Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata

Tužioci i sudije ostali bez povećanja plata

Tužioci i sudije ostali bez povećanja plataPlata nosioca javnotužilačke funkcije nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija tužilačke samostalnosti, zbog čega se, najavljenim selektivnim pristupom u pogledu povećanja plata nosiocima druge dve grane vlasti, odnosno diskriminacije nosilaca javnotužilačke funkcije u tom pogledu, ozbiljno narušava potreban balans u sistemu podele vlasti“, između ostalog stoji u pismu koje je zamenik predsednika DVT-a Goran Ilić uputio ministru Vujoviću.

Uputstvo za pripremu republičkog bužeta za narednu godinu ne predviđa povećanje zarada za nosioce pravosudnih funkcija. Blagodeti uspešno sprovedenih ekonomskih reformi Vlade, po svemu sudeći, neće osetiti i tužioci.

Naime, uvidom u Predlog finansijskog plana i Uputstvo za pripremu republičkog budžeta za 2018. godinu, Državno veće tužilaca (DVT) je ustanovilo da za nosioce javnotužilačkih funkcija naredne godine nije planirano povećanje plata, iako su im iste, u sklopu mera štednje, smanjene 2014. godine. Iz tog razloga je zamenik predsednika DVT-a Goran Ilić uputio pismo ministru finansija Dušanu Vujoviću, tražeći sastanak na kojem bi mogli da razmotre zbog čega su tužioci izuzeti od planiranog povećanja zarada.

„Iako u potpunosti podržavamo planirano povećanje plata državnih službenika i nameštenika u javnim tužilaštvima, ističemo da će u datoj situaciji državni službenici u rangu višeg i samostalnog savetnika u višim i apelacionim tužilaštvima imati veću osnovnu platu od zamenika javnog tužioca u osnovnom i višem javnom tužilaštvu, čime bi se narušio balans u zaradama, imajući u vidu stepen složenosti posla i odgovornost nosilaca javnotužilačke funkcije i tužilačkih savetnika. Naglašavamo da plata nosioca javnotužilačke funkcije nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija tužilačke samostalnosti, zbog čega se, najavljenim selektivnim pristupom u pogledu povećanja plata nosiocima druge dve grane vlasti, odnosno diskriminacije nosilaca javnotužilačke funkcije u tom pogledu, ozbiljno narušava potreban balans u sistemu podele vlasti“, između ostalog stoji u pismu upućenom ministru Vujoviću.

Podršku tužiocima, kao i sudijama koji su isti zahtev izneli nekoliko dana ranije, danas je pružio i Sindikat pravosuđa Srbije, smatrajući da su njihovi zahtevi u potpunosti opravdani.

„Zahtev je u potpunosti opravdan jer nosioci pravosudnih funkcija nisu dobili povišicu od 2014. godine, a količina posla se stalno uvećava i zlostavlja sve u pravosuđu. Nosioci pravosudnih funkcija i svi zaposleni u pravosuđu svaki dinar svoje plate opravdavaju svojim radom i nisu privilegovani na bilo koji način. Naprotiv, oni su diskriminisani“, navodi se u saopštenju Sindikata pravosuđa.

Sindikalci svoje tvrdnje o kontinuiranom uvećavanju obima posla dokazuju preciznim podacima. Citirajući izveštaj Vrhovnog kasacionog suda o radu sudova, sindikat je naglasio da je 2014. godine u sudovima ukupan broj predmeta u radu iznosio 4.642.602. Prošle godine, taj broj predmeta uvećao se na 4.997.846. U prethodne tri godine, dodaju sindikalci pozivajući se na isti izveštaj, primljeno je novih ukupno 6.000.612 predmeta, a rešeno 6.834.465 predmeta. Govoreći o radu tužilaštva, sindikat pravosuđa ističe da su 2013. godine u radu imala 367.993 predmeta, 2015. godine - 484.508 predmeta a 2016. godine - 513.667 predmeta.

„Iz prethodno navedenog, očigledno je da je rad pravosuđa merljiv i da su rezultati rada vidljivi za one koji žele da ih vide. Na sve ovo Vlada Srbije pravi se kratkovida i izuzima nosioce pravosudnih funkcija od povišice. Opravdanje za izuzimanje sudija i tužilaca od povećanja Vlada Srbije nema, jer je početkom godine, u jeku štednje, donela zaključak kojim se članovima upravnih i nadzornih odbora isplaćuje neto naknada u visini prosečne zarade po zaposlenom koja je isplaćena u Republici, a predsednicima tih odbora ista naknada uvećana za 20%.

Prevedeno, član upravnog ili nadzornog odbora, kao i predsednici tih odbora, za sastajanje jednom u dva ili tri meseca, primi naknadu u visini od 47.000 do 60.000 dinara. Plata sudije i tužioca osnovnog suda, odnosno tužilaštva, koji rade svaki dan, iznosi 89.505 dinara“, stoji u saopštenju koji je potpisala predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević.

Izvor: Danas, autor: V.J.

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije