Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Tri tužioca na jednog sudiju

Tri tužioca na jednog sudiju

Država teško može da podnese trostruko povećanje broja zamenika javnih tužilaca koje je neophodno po novom ZKP-u, kaže Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije

Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) stvara pravnu nesigurnost za građane i moraće na reviziju, zaključile su sudije, tužioci i advokati koji su članovi Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa.

– Iako je ZKP najavljivan kao veliki doprinos efikasnosti krivičnog postupka, iz dosadašnje primene je jasno da je postupak znatno sporiji i skuplji – kaže dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i zamenik republičkog javnog tužioca.

On je podsetio da brojne odredbe ZKP-a nisu u saglasnosti sa Ustavom, naročito kada je reč o poštovanju ljudskih prava.

– Ako budemo suviše dugo čekali sa izmenama ZKP-a, bojim se da će nas događaji prestići i da nam se može desiti nešto slično što se dogodilo u Hrvatskoj, gde je više od 50 odredaba zakonika proglašeno neustavnim, pa su se hrvatske sudije hvatale za glavu pitajući se kakva će biti sudbina svih krivičnih postupaka koji su započeti i završeni na osnovu tog zakonika – rekao je Ilić.

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije kazao je prošle nedelje na sednici komisije za strategiju reforme pravosuđa da je nedavno bio u poseti tužilaštvu u Novom Pazaru i da je tamo saznao zapanjujući podatak:

– U Novom Pazaru imamo šest zamenika javnih tužilaca i 12 sudija krivičara. Šta to znači? Ukoliko sve sudije u jednom danu zakažu glavni pretres, tog dana tužilaštvo ne može da pokrije sva suđenja iz prostog razloga što nema dovoljno zamenika tužilaca. U isto vreme, rad tužilaštva bi stao u svim istragama i predistražnim postupcima – rekao je Goran Ilić.

Zamenici tužilaca i tužioci, zbog ovakve preopterećenosti, rade prekovremeno i ostaju na poslu do kasnih večernjih sati, dodao je on.

– Taj entuzijazam može da drži ljude neko vreme, ali to neće moći još dugo da traje – naveo je Ilić.

On je izveo i jednu vrlo ilustrativnu računicu. Naime, jedan zamenik javnog tužioca u Novom Pazaru ima 940 predmeta u radu godišnje. Za svaki od tih predmeta mora da preduzme najmanje deset pojedinačnih radnji, kao što su saslušanja, davanje naloga, prikupljanje dokaza. Ima na raspolaganju samo pet ili deset minuta za preduzimanje jedne od tih procesnih radnji ili donošenje jedne konkretne odluke u postupku.

– Kada bi građani znali koliko malo vremena tužioci imaju da postupaju u krivičnim predmetima, bojim se da bi bili prilično nezadovoljni – rekao je Ilić.

Primer Novog Pazara je ekstreman, precizirao je, ali je samo nešto malo bolja situacija u drugim gradovima.

– Ranije smo imali pravilo da na jednog sudiju krivičara dolaze dva zamenika tužioca. Ako bismo taj standard primenili sada sa novim ZKP-om, onda bismo morali da imamo tri zamenika tužioca na jednog sudiju, jer sada tužioci postupaju i u predistražnom postupku, i u istrazi, i na glavnom pretresu. To bi značilo da bi broj tužilaca trebalo da bude uvećan tri puta. Siguran sam da država to ne može da podnese. U ovom trenutku ne postoje sredstva za tako nešto i zato je bolje promeniti zakonik – kaže Ilić.

Novi krivični postupak je mnogo skuplji i zbog toga što znatno proširuje krug osoba koje imaju pravo na obaveznu odbranu.

– Sada je odbrana obavezna za sva krivična dela za koja je zaprećena kazna veća od osam godina zatvora, a ranije je to važilo samo za krivična dela za koja se moglo izreći najmanje deset godina zatvora – objasnio je tužilac.

Stručnjaci su saglasni da ne treba odustati od koncepta tužilačke istrage, ali još nije jasno na koji način će ZKP biti promenjen.

– Ukoliko što pre ne donesemo neku odluku koja bi značila da se pristupi hitnim izmenama Zakonika o krivičnom postupku, naravno ne dirajući u njegova dobra rešenja, bojim se da ćemo izgubiti mnogo vremena. Jedna izreka kaže: Bolji je užasan kraj nego užas bez kraja. Drugim rečima: moramo reagovati što pre – poručio je dr Goran Ilić.

Pravne i tehničke nejasnoće u ZKP-u nisu samo problem za sudije i tužioce koji ga primenjuju, već stvaraju velike probleme i građanima, koji nailaze na nejednaku primenu zakonika i zato nemaju pravnu sigurnost, naglasio je Ilić.

On je podsetio da je novi ZKP nasleđen od prethodne vlasti, odnosno usvojen, sa odloženom primenom, u vreme trajanja mandata prethodnog ministarstva, koje je uveravalo stručnu javnost da nisu potrebna dodatna materijalna sredstva za primenu zakonika. Sada je već očigledno da su neophodni ogromni dodatni troškovi i da je krivični postupak u Srbiji mnogo skuplji za državu.

Izvor: Politika, autor: Aleksandra Petrović

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije