Konferencija “Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)“

Konferencija 'Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)'Kao završna aktivnost na projektu, 20. novembra 2014. godine, održana je konferencija pod nazivom „Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)“. Projekat je sprovodilo Udruženje tužilaca Srbije u saradnji sa Udruženjem ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru.

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske Unije uz sufinansiranje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Konferencija 'Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)'Konferenciju je otvorila mr Marina Matić Bošković, potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije, i ukratko predstavila značaj teme za proces evropskih integracija i borbu protiv korupcije, kao i način izbora teme.

Nakon godpođe Matić Bošković dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije održao je uvodno izlaganje, predstavljaljući najvažnije aktivnosti koje su na projektu sprovedene i pri tom naglašavajući značaj projekta.

Nakon uvodnih izlaganja učesnicima su se obratili Veselin Đorđević i Vesna Janjić iz Udruženja ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru. Oni su uputili učesnike na početke, razvoj i značaj FMC sistema.

Konferencija 'Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)'Takođe, naglasili su da se radi o institutu čije se uvođenje u drugim državama, pokazalo značajnim ne samo u funkcionisanju tužilaštva već i u funkcionisanju svake druge institucije. Predavači su naveli da se tema interne finansijske kontrole, kao način borbe protiv korupcije, našla i u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa koju je skupština usvojila.

Predavači su naglasili da je podjednako važan i interes državnih institucija i samih građana za uvođenje FMC sistema, a ne samo činjenica da ga je neophodno implementirati u domaće zakonodavstvo u procesu približavanja Srbije Evropskoj Uniji.

Na kraju, Vesna Janjić je istakla, da su predavači u okviru održanih fokus grupa, okruglih stolova, seminara i TV debata, upoznavali prisutne učesnike sa elementima finansijskog upravljanja, sistemom upravljanja rizicima, kakvi rizici postoje, šta je registar rizika, šta je operativni rizik i sa procedurama koje bi trebalo sprovesti kako bi se smanjili rizici u tužilačkoj organizaciji.

Nakon predstavnika iz Udruženja ovlašćenih internih revizora prisutnima se obratio Zoran Antić, viši javni tužilac u Negotinu koji je predstavio iskustva njegovog tužilaštva i napore koji su do sada preduzeti na planu uvođenja FMC sistema.

Konferencija 'Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)'Tužilac Antić rekao je da se kao jedna od prvih mera u uvođenju FMC sistema, jednom mesečno, odnosno po potrebi, zaposleni u tužilaštvu u Negotinu, uključujući i zaposlene u računovodstvu okupljaju i pre konačne isplate plata rezimiraju, da li se nešto izmenilo od zakonskih propisa ili podzakonskih uredbi i na osnovu tih rezultata odlučuju da li će se zahtevati dodatne mere od Državnog veća tužilaca ili neke druge nadležne institucije.

Nakon tužioca Antića, prisutnim učesnicima obratila se Jelena Šuput iz Udruženja ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru. Gospođa Šuput upoznala je prisutne učesnike sa publikacijom koja je izdata u okviru projekta pod nazivom “Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnim tužilaštvima”. Jelena Šuput, predstavila je publikaciju kao skup svih lekcija koje su potrebne i ujedno predstavljaju vodič, kako bi se sistem FMC mogao uvesti i zaživeti u tužilaštvima.

Konferencija 'Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)'Nakon prezentacije publikacije, mr Marina Matić Bošković podsetila je prisutne učesnike da je cilj projekta i same publikacije da se ide korak ispred vremena i da se nada da će kada se budu kreirale neke buduće izmene zakona, ove preporuke navedene u publikaciji biti ocenjene kao korisne.

Nakon izlaganja i predstavljanja publikacije usledila je diskusija.

Na konferenciji je prisustvovalo 16 učesnika iz Apelacionog, Prvog i Drugog osnovnog tužilaštva, viših tužilaštava i Tužilaštva za ratne zločine iz Beograda, Lazarevca i Valjeva.