Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Obaveštenja
Obaveštenje

Sastanak Gorana Ilića sa Hans Ola Urstadom


Beograd, 18. avgust 2011.

OBAVEšTAVAMO ČLANOVE UDRUŽENJA DA č†E SE GORAN ILIč†, PREDSEDNIK UDRUŽENJA, U UTORAK 23. AVGUSTA SASTATI SA AMBASADOROM OEBS-A, HANS OLA URSTADOM.

TAKOčE, ZATRAŽEN JE SASTANAK SA šEFOM DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U SRBIJI, VENSANOM DEŽEROM, POVODOM ODLUKA U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA.

UTS

UTS - Povećati plate zamenicima i prvim zamenicima javnih tužilaca


Beograd, 3. avgust 2011.

25. jula 2011. godine, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je uputilo dopis Državnom veću tužilaca sa predlogom za povećanje plata zamenicima javnih tužilaca i prvim zamenicima javnih tužilaca.

Razlozi su izrazito dodatno angažovanje zamenika u javnim tužilaštvima, a prema analogiji sa sudovima Prvi zamenici bi trebali da imaju iste uslove kao i zamenici predsednika sudova. Na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu (članovi 69 - 73) povećanje plate zamenicima odnosi i na javne tužioce.

UTS

UTS saznaje: Isplata naknade za januar 3. juna 2011.

Beograd, 24. maj 2011.

Udruženje tužilaca Srbije dobilo je nezvaničnu informaciju od Ministarstva pravde da će isplata naknade za januar nereizabranim tužiocima i zamenicima početi 3. juna 2011. godine.

Takođe, dobili smo i informaciju da će nakon toga isplate biti redovne.

UTS

Zaštitnik građana će učestvovati u praćenju postupka preispitivanja odluka prvog sastava DVT


{mosimage}Beograd, 17. mart 2011.

Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Saša Janković, Zaštitnik građana su na sastanku održanom 16. marta 2011. godine, saglasili da će zaštitnik građana učestvovati u praćenju postupka preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca.

Dogovor je rezultat novootkrivenih činjenica koje su dovele do postojanja sumnje da je izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca vršen na osnovu informacija koje su dobijene od Bezbednosno informativne agencije.Opširnije...

UTS/DVT

DVT doneo odluku o formiranju zajedničke radne grupe sa predstavnicima UTS


{mosimage}Beograd, 2. mart 2011.

Predsedniku, gospodinu Goranu Iliću

Obaveštavam Vas da je Državno veće tužilaca na današnjoj sednici, a povodom Vašeg Predloga odluke o načinu primene evropskih standarda u postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca, donelo odluku da zajedno sa predstavnicima Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije formira radnu grupu za izradu Predloga odluke o postupku za preispitivanje odluke prvog sastava Državnog veća tužilaca i odluku da odobri predstavnicima Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da u svojstvu posmatrača prisustvuju u postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca.

Opširnije...

Obaveštenje - Isplata naknada za decembar najkasnije do 25. marta

Beograd, 14. mart 2011.

UDRUŽENJE TUŽILACA SRBIJE DOBILO JE INFORMACIJU OD MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE DA č†E NAKNADE ZA DECEMBAR 2010. GODINE BITI ISPLAč†ENE NAJKASNIJE DO 25. MARTA 2011. GODINE

UTS

Važno obaveštenje

{mosimage}

Zbog značaja predstojeće Skupštine Udruženja, velikog interesovanja kao i zbog boljih uslova za rad, SKUPšTINA č†E SE ODRŽATI U HOTELU "M", Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd

Beograd, 7. februar 2011.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilca poziva vas da 19. februara 2011. godine u hotelu Best Western "Hotel M", Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd, prisustvujete Skupštini Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, sa početkom u 13,30 časova, kao i Međunarodnom inicijativnom sastanku za regionalnu saradnju strukovnih udruženja, sa početkom u 11 časova, na istom mestu.

Opširnije...

UTS

Model pojedinačnog podneska za Ustavni sud


{mosimage}

Beograd, 19. januar 2011.

Danas je Udruženje tužilaca Srbije stavilo na raspolaganje model pojedinačnog podneska za Ustavni sud, uz preporuku da ga svaki nereizabrani javni tužilac i zamenik javnog tužioca dostavi Ustavnom sudu u svoje ime.

Udruženje tužilaca dostavilo je i predlog Ustavnom sudu da Ustavni sud meritorno odluči o ustavnosti prekida stalnosti javnotužilačke funkcije.

Opširnije...

Zajednička konferencija za novinare UTS i Društva sudija Srbije

{mosimage}
{mosimage}Beograd, 17. januar 2011.

Da bi otklonila nedostatke učinjene u reformi pravosuđa, dana 29.12.2010. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune seta pravosudnih zakona. U razlozima za donošenje zakona predlagač je naveo da su zakoni „u potpunosti rađeni u saradnji sa predstavnicima Evropske komisije i Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji su o njima dali pozitivno mišljenje“.

Opširnije...

UTS

Rok za pristupanje UTS - 15. januar 2011.

 {mosimage}

Beograd, 29. decembar 2010.

Upravni odbor Udruženja tužilaca doneo je odluku da svi zainteresovani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca (izabrani i neizabrani koji nemaju novo zaposlenje) koji žele da pristupe Udruženju, imaju rok za dostavljanje pristupnica do 15. januara 2011. godine, kako bi se obavio postupak ponovne registracije i ažurirala baza podataka u skladu sa novom mrežom sudova.

Poslednje vesti

Veliki broj odredbi ustavnih amandmana u koliziji sa preporukama iz Evrope, pokazuje analiza Udruženja tužilaca Srbije: Tužioci nezadovoljni nacrtom Ustava Veliki broj odredbi ustavnih amandmana u koliziji sa preporukama iz Evrope, pokazuje analiza Udruženja tužilaca Srbije: Tužioci nezadovoljni... Najveći broj odredbi Nacrta ustavnih amandmana, koje se tiču budućeg ustavnog položaja tužilaca, u sukobu su sa mišljenjem Venecijanske komisije... More detail
UTS povodom saopštenja Ministarstva pravde: Nije potrebna brza, već dobra reforma UTS povodom saopštenja Ministarstva pravde: Nije potrebna brza, već dobra reforma Povodom saopštenja Ministarstva pravde od 03.10.2018. godine pod naslovom "Ubrzati reformu pravosuđa i izmenu Ustava u oblasti pravosuđa" koji se ticao... More detail
Izveštaj o stepenu saglasnosti nacrta amandmana sa Ustavom Republike Srbije, mišljenjima tela SE i Akcionim planom za Poglavlje 23 Izveštaj o stepenu saglasnosti nacrta amandmana sa Ustavom Republike Srbije, mišljenjima tela SE i Akcionim planom za Poglavlje 23 Amandman XIX Javna tužilaštva St.1. nije u skladu sa CCPE od 17 do 23. Koji se odnose na pojmove samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije