Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti U toku Treći globalni forum udruženja tužilaca

U toku Treći globalni forum udruženja tužilaca

U toku Treći globalni forum udruženja tužilaca (FOTO: RTS)Samo samostalan javni tužilac može da bude odgovoran za svoj rad, poručio je predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić otvarajući Treći globalni forum udruženja tužilaca.

"I međunarodni dokumenti, pre svega Ujedinjenih nacija o ulozi javnih tužilaca govore da su odgovornost i samostalnost dve strane istog fenomena", rekao je Ilić, ističući potrebu afirmacije te dve vrednosti.

Na skupu u Palati "Srbija" na temu "Odgovornost i etički standardi u tužilaštvu", Ilić je ocenio da pravni okvir u Srbiji ne omogućava samostalnost tužilaca, već naprotiv, da omogućava uticaj na javno tužilaštvo.

Po našem Ustavu, kako je naveo, starešinu tužilaštva bira Narodna skupština na predlog Vlade.

Javni tužioci za svoj rad odgovaraju nadređenom tužiocu odnosno republičkom javnom tužiocu i Narodnoj skupštini, rekao je Ilić odgovarajući na novinarsko pitanje.

"Umesto da se uspostavi neki vid profesionalne odgovornosti, javni tužioci imaju političku odgovornost za svoj rad, što u svakom smislu izmiče logici", naveo je Ilić.

Napomenuo je da u uređenom pravnom sistemu tužioci za svoj rad odgovoraju pred zakonom i moraju da se staraju da moć koju im je podario zakon mora da bude iskorišćena u javnom interesu.

"Svaki drugi način uspostavljanja odgovornosti javnih tužilaca jeste protiv interesa pravde i pravne države", zaključio je Ilić, koji je i član Državnog veća tužilaca.

Ukazao je da je ideja Foruma da se izradi radni dokument koji će Evropskom konsultativnom veću evropskih tužilaca poslužiti kao osnova za izradu preporuka o ulozi javnih tužilaca i tužilačckih udruženja u uspostalvjanju odgovornosti i etičkih standarda.

"Važno da tužioci budu nezavisni"

Predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca Gerhard Jaroš rekao je da je Forum ove godine okupio profesionalce sa više kontinenata da zajedno diskutuju probleme odgovornosti tužilaca i ekičke standarde u postupanju.

"Veoma je važno da tužioci budu nezavisni u svom radu. Pre dve hiljade godina nije bilo tako kraljevi su mislili da mogu da optužuju i odlučuju kako hoće. Sada politika mora da poštuje tužilaštvo i da mu omogući izvestan stepen samostalnosti", rekao je Jaroš.

"Uticaji na pojedinačne slučajeve je nešto čega moram da se oslobodimo", porucico je Jaroš.

Pomoćnik ministra Čedomir Backović pozvao je tuzizoce da tokom zasedanja obrate pažnju na standard predviljivosti u postupanju, jer kako je naveo predvidljivost za građane predstavlja percepciju vladavine prava.

"Što više predvidljivosti, to bolji standardi", naveo je Backović ukazujući da je predvidljivost mera u kojoj građanin može da predvidivi posledice svog činjenja ili nečinjenja.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio smatra da krivično pravo ima ključnu ulogu u vladavini prava u društvu i da je tužilaštvo to koje treba osumnjičenima da osigura poštovanje prava od početka krivičnog postupka i fer i nepolitičku odluku.

Efikasna saradnja između srpskih udruženja sudija i tužilaca, međunarodnih partnera i ostalih interesnih grupa je od presudnog značaja za nezavisnost pravosuđa, rekao je Oricio.

Konferencija, koju je organizovalo Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Svetskom bankom, okupila je oko 100 predstavnika tužilačkih udruženja iz Austrije, Brazila, Kanade, Danske, Mađarske, Irske, Italije, Holandije, Portugala i Srbije.

Izvor: RTS, Tanjug

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije