Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca PREPORUKE PRAVNOG TIMA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

PREPORUKE PRAVNOG TIMA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

{mosimage}
Beograd, 19. avgust 2010.

povodom Odluke Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca od 30.novembra 2009. godine i Odluke Državnog veća tužilaca o izboru zamenika javnih tužilaca od 15.12.2009.godine.

Imajući u vidu da Državno veće tužilaca nije donelo posebne Odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koji nisu izabrani po Odluci o izboru javnih tužilaca od 30.novembra 2009. godine i Odluci o izboru zamenika javnih tužilaca od 15.12.2009.godine, pravni tim Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije smatra da dostavljanje odluka Državnog veća tužilaca o prestanku dužnosti, odnosno fukcije stvara pravni osnov za izjavljivanje žalbe Ustavnom sudu po članu 161. stav 4. Ustava RS, pa stoga preporučuje da:

1. Svi neizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su primili Odluku Državnog veća tužilaca o prestanku dužnosti, odnosno funkcije koja sadrži obrazloženje sa individualizovanim razlozima izjave žalbu Ustavnom sudu po članu 161. stav 4. Ustava RS, u roku od 30 dana, saglasno članu 84. Zakona o Ustavnom sudu, Napominjemo da navedene odluke Državnog veća tužilaca o prestanku dužnosti, odnosno funkcije koje su dostavljene pravnom timu na uvid ne sadrže pouku o pravnom leku, što je suprotno odredbama člana 161. st.4. Ustava RS i člana 99. st.1. Zakona o Ustavnom sudu.

2. Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su podneli ustavnu žalbu imaju pravo na izjavljivanje žalbe Ustavnom sudu po članu 161.stav 4. Ustava RS, protiv pojedinačne Odluke Državnog veća tužilaca o prestanku dužnosti, odnosno funkcije jer su ustavne žalbe podnete zbog povrede ustavnih prava pojedinaca u postupku opšteg izbora  i donošenja Odluke o izboru javnih tužilaca od 30.novembra 2009. godine i Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca od 15.decembra 2009.godine, a ne zbog odluke o prestanku funkcije. Pravilnim tumačenjem stava 4. člana 161. Ustava RS proizilazi da podneta ustavna žalba ne isključuje pravo na izjavljivanje žalbe Ustavnom sudu.

3. Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su već izjavili žalbu Ustavnom sudu protiv Odluke o izboru javnih tužilaca od 30.novembra 2009. godine i Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca od 15.12.2009.godine (odluke o prestanku funkcije), takođe imaju pravo da izjave žalbu Ustavnom sudu protiv pojedinačne Odluke Državnog veća tužilaca o prestanku dužnosti, odnosno funkcije, jer se radi o različitim odlukama u formalno pravnom smislu. Stoga smatramo da je celishodnije izjavljivanje nove žalbe umesto dopune na već izjavljenu, jer se samo u slučaju pojedinačne odluke, u formalnom i materijalnom smislu, radi o odluci o prestanku funkcije saglasno članu 161. st.4. Ustava RS. To svakako ne isključuje mogućnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se obrate Ustavnom sudu podneskom (dopuna žalbe) u kome će da se izjasne o individualizovanim razlozima sadržanim u obrazloženju posebnih Odluka.
    Napominjemo da se u slučaju izjavljivanja nove žalbe Ustavnom sudu ne može koristiti obrazac žalbe objavljene na sajtu Udruženja, jer se radi o različitom pravnom osnovu.

4. Takodje, preporučujemo da neizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca podnesu pritužbu Zaštitniku građana shodno odredbi člana 24. - 31. Zakona o zaštitniku građana zbog nedostataka u radu Državnog veća tužilaca kao organa uprave, s obzirom da su rad Državnog veća tužilaca pratili isti nedostaci kao i rad Visokog saveta sudstva i da je Zaštitnik građana ocenio da su u radu Visokog saveta sudstva prilikom donošenja Odluke o izboru sudija povređena načela dobre uprave.
U prilogu vam dostavljamo primerak pritužbe koje su Zaštitniku građana podnosile sudije.

Ukoliko neizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca smatraju da su povređeni diskriminatornim postupanjem Državnog veća tužilaca,u postupku donošenja pojedinačnih odluka, odnosno da u konkretnom slučaju postoji neki od oblika ili slučajeva diskriminacije (na osnovu starosnog doba, bračnog i porodičnog statusa i drugih ličnih svojstava) mogu podneti pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti shodno članu 35. Zakona o zabrani diskriminacije ili svoje pravo ostvariti u sudskom postupku podnošenjem tužbe na osnovu člana 43. Zakona o zabrani diskriminacije.

Stanovište Pravnog tima Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije povodom navedenih odluka poslato je na mišljenje profesorima pravnih fakulteta.

 

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije