Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca Predlog Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

Predlog Odluke o izboru zamenika javnog tužioca


Beograd, 26. jul 2010.

PREDLOG

Na osnovu člana 75. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08 i 104/09) i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09–prečišćen tekst), Narodna skupština Republike Srbije na sednici 2010. godine donosi

O D L U K U

O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA


I

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U BEOGRADU


Za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu biraju se:

1.    Vojkan Adžić, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal,
2.    Maja Vadnjal, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu,
3.    Vuk Vlahović, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal,
4.    Ranko Jerković, sekretar u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu,
5.    Vesna Petrović, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu,
6.    Gordana Radić, sekretar u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu,
7.    Mirjana Radović Ravlić, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu,
8.    Ivana Rakočević, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvo u Beogradu.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se:

Slobodan Stojanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U KRAGUJEVCU

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini bira se:

Nenad Petar Petrović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se:
Dejana Srećković, advokat, Advokatska komora Čačak.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu bira se:
Snežana Milenković, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku bira se:
Slađana Paunović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U NIšU


Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju bira se:

Boban Nakić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju.

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu biraju se:

1.    Andrija Ivić, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Nišu,
2.    Aleksandar Stevanović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužlaštvu u Leskovcu,
3.    Tatjana Stevanović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U NOVOM SADU

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu biraju se:

1.    Nada Bajić Todorović, tužilački pomoćnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,
2.    Aleksandra Radovanov, tužilački pomoćnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru bira se:

Ljubica Obradović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 

O B R A Z L O Ž E Nj E

U odredbi člana 75. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 116/08 i 104/09), zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na ovu funkciju, na predlog Državnog veća tužilaca, bira Narodna skupština na period od tri godine.

U skladu sa odredbama čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za zamenike javnih tužilaca u „Službenom glasniku RS”, broj 28/10 i dnevnom listu „Politika” od 30. aprila 2010. godine.

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor za zamenike javnih tužilaca sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Glavom V i VI Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije („Službeni glasnik RS”, broj 55/09).

U skladu sa članom 23. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tužilačkih pomoćnika, vrši se tako što javni tužilac daje mišljenje po pribavljenom mišljenju zamenika javnog tužioca sa kojim tužilački pomoćnik radi, uzimajući u obzir uspeh na studijama, dužinu studiranja, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, učešće u obuci, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove, akademske titule, ocene rada tužilačkih pomoćnika kao državnih službenika, kao i ispoljenu stručnost u obavljanju poverenih poslova.

Na osnovu člana 24. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata iz drugih organa i organizacija utvrđena je na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a čije mišljenje sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova, a za kandidate koji su sudije i sudijski pomoćnici Državno veće tužilaca pribavilo je mišljenje od predsednika suda u kome kandidat radi, za kandidate iz javnog pravobranilaštva pribavljeno je mišljenje od javnog pravobranioca, a podatke i mišljenje o kandidatima iz reda advokata pribavljeno od Advokatske komore Srbije.
Po pribavljenim podacima i mišljenjima od organa i organizacija u kojima je kandidat radio, Državno veće tužilaca je, u skladu sa članom 34. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, razmatrajući svaku pojedinačnu prijavu i mišljenje, dalo konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca u skladu sa članom 13. alineja 2. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) predložilo Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca.

U skladu sa navedenim Državno veće tužilaca predlaže sledeće kandidate:

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu:

Za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu:

1. Vojkan Adžić, rođen je 1975. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a pravosudni ispit položio 2004. godine. Zaposlen je u Tužilaštvu za organizovani kriminal kao tužilački pomoćnik. Pripravničku praksu obavio je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a zatim se zaposlio u istom sudu kao sudijski pomoćnik gde je zbog uspešnog rada 2006. godine stekao zvanje višeg sudijskog saradnika raspoređenog u istražno odeljenje. Samostalno je obavljao pojedine istražne radnje u predmetima, pod nadzorom i uputstvima sudije iz istražnog odeljenja. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen kao tužilački pomoćnik u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Veoma uspešan student, nastavio je da se stručno usavršava i učestvuje na brojnim seminarima.

2. Maja Vadnjal, rođena je 1973. godine u Beogradu, Pravni fakultet završila je 1999. godine, a pravosudni ispit položila je 2002. godine. Počela je da radi u Trećem opštinskom sudu u Beogradu 2000. godine kao pripravnik-volonter, a 2003. godine stekla je zvanje sudijskog pomoćnika i zbog posebnog zalaganja u radu ocenjena je ocenom „naročito se ističe“. Od 2010. godine radi u Apelacionom sudu u Beogradu i raspoređena je u Posebno odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala. U cilju stručnog usavršavanja pohađala je seminare u organizaciji Pravosudnog centra, Akademije evropskog prava, Ministarstva pravde i pokazala da je odgovorna i kvalitetno obavlja poverene poslove.

3. Vuk Vlahović rođen je 1978. godine u Prištini. Pravni fakultet završio je 2004. godine, a pravosudni ispit položio je 25.04.2007. godine. Pripravnički staž obavio je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a preuzet je iz Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu u Tužilaštvo za organizovani kriminal. Pokazao je visok stepen stručnosti, ambicije, kao i interesovanja za dodatnim usavršavanjem, preciznost, pismenost odluka na kojima je radio. Ocenjen je kao kandidat koji ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

4. Ranko Jerković, rođen je 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001, a pravosudni ispit položio je 2004. godine. Počeo je da radi kao tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, raspoređen u Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu. Profesionalno i kvalitetno obavlja poslove sekretara Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zalaže se u radu, savestan je i samostalan u granicama ovlašćenja, pouzdan i konstantno radi na ličnom usavršavanju. Aktivno je učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i autor je nekoliko objavljenih stručnih radova. Prati sudsku praksu i umešno se služi pravnom terminologijom, zadovoljava kriterijume u pogledu stručnosti i odgovornosti za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

5. Vesna Petrović rođena je 1973. godine u Beogradu, završila je Pravni fakultet u Beogradu 1997. godine, a pravosudni ispit položila 2001. godine. Počela je da radi kao pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu i raspoređena je na rad u Četvrto opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu u kojem je i stekla zvanje tužilačkog pomoćnika. Od 2010. godine radi kao tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Potpuno samostalno obrađuje predmete i donosi odluke ispoljavajući visok stepen stručnog znanja iz različitih oblasti, naročito ako se ima u vidu praćenje krivičnih dela nasilja u porodici kada je ostvarila odličnu saradnju sa sudom i drugim državnim ustanovama. Ovaj kandidat dobio je najpozitivnija mišljenja.

6. Gordana Radić rođena je 1975. godine u Kruševcu, Pravni fakultet u Beogradu završila je 1999. godine, a pravosudni ispit položila je 2002. godine. Počela je da radi kao tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a od 2010. godine raspoređena je u Više javno tužilaštvo u Beogradu na radnom mestu sekretara tužilaštva. Sve poverene poslove obavlja kvalitetno, odgovorno, ažurno, savesno i pokazuje odlično poznavanje materijalnog i procesnog prava. Dosadašnji rad ocenjivan je najvišim ocenama u pogledu samostalnosti, aktivnog učestvovanja u istražnom postupku i podizanja optužnice, broja obrađenih predmeta, vremena izrade odluka i sposobnosti preduzimanja procesnih radnji.

7. Mirjana Radović Ravlić rođena je 1965. godine u Beogradu, završila je Pravni fakultet u Beogradu 1994. godine, a pravosudni ispit položila je 1997. godine. Počela je da radi kao pripravnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, prošla je sva odeljenja ovog suda, a od 1997. do 2009. godine je sudijski pomoćnik. Stekla je iskustvo radeći u krivičnom odeljenju Drugog opštinskog suda, samostalno je izradila veliki broj odluka, saslušavala okrivljene, svedoke i osvarila odlične rezultare u radu. Zaposlena je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu kao sudijski pomoćnik u krivičnom odeljenju – služba međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Učestvovala je na seminarima i stručno se usavršavala.

8. Ivana Rakočević rođena je 1977. godine u Beogradu. Pravni fakultet završila je u Beogradu 2003, a pravosudni ispit položila 2006. godine. Od 2004. do 2006. godine bila je tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu raspoređena na rad u Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu. Od 2010. godine radi kao tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Obrađivala je sve vrste predmeta i data joj je visoka ocena stručnosti. Postupala je u rokovima, efikasno, savesno i odgovorno. Odličan student, nastavila je da se stručno usavršava na seminarima i dosadašnji rad ocenjivan je najvišim ocenama. Ističe se da je osposobljena i dostojna, da dobro primenjuje nove institute krivičnog prava, precizna je, koncizna i jasna u obrazlaganju pravnih stavova.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se:

Slobodan Stojanović rođen je 1969. godine u Valjevu, Pravni fakultet u Beogradu završio je 2002. godine, a pravosudni ispit položio je 2004. godine. Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Valjevu, a od 2004. godine je sudijski pomoćnik u istom sudu. Prošao je obuku u svim odeljenjima i ostvario odlične rezultate, pokazao samostalnost i odgovornost u radu, disciplinu i stručnost. Stručno se usavršavao, pokazao spremnost da napreduje i interesovanje za realizaciju projekata koji unapređuju rad u sudu i tužilaštvu u Valjevu. Ispunjava sve kriterijume za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu:

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini:

Nenad Petar Petrović, rođen je 1977. godine u Jagodini, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2002. godine, pravosudni ispit položio je 2006. godine. Zaposlio se u Opštinskom javnom tužilaštvu u Jagodini kao pripravnik, a 2006. godine raspoređen na mesto tužilačkog pomoćnika u istom tužilaštvu, a od 2010. godine na mesto tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini. Pokazao je izuzetnu sposobnost u primeni stručnih znanja i profesionalnu veštinu, samostalnost u okviru ovlašćenja, analitičko mišljenje, prilagođavanje konkretnim procesnim situacijama, inicijativu i efikasnost. U toku rada aktivno je učestvovao u stručnom usavršavanju na seminarima i okruglim stolovima u organizaciji Pravosudnog centra i strukovnih udruženja tužilaca.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu:

Dejana Srećković rođena je 1976. godine u Zaječaru, završila je Pravni fakultet u Beogradu 2001. godine, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Pripravničku praksu obavila je u Opštinskom javnom tužilaštvu u Trsteniku u periodu od 2002. do 2004. godine, da bi od 2006. godine počela da radi kao advokat u Trsteniku. U mišljenju koje je pribavljeno od Advokatske komore Čačka ističe se da je reč o kandidatu koji ispunjava uslove za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu:

Snežana Milenković, rođena je 1973. godine u Jagodini. Završila je Pravni fakultet u Kragujevcu 2000. godine, a pravosudni ispit položila je 2003. godine. Zaposlena je u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini kao tužilački pomoćnik. Nakon diplomiranja, zaposlila se u Okružnom sudu u Jagodini, a kasnije bila preuzeta u Okružno javno tužilaštvo u Jagodini. U dosadašnjem obavljanju poslova u tužilaštvu, kao tužilački pomoćnik, ocenjivana je najvišim ocenama. U obradi predmeta pokazuje veoma razvijenu sposobnost brzog rasuđivanja, prilagođavanja konkretnim procesnim situacijama, inicijativu i efikasnost. Poslove obavlja odgovorno, savesno, stručno i profesionalno. Učestvovala je na seminarima i pokazala volju da se usavršava i stiče nova znanja.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku:

Slađana Paunović rođena je 1968. godine u Kosovskoj Mitrovici, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Prištini 1994. godine, a pravosudni ispit položila je 1997. godine. Zaposlena je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku kao tužilački pomoćnik. Pokazala je visok stepen stručnog znanja, sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvalitet u pisanom i usmenom izražavanju i umešnost prilikom obrazlaganja pravnih stavova. Savesno učesvuje u postupku usvajanja novih znanja i primeni novih ovlašćenja, prihvata stručno usavršavanje i obuku. Opšta ocena data za ovog kandidata je „naročito se ističe“. Poseduje sve osobine i kvalitete koji su neophodni za dostojno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu:


Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju:

Boban Nakić, rođen je 1979. godine u Vranju, Pravni fakultet završio je u Nišu 2004. godine, pravosudni ispit položio je 2006. godine. Zaposlen je u Osnovnom sudu u Vranju kao sudijski pomoćnik. Postupao je u svim materijama, posebno je bio zadužen za izradu krivičnih presuda. Sednica svih sudija dala je jednoglasno mišljenje da kandidat ispunjava sve kriterijume i merila u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje dužnosti zamenika javnog tužioca. Pokazuje spremnost da napreduje, stručno se usvršava i obučava.

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu:

1. Andrija Ivić, rođen je 1977. godine u Nišu, Pravni fakultet završio je u Nišu 2002. godine, a pravosudni ispit položio 2006. godine. U Okružnom sudu u Nišu radio je u od 2004. do 2007. godine kao pripravnik, a 2008. godine zaposlio se u Okružnom javnom tužilaštvu u Nišu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Od 2010. godine raspoređen je u Više javno tužilaštvo u Nišu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Kandidat je pokazao visok stepen obučenosti, stručnosti i spremnosti da obavlja posao zamenika javnog tužioca. Maksimalno je ažuran i trudi se da ispoštuje zakonske rokove, samostalan je u radu u svim fazama krivičnog postupka.

2. Aleksandar Stevanović rođen je 1977. godine u Surdulici, Pravni fakultet u Beogradu završio je 2001. godine, pravosudni ispit položio 2004. godine. Pripravničku praksu obavio je u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu gde je 2004. godine stekao zvanje tužilačkog pomoćnika. Zaposlen je u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu kao tužilački pomoćnik. Pored izrade nacrta odluka i aktivnog praćenja sudske prakse, neprekidno se stručno usavršavao i obučavao. Obradio je veliki broj predmeta, pokazao dovoljnu efikasnost, odgovornost i kvalitet u radu. Dosadašnje iskustvo, praksa kao i rezultati koje je postigao, čine ga dostojnim za obavljanje dužnosti zamenika javnog tužioca.

3. Tatjana Stevanović rođena je 1975. godine u Surdulici, Pravni fakultet u Beogradu završila je 2000. godine, a pravosudni ispit položila 2003. godine. Zaposlena je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju kao tužilački pomoćnik. Uspešno i blagovremeno pripremala je nacrte odluka javnom tužiocu i zamenicima javnog tužioca, uz kvalitetno pisano i usmeno izražavanje, poseduje stručno znanje, argumentovano iznosi pravne stavove. Spremna je da se stručno usavršava i obučava, učestvovala je na brojnim seminarima i objavljivala stručne radove u biltenima tužilaštva. Njen dosadašnji rad ocenjen je najvišom ocenom.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu:

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu:

1. Nada Bajić Todorović rođena je 1965. godine u Vinkovcima, Pravni fakultet završila je u Osijeku 1988, a pravosudni ispit položila je 2006. godine. U Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu obavila je pripravničku praksu, a od 2006. godine je tužilački pomoćnik, da bi u periodu od 2007. do 2008. godine bila upućena u Posebno odeljenje za organizovani kriminal pri Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu kada je njen rad ocenjen ocenom „naročito se ističe“. Od 2010. godine raspoređena je u Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, na radno mesto sekretar odeljenja u zvanju tužilačkog pomoćnika. Prilikom donošenja odluke o oceni, tužilac je cenio postignute rezultate, samostalnost, preduzimljivost, preciznost i savesnost i kandidata ocenio najvišom ocenom.

2. Aleksandra Radovanov rođena je 1979. godine u Sarajevu, Pravni fakultet u Novom Sadu završila je 2004, a pravosudni ispit položila je 2006. godine. Zaposlena je u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Na osnovu izveštaja o ocenjivanju, rad ovog tužilačkog pomoćnika ocenjen je ocenom „naročito se ističe“. U svom radu pokazala je stručnost, efikasnost i ažurnost u obavljanju poslova koji su joj povereni od strane postupajućeg zamenika. Prisustvovala je seminarima i obukama koje su bile organizovane za zamenike javnog tužioca i tužilačke pomoćnike. U mišljenju koje je dostavljeno za ovog kandidata navodi se da ispunjava sve uslove za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru:

Ljubica Obradović rođena je 1976. godine u Somboru, Pravni fakultet završila je u Novom Sadu 2002, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Od 2005. godine radi kao tužilački pomoćnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Odžacima do 2010. godine kada je raspoređena u Osnovno javno tužilaštvo u Somboru. Samostalno izrađuje predloge odluka i nacrte žalbi zamenika javnog tužioca. U radu ispoljava dobro poznavanje materijalnog i procesnog prava, kvalitetno obrazlaže pravne stavove, akti su precizni, uredni i jasni. Reč je o pouzdanom kandidatu za zamenika čiji je rad ocenjen najvišim ocenama.

Hitan postupak za donošenje Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat predlaže se s obzirom da je neophodno da se izborom predloženih kandidata na javnotužilačku funkciju popune upražnjena javnotužilačka mesta i na taj način omogući efikasno funkcionisanje i nesmetan rad javnih tužilaštava u Republici Srbiji.
 

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije