Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Press Clipping USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije (Foto: b92.net, Thinkstock)Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) podnelo je danas Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona.

Naime, to se odnosi na odredbe koje predviđaju da prilikom predlaganja kandidata na pravosudne funkcije Viskoki savet sudstva i Državno veće tužilaca obavezuje ocena kandidata na početnoj obuci, a koju daje Pravosudna akademija.

USTP smatra da se osporenim odredbama 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i člana 45-a Zakona o sudijama krši niz Ustavom zagarantovanh načela i prava, kao što su načelo jednakosti građana, pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima, zatim da se ograničava utvrđena nadležnost VSS i DVT koji, kako napomi je Udruženje, kao samostalni i nezavisni državni organi samostalno utvrđuju predlog kandidata za prvi izbor sudija i zamenika javnih tužilaca.

"Osporenim odredbama narušava se ostvarivanje ustavne funkcije VSS i DVT da obezbede i garantuju nezavisnost i samostalnost sudija i samostalnost javnih tužilaca i njihovih zamenika time što Ustavom ustanovljene nezavisne organe obavezuje ocena kojom je odredjen uspeh kandidata na početnoj obuci, a koju daje Pravosudna akademija", navodi se u saopštenju USTP.

USTP podseća da se radi o povredama ustavnih odredaba za koje je Ustavni sud 2013. godine, po ranije podnetim inicijativama tog udruženja, utvrdio da osporene odredbe Zakona o Praovosudnoj akademiji, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama nisu u saglasnosti sa Ustavom. Zbog toga je, kako navodi USTP, nejasno zašto su se opet one našle u ovim zakonima.

USTP je takođe apelovao na Ustavni sud da istovremeno sa ocenom zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za izbor zamenika javnih tužilaca odluči i o ustavnosti odredaba zakona koje DVT i VSS obavezuju na donošenje tih Pravilnika.

Udruženje smatra da se osporenim ustavnim odredbama ograničavaju ustavna ovlašćenja DVT i VSS, jer se ti organi obavezuju na donošenje Pravilnika kojima se diskriminišu kandidati u postupku izbora na javnotužilačku i sudijsku funkciju.

Udruženje takođe traži od Ustavnog suda da prihvati privremenu meru koaj je predložena inicijativom, kao što je to učinio nedavno nakon pokretanja postupka za ocenu zakonitosti Pravilnika Državnog veća tužilaca.

"Smatramo da je neophodno da se primene isti principi ažurnosti u radu Ustavnog suda, obzirom da se praktično radi o jedinstvenom problemu, čiji je uzrok u različitom tumačenju odredba člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i 45-a Zakona o sudijama i njihovom primenom u praksi, a za koje odredbe USTP smatra da su neustavne i da kao takve treba da budu uklonjene iz pravnog poretka Republike Srbije", napominje se u saopštenju.

To Udruženje je pozvalo i DVT i VSS da prilikom sprovođenja budućih kocekinkursa, pre eventualne odluke Ustavnog suda po podnetim inicijativama, razmotre "da li, i u kojoj meri, okolnost da početna obuka na Pravosudnoj akademiji nije utvrđena od strane DVT i VSS u skladu sa zakonom sve do 2015. godine ima uticaj na ocenu završnog ispita polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji".

Inicijativu za ocenu ustavnosti USTP podržalo je i Udruženje tužilaca Srbije. USTP čine sudijski i tužilački pomoćnici koji po više godina, neki i preko decenije, rade u pravosuđu, dok nasuprot njima diplomci Pravosudne akademije prolaze dvogodišnju mentorsku obuku i praksu i direktno se kvalifikuju za izbor na pravosudne funkcije.

Izvor: Tanjug, B92

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije