Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Press Clipping NVO o promeni Ustava: Nemamo s kim da diskutujemo

NVO o promeni Ustava: Nemamo s kim da diskutujemo

UstavDo koje faze je stigao proces promena Ustava koje se tiču pravosuđa? Nije odmakao dalje od početka, tvrde nevladine organizacije koje učestvuju u tom postupku. Sa druge strane, ministarstvo pita - čemu žurba pre nego što svi daju svoje predloge?

Debata jedne strane - tako nevladine organizacije vide dosadašnje sastanke i okrugle stolove sa predstavnicima ministarstva pravde. Svoje predloge izmene Ustava su izneli i, kažu, to je sve.

"Sedimo za stolom gde su samo naši dokumenti i nema dokumenata druge strane. Mislimo da je ovde ipak nekako namera da se izbegne javna rasprava, da se ovaj period koji je protekao proglasi javnom raspravom, a da zatim na stolu imamo nešto što niko nije video”, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Jer to ne bi bio prvi put - podsećaju da se tako došlo i do Ustava 2006. godine.

"Ja mislim, i to je osnovni naš problem, da će se jedan veoma važan akt kakav je Ustav, koji bi trebalo da važi dosta dugo, a ne da se menja svakih 10 godina, da će se on doneti po nekoj hitnoj proceduri, kako se uostalom i usvajaju zakoni u ovoj skupštini", kaže Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.

"Umesto komunikacije preko sredstava javnog informisanja, Ministarstvo pravde poziva organizacije civilnog društva da uzmu aktivno učešće u debati koja je u toku. Ministarstvo pravde ne razume pritiske da se ishitreno izlazi sa tekstom izmena Ustava, pre nego što se svima pruži šansa da daju svoje predloge", navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Za promenu Ustava je najvažnije većina u skupštini i politička volja, smatra profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov.

"Nikakva brzina u promeni Ustava nije nešto što je dobro. Na putu evropskih integracija mi moramo dobiti jedan tekst koji će biti kvalitetniji garant vladavine prava. Da li će on biti dobijen u 2017, 2018. ili 2023. sa stanovišta interesa Srbije je manje važno", rekao je profesor Ustavnog prava Vladan Petrov.

Vremena, doduše, ima - ali je Vlada u okviru pregovora sa Evropskom unijom davno obećala da će izmene koje se tiču pravosuđa biti usvojene do kraja 2017. godine, što je za samo četiri meseca.

Video prilog televizije N1 možete pogledati OVDE.

Izvor: N1

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije