Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje UTS nakon uvida u Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije

Saopštenje UTS nakon uvida u Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije

UTSNakon uvida u Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije, objavljen od strane Ministarstva pravde, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije smatra da tekst nacrta amandmana sadrži skromne normativno tehničke pomake u odnosu na radni tekst koji je ocenjivala Venecijanska komisija, ali, na žalost do suštinskih poboljšanja kvaliteta teksta amandmana, koji treba da vode ka depolitizaciji pravosuđa, nije došlo.

Za pohvalu je činjenica da je Ministarstvo pravde uvažilo mišljenje Venecijanske komisije u delu koji se odnosi na nemogućnost izbora javnih tužilaca u Narodnoj skupštini. Ali, sa druge strane, za žaljenje je činjenica da Nacrt amandmana omogućava premeštanje političkog uticaja na izbor nosilaca javnotužilačke funkcije sa Narodne skupštine na Visoki savet tužilaca, kroz odredbe koje se tiču sastava Saveta. Naročito nas zabrinjava činjenica da je u pogledu odredbe kojom je regulisan budući sastav Visokog saveta tužilaca, Ministarstvo pravde izričito odstupilo od obaveza Republike Srbije iz Akcionog plana za poglavlje 23. Razlog za zabrinutost izaziva i činjenica da odredba o mogućnosti raspuštanja Visokog saveta sudstva, koja je od strane Venecijanske komisije oštro kritikovana, ne samo da nije brisana, već je u tekstu nacrta zadržana, ali je istovremeno uneta i u odredbu koja se tiče Visokog saveta tužilaca.

Odredbe koje se odnose na pojam istaknutih pravnika i način njihovog izbora su zadržane, a primedbe Venecijanske komisije u tom delu su ignorisane. Sudijski i tužilački pomoćnici, prema nacrtu amandmana lišeni su mogućnosti napredovanja u sudije ili tužioce, čime se, kao se čini, odričemo jednog od najvažnijih i najvitalnijih resursa srpskog pravosuđa.

Stiče se utisak da je Ministrstvo pravde selektivno tumačilo delove mišljenja Venecijanske komisije, što je rezultovalo nepotpunom i nedoslednom primenom preporuka ovog tela Saveta Evrope. Sa druge strane, brojne i značajne primedbe drugog, stručnog tela Savetam Evrope - Konsultativnog veća evropskih tužilaca, Ministarstvo pravde nije uopšte uzelo u obzir.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je mišljenja da snaga Ustava ne leži u broju poslaničkih glasova, već u društvenom konsenzusu koji treba da proizađe iz suštinske i inkluzivne debate. Ustav ne treba da se donosi u senci interesa političara, sudija i tužilaca, već po meri potreba savremenog društva. Te potrebe su definisane kroz brojne, dugi niz godina razvijane, evropske standarde za pravosuđe. Na žalost, selektivnom i nedoslednom primenom tih standarda, još jednom ćemo propustiti retku priliku za unapređenje srpskog pravosuđa.

Kako ni poslednji tekst predloženih ustavnih amandmana ne stvara uslove za depolitizaciju pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije poziva Vladu Republike Srbije da formira radnu grupu koja bi izradila potpuno novi tekst ustavnih amandmana, usklađen sa mišljenjima Venecijanske komisije, Konsultatvinog veća evropskih sudija i Konsultativnog veća evropskih tužilaca, kao i Akcionim planom Vlade Republike Srbije za poglavlje 23. Stoga, pozivamo Vladu Republike Srbije, da organizuje ekspertsku debatu, kako bi, u korist i za blagodet budućnosti našeg društva i građana pronašli stručno i najbolje rešenje za budući tekst Ustava Republike Srbije.

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije