Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Press Clipping Podržan predlog ustavnih promena Udruženja tužilaca Srbije i Društva sudija Srbije

Podržan predlog ustavnih promena Udruženja tužilaca Srbije i Društva sudija Srbije

Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir GajićPredsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Gajić uputio je danas pismo pomoćniku ministarke pravde Čedomiru Backoviću u vezi sa predlozima za promenu odredbe člana 67 Ustava Republike Srbije.

Kako se navodi, beogradska advokatura odlučno je protiv predloženih izmena koje se odnose na proširenje pružaoca pravne pomoći i besplatne pravne pomoći van advokature i jedinica lokalne samouprave, jer nisu u interesu građana.

"U proteklih desetak godina protivno Ustavu Srbije i važećim zakonima, nezakonito se pružanjem pravne pomoći bavi veliki broj raznih organizacija civilnog društva. Na ovaj način u pravnom poretku Srbije razvilo se nadripisarstvo koje je van ikakve kontrole. Organizacije civilnog društva kao pružaoci prave pomoći ne samo da te poslove obavljaju nezakonito, već nisu uspostavile ni minimum održivih i transparentkih servisa, pa tako nema nikakve kontrole kvaliteta pravne pomoći koju pružaju, a potpuno je netransparentan i način njihovog finansiranja. Ove organizacije u javnosti sebe takođe nezakonito reklamiraju, a nose i pretenciozna imena kao što su “pravne klinike",”justicije" i slično", ističe Gajić u pismu.

Predsednik AKB podvlači i da advokatura smatra da ne postoje relevantni argumenti koji ukazuju da će pristup pravdi biti olakšan i delotvorniji za sve kategorije stanovništva ukoliko se proširi krug pružaoca pravne pomoći. Sasvim je dovoljno advokata u Srbiji, dodaje on, kao i jedinica lokalne samouprave koje mogu pružati građanima pravnu pomoć i besplatnu pravnu pomoć.

"Advokatura se zalaže za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se najširem krugu građana omogućio pristup pravdi. Besplatnu pravnu pomoć međutim mogu pružati samo advokati i lokalna samouprava. Advokatura se zalaže za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se najširem krugu građana omogućio pristup pravdi. Besplatnu pravnu pomoć međutim mogu pružati samo advokati i lokalna samouprava. Advokatura smatra takođe da je osnovni uslov za uspostavljanje vladavine prava striktna i dosledna podela vlasti, a to znači da zakonodavna i izvršna vlast ne mogu imati bilo kakvu ulogu prilikom izbora sudija i tužilaca.

U tom smislu advokatura podržava predloge strukovnih udruženja tužilaca i sudija. Takođe, ukazujemo Ministarstvu pravde da Advokatska komora Beograda kao profesionalna organizacija advokata u Beogradu ima preko 4200 članova i nema svoje predstavnike u dijalogu koji se vodi povodom ustavnih promena", zaključuje Gajić u pismu pomoćniku ministra, uz isticanje da je Advokatska komora Beograda spremna da uzme učešća u ovoj fazi dijaloga na temu ustavnih promena koje se odnose na pravosuđe.

Izvor: Kurir.rs, autor: M. Jeremić, Foto: Dado Đilas

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije