Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca

Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca

FOSTrajanje projekta: septembar 2015 - maj 2016.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Prilikom donošenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa Srbije, u maju 2006. godine, najavljeno je osnivanje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao institucija koje imaju za cilj garanciju nezavisnost pravosuđa. U Ustavu RS, koji je usvojen u novembru 2006.godine Državno veće tužilaca definisano je „kao samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih  tužilaca“.

Ustavom se uređuje i sastav DVTa, tako što većinu DVTa čine javni tužioci (šest izbornih članova i Republički javni tužilac po položaju). Međutim, Ustav ne predviđa da izborne članove iz reda javnih tužilaca biraju njihove kolege, već je uređenje te materije prepušteno slobodi zakonodavca. Kada je u pitanju nadležnost DVTa, Ustavom je nadležnost određena veoma usko i odnosi se samo na izbor, napredovanje i razrešenje.

Zakonodavac u Srbiji se odlučio da proširi ovlašćenja DVTa, tako da je Zakonom o DVTu predviđeno da ima nadležnost i u disciplinskom postupku, donosi Etički kodeks, priprema i izvršava tužilački budžet, vrednuje rezultate rada tužilaca i zamenika, predlaže programe obuke (kako za zamenike koji su prvi put izabrani, tako i za one na stalnoj funkciji), daje mišljenje na zakone u proceduri i učestvuje u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa. Takođe, od juna 2016. godine, planirano je da se na Državno veće tužilaca prenese nadležnost i za upravljanje delom budžeta koji se odnosi na zaposlene u tužilaštvima. Državno veće tužilaca bi trebalo da preuzme od Ministarstva pravde i donošenje Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, kao i upravljanje sistemom IT u tužilaštvima

Obzirom na tako široko postavljenu nadležnost Državnog veća tužilaca kao i na svrhu postojanja i ulogu koju ima, a imajući u vidu značaj rada Državnog veća tužilaca i potrebu da ono postane garant samostalnosti javnog tužilaštva, kao i da u 2016. godini ističe mandate sadašnjim članovima Veća, neophodna je izmena normativnog okvira kojim se uređuje nadležnost, organizacija i način rada Državnog veća tužilaca, a posebno uslovi i postupak za izbor izbornih članova Državnog veća, kako bi se obezbedilo da u narednom sastavu Državnog veća budu najbolji predstavnici javnotužilačke organizacije koji će u periodu 2016-2021 uspostaviti Državno veće kao samostalan organ koji na moderan način upravlja tužilačkim sistemom u skladu sa evropskim standardima.

U skladu sa navedenim, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo sprovodi projekat „Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje državno veće tužilaca“.

Projekat se sastoji iz 3 komponente:

Komponenta 1

Stručna rasprava i uključivanje civilnog društva u zagovaranje izmene normativnog okvira o DVTu
Nacionalni konvent i četiri okrugla stola (na teritoriji Srbije)

Na osnovu analize Ustavnog i zakonskog okvira, kojim je regulisan položaj, nadležnosti i uređenje Državnog veća tužilaca kao i institucionalnih kapaciteta, utvrđene su preporuke koje je neophodno sprovesti kako bi Državno veće tužilaca ostvarilo ulogu i svrhu zbog koje je osnovano. Preporuke su definisane u skladu sa potrebama Srbije i međunarodnim standardima a potvrđene su i kroz istraživanje koje je sproveo CeSID-a 2014. godine.

Komponenta 2

Praćenje izbornog procesa

Kako bi se obezbedila transparentnost i tajnost izbornog procesa Udruženje tužilaca Srbije smatra da je neophodno sprovesti i monitoring izbornog procesa, kako bi se izvršila procena da li je izborni proces sproveden prema međunarodnim standardima za demokratske i fer izbore i da li su izborni propisi u skladu sa standardima.

Komponenta 3

Međunarodna saradnja
Saradnja sa MEDELom

Imajući u vidu da je Napuljska deklaracija MEDEL-a jedini dokument koji detaljnije uređuje tužilačke savete, kao i organizacija koja tradicionalno pruža podršku Udruženju tužilaca, u periodu zagovaranja izmene normativnog okvira biće neophodno da se saradnja intenzivira.

Takođe, Udruženje očekuje, ukoliko to bude bilo potrebno, i podršku MEDEL-a u toku samog izbornog procesa u formi MEDEL misije.


Publikacija objavljena u okviru projekta: Studije slučaja za nezavisna tela - Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilaca

 

Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilacaAnaliza efektivnosti rada Državno veće tužilaca

 

 

 

Poslednje vesti

Ilić: Predlozi ne eliminišu uticaj politike na pravosuđe Ilić: Predlozi ne eliminišu uticaj politike na pravosuđe Ministarka pravde kazala da veruje da je politizacija pravosuđa potpuno isključena jer je izvršna vlast, prema njenoj oceni, potpuno eliminisana iz... More detail
Vlast i struka suprotno o ustavnim amandmanima o pravosuđu Vlast i struka suprotno o ustavnim amandmanima o pravosuđu Inicijativu za promenu dela Ustava o pravosuđu Vlada će u Skupštinu uputiti narednih dana, najkasnije početkom oktobra, najavljuje ministarka pravde... More detail
Struka i Vlada i dalje različito o ustavnim amandmanima (VIDEO) Struka i Vlada i dalje različito o ustavnim amandmanima (VIDEO) Posle godinu i po dana rasprave, mišljenja Venecijanske komisije i usaglašavanja teksta ustavnih amandmana o pravosuđu, Ministarstvo pravde uverava... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije