Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje i mišljenje Državnog veća tužilaca o radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Saopštenje i mišljenje Državnog veća tužilaca o radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

DVTDržavno veće tužilaca, na sednici održanoj 19.02.2018. godine razmatralo je radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Državno veće tužilaca smatra da se predloženim amandmanima smanjuje dostignuti nivo samostalnosti javnog tužilaštva, pa predlaže da se postojeći radni tekst amandmana povuče iz javne rasprave. Mišljenja smo da je neophodno formiranje radne grupe u čijem će sastavu biti i relevantni predstavnici struke, koja će sačiniti novi radni tekst izmena Ustava, uzimajući u obzir sve do sada iznete primedbe, a koji će kasnije biti osnov za kvalitetnu, suštinsku i sveobuhvatnu javnu raspravu.

Predloženo rešenje, po kom bi predstavnici javnog tužilaštva bili u manjini u sastavu Visokog saveta tužilaca, dovelo bi do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti ovog tela, kojima se jemči samostalnost javnog tužilaštva (izbor, napredovanje, razrešenje, disciplinska odgovornost, materijalni položaj), odlučuju članovi koje bira Narodna skupština. Navedeno je u suprotnosti sa Akcionim planom za poglavlje 23 koji predviđa sastav tužilačkog saveta sa najmanje 50% članova iz reda javnih tužilaca.
Takođe, sporno je rešenje prema kom disciplinski postupak i postupak razrešenja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca može pokrenuti ministar nadležan za pravosuđe, što otvara prostor izvršnoj vlasti za odlučivanje o poverenju ili nepoverenju u odnosu na pojedinačne tužioce

Zabrinjavajuća su i sledeća rešenja: mogućnost trajnog premeštanja zamenika javnog tužioca u drugo javno tužilaštvo, bez njegove saglasnosti; ukidanje krivičnopravnog i krivičnoprocesnog imuniteta javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca; ukidanje samostalnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način, kao novi uslov za izbor zamenika javnog tužioca u najnižim tužilaštvima, uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu. Ovaj predlog otvara mogućnost da se faktička nadležnost za prvi izbor zamenika javnih tužilaca, u tužilaštvima najnižeg nivoa, izmesti iz Visokog saveta tužilaca, kao samostalnog organa, na instituciju koja nema garancije nezavisnosti ni samostalnosti.

Veće smatra da radni tekst sadrži i izvesna pozitivna rešenja kao što je nadležnost Visokog saveta tužilaca za izbor i razrešenje zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca, kao i ukidanje prvog izbora zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat. Međutim, opisana pozitivna rešenja smatramo nedovoljnim u smislu ostvarenja efekta unapređenja vladavine prava u Republici Srbiji i sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23, u delu koji se tiče nezavisnosti pravosuđa od političkog uticaja.

Zbog izuzetnog značaja ove teme za budućnost javnog tužilaštva i vladavinu prava u Republici Srbiji, Državno veće tužilaca je sačinilo detaljnu analizu sa komentarima i primedbama na predloženi radni tekst amandana, a svoje predloge izmena Ustava, Veće će izneti naknadno.

Državno veće tužilaca

-----------------

PRILOG: Mišljenje DVT o predloženom radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije14.79 MB

Poslednje vesti

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije