Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Izborni članovi DVT-a dr Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Svetlana Nenadić i Sandra Kulezić zahtevaju sazivanje vanredne sednice DVT-a

Izborni članovi DVT-a dr Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Svetlana Nenadić i Sandra Kulezić zahtevaju sazivanje vanredne sednice DVT-a

Izborni članovi DVTa dr Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Svetlana Nenadić i Sandra Kulezić zahtevaju sazivanje vanredne sednice DVT-aNa osnovu člana 14. st.3. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, izborni članovi Državnog veća tužilaca dr Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Sandra Kulezić i Svetlana Nenadić, zahtevaju sazivanje vanredne sednice za dan 26.04.2016. godine, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Formiranje radne grupe radi izmena i dopuna Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca.
 2. Oglašavanje izbora za sva upražnjena i slobodna mesta zamenika javnih tužilaca u osnovnim i višim javnim tužilaštvima i to:

    1. Više javno tužilaštvo u Beogradu – 2 mesta
    2. Više javno tužilaštvo u Somboru – 1 mesto
    3. Više javno tužilaštvo u Požarevcu – 1 mesto
    4. Više javno tužilaštvo u Čačku – 1 mesto
    5. Više javno tužilaštvo u Kraljevu – 1 mesto
    6. Više javno tužilaštvo u Nišu – 1 mesto
    7. Više javno tužilaštvo u Prokuplju – 2 mesta
    8. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu – 1 mesto
    9. Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu – 1 mesto
    10. Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu – 1 mesto
    11. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu – 1 mesto
    12. Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu – 1 mesto
    13. Osnovno javno tužilaštvo u Ubu – 1 mesto
    14. Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu – 2 mesta
    15. Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci – 1 mesto
    16. Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu – 2 mesta
    17. Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici – 2 mesta
    18. Osnovno javno tužilaštvo u Rumi – 1 mesto
    19. Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi – 1 mesto
    20. Osnovno javno tužilaštvo u Subotici – 1 mesto
    21. Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu – 3 mesta
    22. Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu – 1 mesto
    23. Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu – 1 mesto
    24. Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini – 1 mesto
    25. Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu – 1 mesto
    26. Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu – 3 mesta
    27. Osnovno javno tužilaštvo u Brusu – 1 mesto
    28. Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku – 1 mesto
    29. Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu – 2 mesta
    30. Osnovno javno tužilaštvo u Raški – 1 mesto
    31. Osnovno javno tužilaštvo u Čačku – 2 mesta
    32. Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu – 1 mesto
    33. Osnovno javno tužilaštvo u Užicu – 1 mesto
    34. Osnovno javno tužilaštvo u Požegi – 1 mesto
    35. Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu – 1 mesto
    36. Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu – 1 mesto
    37. Osnovno javno tužilaštvo u Petrovcu na Mlavi – 1 mesto
    38. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu  – 2 mesta
    39. Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu – 2 mesta
    40. Osnovno javno tužilaštvo u Vranju – 1 mesto
    41. Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu – 1 mesto
    42. Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu – 1 mesto
    43. Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu – 1 mesto
    44. Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu – 1 mesto
    45. Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu – 2 mesta

 3. Donošenje odluke o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.
 4. Formiranje povremenog radnog tela u smislu člana 12. Poslovnika o radu DVTa koje bi se bavilo utvrđivanjem realnih potreba broja zamenika javnih tužilaca u svakom pojedinačnom tužilaštvu u cilju pribavljanja saglasnosti Ministarstva pravde i pravilnog i blagovremenog planiranja budžeta za sledeću godinu.
 5. Predlog RJT za donošenju odluke da se zamenici javnih tužilaca iz javnih tužilaštava sa teritorije AP Kosovo i Metohija do donošenja Zakona iz  čl.12. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava,  uz svoju saglasnost, primenom  čl. 63. Zakona o javnom tužilaštvu upute na rad u druga  u javna tužilaštva.
 6. Podnošenje kompletnog izveštaja o stanju budžeta za tekuću godinu i aktivnostima povodom planiranja budžeta za sledeću godinu.
 7. Iniciranje pregovora sa VSS po pitanju  pravične raspodele prostora u zgradi koju dele DVT i VSS, uz eventulano arbitriranje Ministarstva pravde.
 8. Informisanje DVTa o planiranim aktivnostima izbornih članova u smislu obilazaka tužilaštava radi neposrednog komuniciranja sa nosiocima javnotužilačke funkcije i upoznavanja se realnim problemima iz nadležnosti DVT, a sve u cilju unapređenja rada DVTa.

OBRAZLOŽENJE

Formiranje radne grupe radi izmena i dopuna Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca. Izmene i dopune Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca neophodne su iz razloga što Poslovnik nije u celosti usaglašen sa Zakonom o Državnom veću tužilaca i ne reguliše oblast ostvarivanja prava članova DVTa.

Oglašavanje izbora za sva upražnjena i slobodna mesta zamenika javnih tužilaca u osnovnim i višim javnim tužilaštvima. Trenutno u Srbiji ima 115 nepopunjenih mesta zamenika javnog tužioca. Praktično, skoro svako sedmo mesto je nepopunjeno. Postojeća sistematizacija kojom je određen broj zamenika javnih tužilaca nije adekvatna i ne odgovara realnim potrebama tužilaštava koja postupaju u prvom stepenu, a koje potrebe su nastale uvođenjem tužilačke istrage. Ipak, ni postojeća, iako neadekvatna, sistematizacija nije popunjena. Smatramo da je popunjavanje nepopunjenih mesta u prvostepenim tužilaštvima prioritet i da bez povećanja broja zamenika javnih tužilaca nije moguće očekivati ostvarenje Ustavom i zakonima određenih nadležnosti tužilaštva. Stoga, izbor novih zamenika javnih tužilaca na prvostepenom nivou predstavlja pitanje iznad svih drugih pitanja. Tek nakon započinjanja rešavanja akutnog problema – nedovoljnog broja zamenika javnih tužilaca u prvostepenim tužilaštvima, moguće je posvetiti se rešavanju drugih pitanja. Sa druge strane, prenošenje dela nadležnosti sa apelacionih javnih tužilaštava na viša javna tužilaštva, dovelo je do upadljive nesrazmere u obimu posla zamenika javnih tužilaca u prvostepenoj i drugostepenoj materiji što sistem tužilačke organizacije čini nedovoljno efikasnim i ranjivim. Osnaživanjem kapaciteta tužilaštava u prvostepenoj materiji, ova nesrazmernost bi bila delimično ublažena, a sistem znatno funkcionalniji. VSS je u proteklom periodu pokazao izuzetnu aktivnost u pogledu izbora novih sudija, a DVT u tom smislu ne sme da zaostaje.
Ovim povodom trebalo bi reći da je stvarni broj nepopunjenih mesta u osnovnim i višim javnim tužilaštvima veći, budući da su zamenici javnih tužilaca u  trideset tri osnovna i viša javna tužilaštava vršioci funkcija javnih tužilaca. Uspostavljanjem, redovnog stanja i izborom javnih tužilaca u osnovnim i višim javnim tužilaštvima, po pravilu iz reda zamenika javnih tužilaca, stvoriće se mogućnost da se na pozicije zamenika javnih tužilaca koji su izabrani za javne tužioce izaberu novi zamenici javnih tužilaca.
U toku su konkursi za 22 mesta za zamenike osnovnih javnih tužilaca. Preostali broj upražnjenih mesta za osnovna javna tužilaštva je 50, a za viša javna tužilaštva je 9.

Donošenje odluke o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca. Imajući u vidu da je  za 33 mesta javnih tužilaca sproveden postupak, pred prethodnim sazivom DVTa, kao i činjenicu da su  sačinjene konačne rang liste za izbor javnih tužilaca, predlažemo da DVT dostavi Vladi listu kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca za sva preostala tužilaštva formirajući je na osnovu sledećeg kriterijuma:

 • Lista treba da obuhvati kandidate koji su dobili najveći broj bodova i to tako što bi prvi na listi trebao da bude kandidat koji je dobio najveći broj bodova, a poslednji na listi onaj kandidat koji je dobio najmanji broj bodova, s tim što raspon bodova mora da bude manji od 1. Ukoliko je razlika u broju bodova između kandidata koji ima najveći broj bodova i drugog kandidata 1 bod ili veća, Vladi se dostavlja samo ime kandidata sa najvećim brojem bodova.

Formiranje povremenog radnog tela u smislu člana 12. Poslovnika o radu DVTa koje bi se bavilo utvrđivanjem realnih potreba broja zamenika javnih tužilaca u svakom pojedinačnom tužilaštvu u cilju pribavljanja saglasnosti Ministarstva pravde i pravilnog i blagovremenog planiranja budžeta za sledeću godinu. Stručna javnost i strukovna udruženja su u više navrata ukazivala na problem nedovoljnog kapaciteta tužilaštva u smislu ljudskih resursa – kako nosioca javnotužilačkih funkcija, tako i tužilačkih pomoćnika. Iz izveštaja CEPEJ za 2014. godinu (str.265 – podaci su za 2012. godinu) proizilazi da je Srbija po broju tužilaca ispod proseka zemalja SE (prosek je 11,8 tužilaca na 100.000 stanovnika, a u Srbiji ima 9,2). Iako je zbog razlika u pravosudnim sistemima teško izvoditi zaključak u pogledu optimalnog broja nosilaca javnotužilačke funkcije, očigledno je da sistemi u kojima postoji manji broj nosilaca javnotužilačke funkcije raspolažu većim brojem osoblja i da se radi o visoko stručnom osoblju. S druge strane sistemi u kojima postoji veći broj nosilaca javnotužilačke funkcije imaju manji broj osoblja. Srbija je po broju osoblja u tužilaštvu neznatno iznad proseka (prosek je 1,5, a u Srbija ima 1,7 osoblja na 100.000 stanovnika). Indikativno je da je broj tužilaca ispod proseka i u odnosu na zemlje bivše SFRJ koje imaju isto pravno nasleđe, kao i to da većina istočnoevropskih zemalja sličnog pravnog nasleđa imaju znatno veći broj tužilaca u odnosu na Srbiju. Sa druge strane Srbija ima znatno veći broj sudija od proseka za zemlje SE – na 100.000 stanovnika prosek je 21,00, a u Srbiji je 40,5. Podaci izneti u navedenom izveštaju odnose se na 2012. godinu, tj. pre početa pune primene novog ZKPa. Imajući u vidu znatno proširenu nadlaženost po novom ZKPu, navedeni padaci pružaju osnov za zabrinutost i dužnost je DVTa da u što kraćem roku reaguje. Navedeno samo govori u prilog onome što je očigledno i u svakodnevnom radu u pravosuđu – da sudija ima više nego dovoljno (bar u krivičnopravnoj materiji) a tužilaca nedovoljno. Nije retka pojava da u jednom sudu ima više sudija u krivičnopravnoj materiji nego nosilaca javnotužilačke funkcije u tužilaštvu nadležnom za taj sud. Ukoliko se ima u vidu da je obim posla  zamenika javnog tužioca u jednom predmetu najmanje duplo veći u odnosu na obim posla sudije u istom tom predmetu, postaje apsurdna slika o jednakom ili većem broju sudija u krivičnopravnoj materiji u odnosu na tužioce. Ovakav nesrazmera sistem čini krajnje neefikasnim. Priliv predmeta u prvostepenoj materiji je nesavladiv sa postojećim brojem zamenika javnog tužioca, što posledično dovodi do nemogućnosti adekvatnog i blagovremenog reagovanja, čime je ugroženo pravo građana na suđenje u razumnom roku i uopšte, pravo na pravično suđenje. U nedostatku adekvantnog i koordiniranog reagovanja DVTa po pitanju odnosa broja tužilaca i sudija, efikasnost celokupnog pravosudnog sistema u krivičnopravnoj materiji može biti dovedena u pitanje. O neophodnosti povećanja broja zamenika javnih tužilaca, na seminaru u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na Kopaoniku dana 02.04.2016. godine govorio je i ministar pravde Nikola Selaković, uvaženi član našeg Veća

 •       Smatramo da je formiranje radnog tela koje bi se bavilo utvrđivanjem realnih potreba broja zamenika javnih tužilaca u svakom tužilaštvu neophodno imajući u vidu nejednakost opterećenosti pojedinačnih tužilaštava, razlika u pogledu vrste predmeta i sl. Imajući u vidu složenost zadatka, kao i činjenicu da je neophodno utvrditi realne potrebe pre predlaganja budžeta za sledeću godinu, predlažemo da radno telo bude formirano u najkraćem roku.

Čl. 12. Zakona o sedištima i područjima sudova i tužilaštava predviđa  da će se osnivanje sudova i javnih tužilaštava nadležnih za teritoriju Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost izvršiti posebnim zakonom. Sa druge strane, prema čl. 63. st. 1. Zakona o javnom tužilaštvu,  odlukom Republičkog javnog tužioca zamenik javnog tužioca može, uz svoju pismenu saglasnost, biti upućen u drugo javno tužilaštvo najduže na jednu godini.
S obzirom na to,  da donošenje Zakona iz čl. 12.  Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava kasni i da su zamenici javnih tužilaca iz pomenutih tužilaštava bez radnog angažovanja, smatramo da bi bilo opravdano da Republički javni tužilac nakon pribavljanja saglasnosti, zamenika javnih tužilaca iz tužilaštava  sa teritorije AP Kosovo i Metohija izvrši njihovo upućivanje u druga javna tužilaštva na period do godine dana i tako ih uz njihov pristanak radno angažuje do konačnog rešavanja njihovog profesionalnog statusa. 
Podnošenje kompletnog izveštaja o stanju budžeta za tekuću godinu. Radi blagovremenog utvrđivanja potreba budžeta za sledeću godinu, potrebno je da DVTu bude dostavljen kompletan izveštaj o stanju budžeta u kome bi de ukazalo na probleme.
Iniciranje pregovora sa VSS po pitanju  pravične raspodele prostora u zgradi koju dele DVT i VSS, uz eventulano arbitriranje Ministarstva pravde, a sve imajući u vidu Zaključak Komisije za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade 77 broj 361-914/2010 od 29.03.2010. godine. Zgrada u kojoj je sedište DVTa dodeljena je VSSu i DVTu na zajedničko korišćenje. Međutim, raspodela prostora u zgradi između ova dva tela je neadekvatna. DVT ne raspolaže dovoljnim prostorom za odvijanje svakodnevnih aktivnosti, a članovi DVTa nemaju kabinete u kojima bi mogi da obavljaju aktivnosti. Upadljiva nesrazmera u raspodeli prostorija, kao i potpuna neadekvatnost prostorija koje su dodeljene DVTu nisu u saglasnosti sa značajem tela DVTa i simbolički mogu, u očima kolega, posmatrača i gostiju, da stvore sliku koja umanjuje značaj ovog tela. U tom smislu potrebno je započeti razgovore sa VSS o pravičnoj raspodeli prostora, a ukoliko to ne bude moguće, predlažemo da Ministarstvo pravde arbitrira između VSSa i DVTa.

Beograd, 18. april 2016. godine

dr Goran Ilić
Radovan Lazić
Stanislav Dukić
Sandra Kulezić
Svetlana Nenadić

 

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije