedoniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Australiji, španiji, Italiji, Engleskoj i Velsu, kao i pregled međunarodnih pravosudnih udruženja.
 


UZAJAMNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA I AKADEMSKO PRIZNAVANJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

 

 

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.  

Dugo vremena postojala je tendencija radikalnog suprotstavljanja akademskog i profesionalnog priznavanja. Neosporno je da su ova dva tipa priznavanja različita. Različiti su sa stanovišta ciljeva koji treba da se postignu i, često, u pogledu organa nadležnih za donošenje odluka. Ipak, sistematsko suprotstavljanje dva oblika priznavanja nije prihvatljivo i teško se može pomiriti, u okviru EU, sa afirmacijom individualnog prava na slobodno kretanje. Priznavanje u akademske svrhe i priznavanje u profesionalne svrhe su komplementarni. Priznavanje u svrhu studiranja anticipira priznavanje u profesionalne svrhe u državi prijema.
 
Ponekad se mobilnost tokom studija, da bi se stekla kvalifikacija u nekoj drugoj državi, ostvaruje sa ciljem da se kasnije u toj istoj državi obavlja profesionalna praksa. Priznavanje u akademske svrhe kreira uslove priznavanja u profesionalne svrhe. Napredak na području akademskog priznavanja, olakšavanjem pokretljivosti studenata, doprinosi lakšem dopuštanju nastanjivanja u državi prijema da bi se tu obavljala profesija. S druge strane, priznavanje u profesionalnom cilju je neophodno za razvoj mobilnosti tokom studija. Dakle, iako razlikovanje ova dva tipa priznavanja treba zadržati, potrebno je izbegavati njihovo sistematsko suprotstavljanje.
   

 


 

Ideja o stvaranju krivičnog prava EU IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU

(kliknite za download  - .pdf 6.4Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 Usaglašenost domaćih propisa sa institutima EU
USAGLAŠENOST DOMAĆIH PROPISA SA INSTITUTIMA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA PREPORUKE ZA HARMONIZACIJU

(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 


 

Priručnik za zaštitu životne sredine PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

(kliknite za download  - .pdf 2.1Mb)

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

  

 


 

EFIKASNE STRATEGIJE LOBIRANJA
(kliknite za download  - .pdf 940Kb)

Jelena Vujović
Milica Stefanović

Za Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca od strateške važnosti jeste pozicioniranje Udruženja kao poželjnog partnera članova, potencijalnih članova, međunarodne zajednice, mogućnost uticaja na legislativna rešenja u struci, kao i unapređenje pozicije profesije i pojedinaca koji je čine.

Efikasne strategije lobiranja

Svi ovi ciljevi mogu se postići pažljivim planskim, dugoročnim delovanjem i komunikacijom sa dobro definisanim strateškim i taktičkim ciljevima koji su u skladu sa misijom Udruženja.

 PRIRUČNIK ZA PRIMENU ANTIDISKRIMINACIONOG ZAKONODAVSTVA

(kliknite za download  - .pdf 1Mb)

 

 

 

  


  

 

MEĐUNARODNO PRAVO I ŽIVOTNA SREDINA - EKOLOŠKI PRIRUČNIK
(kliknite za download  - .pdf 1.9Mb)

 

 

 


 

Korupcija - primeri i prevazilaženje problema KORUPCIJA - PROBLEMI I PREVAZILAŽENJE PROBLEMA
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)

 


 

 

 

 

 

 


Razvijanje planova 

integriteta RAZVIJANJE PLANOVA INTEGRITETA I JAVNO TUŽILAšTVO - IDEJE U VEZI SA OSMIŠLJAVANJEM PLANOVA INTEGRITETA
(kliknite za download  - .pdf 1.7Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Image PROCESNI POLOŽAJ JAVNOG TUŽIOCA I EFIKASNOST KRIVIČNOG POSTUPKA
(kliknite za download  - .pdf 2.11Mb)


Publikacija "Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka" je rezultat rada i istraživačke aktivnosti radne grupe profesora Vojislava čurđića.

Predmet istraživanja čiji su rezultati izloženi u ovoj publikaciji jeste uticaj javnog tužioca na efikasnost krivičnog postupka.

Posebna pažnja posvećena je novim zakonskim rešenjima vezanim za načelo oportuniteta, budući da je učinjen koncepcijski zaokret u pogledu odnosa načela legaliteta i načela oportuniteta.Sporazum o priznanju krivice, kao posve nova ustanova, takođe je predmet detaljne analize. 

 

 Uloga JT u pravnom sistemu ULOGA JAVNOG TUŽIOCA U PRAVNOM SISTEMU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEMATIKU EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA I MALOLETNIČKU DELINKVENCIJU

(kliknite za download  - .pdf 3.02Mb)
 Publikacija "Uloga javnog tužioca u pravnom sistemu sa posebnim osvrtom na problematiku efikasnosti krivičnog postupka i maloletničku delinkvenciju" je rezultat rada na projektu dve radne grupe koje su predvodili profesor Stanko Bejatović i profesor Milan škulić.   

Ova publikacija Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je posvećena dvema izuzetno važnim temama:


1) efikasnosti krivičnog postupka i

2) suzbijanju maloletničke delinkvencije.

Obe teme su od ogromne važnosti, jer ako krivični postupak nije efikasan, onda je društvo suočeno sa ogromnim i veoma teškim problemom, a ako pravni sistem ne uspeva da efikasnosuzbija maloletničku delinkvenciju, onda se društvo vrlo brzo suočava sa naraslom ukupnom stopom kriminala 

 Javnotužilački priručnik JAVNOTUŽILAČKI PRIRUČNIK
(kliknite za download  - .pdf 3.9Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suzbijanje VTK SUZBIJANJE VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
(kliknite za download  - .pdf 1.95Mb)


Publikacija je posvećena prevenciji informatičkog kriminala. Predstavlja praktični rezultat projektne saradnje izmađu španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije tokom 2009. godine.

Monografija o visokotehnološkom kriminalu jeste pokušaj da različite aspekte visokotehnološkog kriminala približimo, pre svega stručnoj javnosti, potom i kolegama unutar javnotužilačke organizacije.

Na projektu monografije, pored saradnika iz Instituta za uporedno pravo i pripadnika MUP RS, učestvovali su i svi zaposleni u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal sa punom verom u opravdanost postojanja ozbiljnih institucija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.


NASILJE U PORODICI

(kliknite za download  - .pdf 1.4Mb)


Publikacija "Nasilje u porodici" ima za cilj da skrene pažnju na ovu izuzetno štetnu društvenu pojavu.

Ovo krivično delo u principu neposredno pogađa člana porodice koji je žrtva drugog člana porodice, ali ono napada i porodicu kao takvu, te ruši određene ustaljene porodične vrednosti koje su od velikog društvenog značaja.

Izdavanje publikacije je finansijski pomogao Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji.
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA KRIVIČNOG DELA
(kliknite za download  - .pdf 1.4Mb)


 
Izradu i štampanje monografije "Uloga i mogućnosti javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela" omogućila je Kanadska međunarodna razvojna agencija preko Kanadskog projekta za reformu pravosuđa u Srbiji.

Ova monografija će svojim bogatim i raznovrsnim sadržajem doprineti da javni tužioci na sveobuhvatan način sagledaju položaj, prava i sistem zaštite žrtava krivičnih dela, i na osnovu toga povećaju svoju ulogu i prošire mogućnosti njihove zaštite u krivičnom postupku. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO
(kliknite za download  - .pdf 2.8Mb)

Objavljivanje publikacije "Zakonik o krivičnom postupku i javno tužilaštvo" predstavlja rezultat aktivnosti tokom skupa "Tužilački dani" čije su organizovanje finansijski pomogli Kanadska međunarodna razvojna agencija, Misija OEBS-a u Srbiji i ABBA CEELI.

Izdavanje publikacije je finansijski pomogla Kanadska međunarodna razvojna agencija.

Objavljivanjem ovog zbornika radova nosioci javnotužilačkih ovlašćenja, njihove kolege kao i drugi njegovi korisnici, dobili su izuzetno koristan oslonac u svakodnevnom radu i raspravi o pitanjima koja čine predmet njegovog razmatranja. Udruženje tužilaca Srbije je ovim izdanjem pokazalo da je nezaobilazan činilac pravnog sistema Srbije.
TUŽILAČKI I PRAVOSUDNI SAVETI - PRIMERI I REŠENJA IZ PRAKSE - SASTAV, IZBOR, MANDAT I NADLEŽNOSTI SAVETA
(kliknite za download  - .pdf 1.5Mb)

Ljubiša Dragašević -  dr Goran Ilić
Aleksandar Milosavljević -  Miodrag Plazinić
mr Marina Matić -  Dragana Lukić
Vladan Drašković -  Marko Jovanović

Tužilački i pravosudni saveti
Publikacija "Tužilački i pravosudni saveti" je rezultat rada radne grupe u okviru projekta "Državno veće tužilaca - izrada podzakonskih akata".

Uz značajnu stručnu i finansijsku pomoć Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA) formirana je radna grupa čiji je koordinator bio Ljubiša Dragašević, opštinski javni tužilac u Novoj Varoši, dok su članovi grupe bili: mr Marina Matić, pravni savetnik, dr Goran Ilić, javni tužilac Prvog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu, Aleksandar Milosavljević, zamenik specijalnog tužioca za visokotehnološki kriminal u Beogradu, Miodrag Plazinić, opštinski javni tužilac u Požegi, Vladan Drašković, advokat i Marko Jovanović, pravni savetnik.

Publikacija daje niz relevantnih primera i rešenja iz prakse, a takođe su predstavljeni predlozi Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca.EVROPSKA UNIJA, PROCES PRIDRUŽIVANJA, TREĆI STUB I ZNAČAJ ZA JAVNO TUŽILAŠTVO U REPUBLICI SRBIJI
(kliknite za download - .pdf 10.6Mb)

MR MARINA MATIC
MR MARIO RELJANOVIC


EU

EU

EU

EU

EUProjekat finansira EU kroz fond za Evropske integracije kojim rukovodi Delegacija Evropske komisije a tehnicki realizuje Press Now.

Publikacija je sastavni deo projekta "širenje ideje evropskih integracija među javnim tužiocima"„Disciplinska odgovornost tužilaca“
(kliknite za download  - .pdf 389Kb)

Image

 Image"Vrednovanje rada tužilaca"Donator:
OEBS Misija u SrbijiImage „Javnotužilači priručnik“
(kliknite za download - .pdf 3.2Mb)


Izradu i štampanje Priručnika omogućio je „Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji“, koji finansira Kanadska međunarodna razvojna agencija (CIDA).

Priručnik sadrži tekstove o ulozi javnih tužilaca u krivičnim i drugim kaznenim postupcima, kao i o ulozi javnog tužilaštva izvan kaznenih postupaka.

Autori ovog Priručnika se bave i profesionalnim karakteristikama javnog tužilaštva, njihovim uticajem na efikasnost rada.

Poslednji segment knjige posvećen je odnosu javnog tužilaštva i javnosti.Image „Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta“
(kliknite za download - .pdf 1.7Mb)

Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja procesnog položaja javnih tužilaca i njihovog odnosa sa drugim organima krivičnog pravosuđa, preduzetog sa ciljem da se sagleda njihov uticaj na efikasnost krivičnog postupka i na pojedine politike suzbijanja kriminaliteta.

Realizaciju istraživanja i štampanje publikacije omogućila je Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.


 Brošura „Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije“

(kliknite za download - .pdf 1.6Mb)

Image

 
Ova publikacija sadrži osnovne informacije o Udruženju, njegovoj misiji, strukturi, kao i o aktivnostima koje se sprovode. štampanje publikacije omogućila je Misija OEBS-a u Srbiji.ImageU izdanju Udruženja tužilaca Srbije izašla  je knjiga  "Položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji i uporedno pravna analiza"


Autori knjige su dr Goran Ilić, mr Marina Matić, mr Mario Reljanović, Marko Jovanović, Dragana Lukić, Aleksandar Milosavljević, Svetlana Nenadić i Zlatko šulović, a izdavanje knjige pomogla je Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)

 

 

Donator: Canadian International Development Agency - CIDA

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije