Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Obaveštenja Desetodnevni trening "Matra Rule of Law Integrity of Civil Servants" održan u Hagu

Desetodnevni trening "Matra Rule of Law Integrity of Civil Servants" održan u Hagu

MATRA Rule of Law Integrity of Civil ServantsMATRA Rule of Law Integrity of Civil Servants, desetodnevni trening (09-19. maj 2017. godine) organizovao je konzorcijum koji čine: Holandski helsinški komitet, Univerzitet u Lejdenu, najstariji univerzitet u Holandiji i Haška akademija za lokalnu upravu, a uz finansijska sredstva Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. 

Opšti cilj treninga je osnaživanje institucionalnih kapaciteta različitih segmenata državne uprave u svrhu unapređenja profesionalnih sposobnosti državnih službenika, kako bi: 1.uspešno primenili stečeno znanje iz oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja politika integriteta u svakodnevni radni proces, 2.razumeli različite dimenzije koncepta integriteta u širem kontekstu vladavine prava i zaštite temeljnih demokratskih vrednosti, 3.upoznali se sa regulatornim okvirom međunarodnog prava, pravnim rešenjima u Kraljevini Holandiji kao i pravnim rešenjima država učesnica projekta, 4. upoznali se sa najboljim praksama anti-koruptivnih i politika integriteta različitih država.

Trening je obuhvatio sledeće teme: razumevanje temeljnih demokratskih vrednosti i povezivanje koncepta vladavine prava i politika integriteta; osnovni pojmovi koncepta integriteta državnih službenika; politike i prakse integriteta u Holandiji; integritet i prevencija korupcije u Holandiji; promocija, unapređenje i zaštita integriteta državnih službenika na nivou lokalne samouprave; studija slučaja – ustanovljenje, metodologija rada, dileme u svakodnevnom radu, razlozi osnivanja posebnog odseka pri gradskoj upravi Amsterdama koji se bavi temom zaštite i promocije politika integriteta; integritet i poslovna kultura, odnos menadžmenta i zaposlenih –komparacija radnih rezultata i motivacije zaposlenih u okruženju koje kreira atmosfera striktnih pravila do kulture saradnje i dijaloga; analiza i ocena rizika integriteta u lokalnim institucijama; razgovori sa predstavnikom kancelarije Evropskog ombudsmana o zaštiti prava građana na nivou EU; predstavnikom OLAFA-a o mehanizmima borbe protiv korupcije i različitih vidova privrednih prevara na nivou Evropske unije; o novim oblicima korupcije kroz različite vidove političkog uticaja kao i o ulozi evropskih institucija u reformi javne uprave; odnos između promocije politika integriteta, reformi javne administracije i jačanja principa dobre uprave; upoznavanje sa primerima dobre prakse zaštite integriteta u Holandiji – zaštita itnegriteta kako državnih službenika tako i kredibiliteta institucije - u pravosuđu, ministarstvu spoljnih poslova, integritet i etika u policiji, javnom tužilaštvu kako na nivou pokrajina tako i na nacionalnom nivou; sedam ključnih segmenata politike integriteta; analiza i rešavanje dilema – lojalnost i etika državnog službenika u službi poštovanja zakona; poštovanje digniteta službenika i jačanje kredibiliteta institucija; mehanizmi zaštite, pravni okvir, najbolje EU prakse zaštite uzbunjivača.

MATRA Rule of Law Integrity of Civil ServantsSagovornici o navedenim temama su bili, između ostalih i: profesori Jefri Uzman, Alexander de Becker (Leiden University); Alain Hoekstra (founder of National Integrity office, House of Whistleblowers), Ana Vasilache, Bart Hofstee (Amsterdam Integrity Bureau), Henk Bruning, Antonios Antoniadis (Principal legal officer in the office of the EU Ombudsman), Winifried Kleinegris (Nead of the OLAF sector “Hercules”), Daniel Freund (Transparency International), Judith Ravelli (Bureau of Security, Integrity and Complains of the Hague Police), Annelies Faro (MFA Central Integrity Coordinator), Kitty Nooy (Public prosecutor of the Hague, member of the Board of the House of Whistleblowers), Hendirk-Jan Talsma (National office of the Netherlands Public Prosecution service), Peter Tange (Mayor of Wormerland), John Devitt (Transparency International Ireland)..
Organizatori su priredili prijem kojem su prisustvovali ambasadori zemalja učesnica, a domaćin polaznicima iz Srbije je bio Nj.E. ambasador Republike Srbije u Kraljevini Holandiji, Petar Vico.

Tema desetodnevnog seminara bila je integritet državnih službenika i kroz teorijski i praktični napor polaznici su pronašli odgovor na pitanje: kako razumeti korupciju, iz aspekta unapređenja i jačanja politika integriteta u različitim oblastima društvenog života, odnosno kao ključni uzrok slabljenja institucija, ekonomske deprivacije i urušavanja poverenja u institucije sistema? Kako razumeti procese koji dovode do toga da korupcija podriva demokratiju i ugrožava ostvarivanje temeljnih ljudskih prava, uzrokuje siromaštvo, podriva javno poverenje u institucije, ugrožava efikasnost rada, demotiviše zaposlene, podriva temelje društva? Odgovori na ova pitanja pretpostavljaju poznavanje i poštovanje strukturalnih i kulturnih dimenzija društva, pravila i vrednosti, odnosno moralni društveni okvir, kao i vrednosni i etički habitus zaposlenih.

Trening je organizovan u Kraljevini Holandiji, u Hagu i Amsterdamu, jer je na osnovu izveštaja Transparency International Vlada Kraljevine Holandije dugi niz godina svrstana među najetičnije vlade na svetu. Politika integriteta u Holandiji počiva na temeljnoj pretpostavci da je pitanje integriteta državnog službenika uvek pitanje slobode postupanja - postupanja po zakonu, poštujući i pravila i vlastitu savest. Trening je obuhvatao i studijsku posetu evropskim institucijama u Briselu, Belgija.

Pored sertifikata koji podrazumeva stečena nova znanja iz sveobuhvatne oblasti integriteta i zvanje eksperta za navedenu oblast, postajanje dela međunarodne, holandske i nacionalne mreže eksperata kao i savladavanje praktičnih veština koje će mi koristiti prilikom pisanja plana integriteta za tužilaštvo, kao učesnik treninga imala sam jedinstvenu priliku da naučim kako se stvaraju državni službenici koji svojim etičkim ponašanjem i profesionalnim pristupom svakom građaninu pokazuju ozbiljnost države i njene napore da sve njene usluge budu im dostupne, ali kako i poštovanje građana te dostupnosti i etičnosti održava stubove moderne države.


MATRA RULE OF LAW INTEGRITY OF CIVIL SERVANTS
9-19.MAJ 2017.GODINE
HAG, HOLANDIJA

Pripremila
JASMINA KRŠTENIĆ
Zamenik javnog tužioca

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije