Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Radionice u pilot tužilaštvima

Radionice u pilot tužilaštvima

Radionice u okviru projekta “Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima održane su u pet gradova: u Beogradu 25. februara, Valjevu 27. februara, Trsteniku 28. februara, Somboru, 3. marta, i Negotinu, 4. marta 2014. godine.

 

Kao faza pripremnih aktivnosti u okviru projekta “Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)”, održano je pet radionica u pilot tužilaštvima u Beogradu, Valjevu, Trsteniku, Somboru i Negotinu.

Radionice je organizovalo Udruženje tužilaca Srbije zajedno sa Udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru (OIRS). Radionice je vodio Vuk Perović, interni revizor iz OIRS-a.

Stručnjak iz OIRS-a prvo je u usmenoj komunikaciji sa rukovodiocima tužilaštava, sekretarima, šefovima računovodstva obavio analizu trenutnog stanja postupanja i prakse u javnim tužilaštvima u pogledu sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Zatim je upoznao učesnike o mogućnostima za jačanje kapaciteta, kako bi se unapredio postojeći sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Pored stručnjaka OIRS-a, radionice je vodio i po jedan predstavnik Udruženja tužilaca, koji je učesnicima približio svrhu i značaj istraživanja.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije EU, uz sufinansiranje iz budžеtа Rеpublikе Srbiје – Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm.

Održavanju radionice u Beogradu 25. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja tužilaca, javni tužilac i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Beogradu.

Održavanju radionice u Valjevu 27. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac, zamenik javnog tužioca i šefovi računovodstva u Osnovnom tužilaštvu u Valjevu.

Održavanju radionice u Trsteniku 28. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac, zamenik javnog tužioca kao i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Trsteniku.

Održavanju radionice u Somboru 03. 03. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužioci u Višem i Osnovnom javnom tužilaštvu, kao i šefovi računovodstva u Višem tužilaštvu u Somboru.

Održavanju radionice u Negotinu 04. 03. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Negotinu.

Sve navedene aktivnosti omogućiće stručnom timu da pripremi preporuke za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na nivou celokupnog tužilaštva.

Preporuke će biti dostavljene Republičkom javnom tužilaštvu i Državnom veću tužilaca kako bi se omogućilo njihovo sprovođenje na centralnom nivou.

Projektom se posvećuje posebna pažnja uspostavljanju održive i efikasne mreže civilnog društva  koje je osposobljeno da na osnovu prethodnog praćenja i analize svakodnevnog rada tužilaštva, utiče na  sprečavanje korupcije.

Način i metodologija za ostvarenje ovog cilja je  izgradnja efikasne organizacije civilnog društva koja će biti u stanju da građanima da glas, utvrdi indikatore za praćenje, sprovodi monitoring rada u tužilaštvima u cilju smanjenja korupcije, sprovodi  kvalitetnu i nezavisnu analizu, priprema izveštaje, definiše preporuke i strateška dokumenta, kao i izmene i dopune zakona, i predvodi u procesu donošenja odluka.

Cilj je da se civilno društvo i sektor pravosuđa u oblasti vladavine prava/reforme pravosuđa uskladi sa standardima i normama EU. Tematski fokus mreže je reforma pravosuđa, tačnije uspostavljanje transparentnog, efikasnog i odgovornog tužilaštva.

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije