Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA

Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA


Niš, 24. avgust 2010.

Ljubaznošću profesorke Pejić, dobili smo mišljenje povodom pojedinačnih odluka o prestanku funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

1. Na pojedinačne odluke o prestanku funkcije, odnosno dužnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koje je Državno veće tužilaca donelo u postupku izbora, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca imaju pravo da u skladu sa čl. 161. st. 4. Ustava Republike Srbije, kao i čl. 99. st. 1. Zakona o Ustavnom sudu i čl. 98. st. 1. Zakona o javnom tužilaštvu, izjave žalbu u roku od 30 dana.

2. Prethodno izjavljene ustavne žalbe na odluke Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca (30.11.2009) i o izboru zamenika javnih tužilaca (15.12.2009) ne isključuju pravo tužilaca da ulože žalbu protiv pojedinačnih odluka o prestanku funkcije. Ustavom RS izričito je navedeno da individualna žalba na odluku o prestanku funkcije isključuje podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu. Kako tužioci nisu mogli da ostvare posebno ustavom garantovano pravo na pravni lek (žalba protiv odluke o prestanku funkcije), jer prilikom donošenja odluke Državnog veća tužilaca nije postupano po pravilima postupka za donošenje pojedinačnog pravnog akta u konkretnoj pravnoj stvari, to je zaštita njihovih prava mogla da bude ostvarena samo putem ustavne žalbe. Donošenjem pojedinačnih odluka (sa obrazloženjem) stekli su se uslovi da javni tužioci i zamenici javnih tužilaca ostvare svoje pravo iz čl. 161. st. 4. Ustava i ulože žalbu protiv odluke o prestanku funkcije.

3. U slučaju da su tužioci prethodno izjavili žalbu na Odluku Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca, tj. na Odluku DVT o izboru zamenika javnih tužilaca, svi javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su dobili pojedinačne odluke o prestanku funkcije imaju pravo da izjave („novu“) žalbu na iste pojedinačne akte. Odluka DVT nije mogla biti predmet pobijanja po žalbi u smislu čl. 161. st. 4 Ustava, jer nije sadržala elemente pojedinačnog pravnog akta sa obrazloženjem, te je kao takva mogla biti objekat napada u cilju zaštite ustavom garantovanih prava po ustavnoj žalbi. Međutim, kako su u međuvremenu donete pojedinačne odluke o prestanku funkcije, one se mogu smatrati kao potpuno novi objekat pobijanja, koji Ustavnom sudu pruža mogućnost da pristupi meritornoj oceni zakonitosti odluke. Tužioci mogu u obrazloženju ponoviti razloge za pobijanje koji su istaknuti u prethodnoj žalbi, ali ne postoji formalno pravna obaveza da se upućuje na prethodnu/prvu žalbu.

(Sa žalbama sudija stvari stoje drugačije. Rešavajući po žalbi sudije protiv Odluke Visokog saveta sudstva od 25.12.2009. godine (Odluka Ustavnog suda VIIIU br. 102/2010), Ustavni sud je poništio Odluku VSS od 25.12.2009. godine (kojom je utvrđen prestanak sudijske dužnosti svim sudijama koje nisu izabrane), u delu I tačka 662. izreke i naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 30 dana ponovo odluči o prijavi sudije podnetoj na Oglas za izbor za sudiju na stalnu sudijsku funkciju. S obzirom na stav Ustavnog suda da na akt VSS shodno primeni odredbe Zakona o upravnim sporovima, sudije mogu izjaviti žalbu na pojedinačne odluke VSS s pozivom na prethodnu/prvu žalbu upućenu Ustavnom sudu.)

4. Iscrpljivanjem ustavom garantovanog pravnog leka (žalba protiv odluke o prestanku funkcije) pred Ustavnim sudom, biće ispunjene procesne pretpostavke da se nezadovoljne strane obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Dr Irena Pejić,
Vanredni profesor

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije