Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Gde su tužilački pomoćnici u budućem Ustavu?

Gde su tužilački pomoćnici u budućem Ustavu?

UTS

Dana 15. oktobra 2018. godine na sajtu Ministarstva pravde objavljen je tekst Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. Od strane pojedinih organizacija tekst Nacrta amandmana je pohvaljen zbog činjenice da su sudijski i tužilački pomoćnici postali ustavna kategorija.

Tačno je da su sudijski pomoćnici postali ustavna kategorija što se jasno vidi iz Amandmana IV stav 6. kojim je propisano da "Sude sudije, a zakonom se može predvideti da u suđenju učestvuju sudije porotnici i sudijski pomoćnici." Ovakvo rešenje, iako opradvano može biti kritikovano, otvara put za buduće zakonsko regulisanje procesnih nadležnosti sudijskih pomoćnika. Amandmanom XXIII st.2. predviđeno je i da će Visoki savet sudstva biti nadležan za vrednovanje rada sudijskih pomoćnika.

Sasvim drugačije stoje stvari kada su u pitanju tužilački pomoćnici. Naime, tekstom nacrta amandmana, tužilački pomoćnici postali su ustavna kategorija isključivo u pogledu vrednovanja njihovog rada (ko ih vrednuje). Naime, tužilački pomoćnici pominju se samo u Amandmanu XXVI st.2. koji propisuje da rad tužilačkih pomoćnika ubuduće treba da vrednuje Visoki savet tužilaca. Dakle, tužilački pomoćnici, za razliku od sudijskih, ne postaju ustavna kategorija u pogledu učešća ili nadležnosti u krivičnom postupku. Nije jasno iz kog razloga se pravi razlika između ustavnog položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i da li ovakva razlika može u budućnosti da otvori put ka pravljenju razlike u statusnim pitanjima i pitanjima materijalnog položaja ove dve kategorije pomoćnika. Izuzimanje tužilačkih pomoćnika iz ustavom propisanih nadležnosti čini se nepravednim i iz razloga što, shodno važećem ZKPu, tužilački pomoćnici imaju značajno aktivniju procesnu ulogu u odnosu na sudijske. Postavlja se pitanje, da li će postojeće odredbe ZKPa, koje se odnose na tužilačke pomoćnike, moći da opstanu nakon ustavnih izmena. 

Podsećanja radi, u verziji Nacrta amandmana na Ustav Republike Srbije od 13. aprila 2018. u Amandmanu XX st.4. bilo je izričito predviđeno da "Tužilački pomoćnici mogu obavljati pojedine zakonom određene radnje iz nadležnosti javnog tužioca." S obzirom da se Ministarstvo pravde očigledno opredelilo za "vraćanje" pomoćnika u Ustav, ostaje nejasno iz kog razloga je odustalo od "vraćanja" tužilačkih pomoćnika, a opredelilo se isključivo za "vraćanje" sudijskih pomoćnika. Za takvu odluku Ministarstvo pravde nije dalo obrazloženje.

Izražavamo zabrinutost što se u nacrtu amandmana pravi tako značajna razlika između ove dve kategorije pomoćnika. Ukoliko se ustavotvorac opredeli da pomoćnici postanu ustavna kategorija, onda ne postoji apsolutno nijedan razlog zbog koga bi se pravila razlika između ove dve kategorije. Definisanje ustavnih razlika neminovno otvara put ka definisanju zakonskih, statusnih i materijalnih razlika između ove dve grupe pomoćnika u svim budućim izmenama zakona.

Nije zgoreg ni napomenuti da ustavni položaj obe grupe pomoćnika, kako je propisan Nacrtom amandmana, ne stavlja pomoćnike pod "ingerenciju VSS i VST" kako se to tvrdi. Nacrt amandmana predviđa nadležnost VSS i VST u odnosu napomoćnike isključivo u pogledu vrednovanja njihovog rada. Dakle, amandmani ne predviđaju nadležnost VSS i VST u odnosu na pomoćnike po bilo kom drugom pitanju -kao što je zapošljavanje, status, napredovanje ili materijalni položaj. Stoga je za očekivati da će položaj pomoćnika u pogledu zapošljavanja, statusa, napredovanja ili materijalnog položaja ostati neizmenjen.

PRAVNI TIM UTS

Poslednje vesti

Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Markeš: Nema demokratije bez nezavisnih sudova i nezavisnog tužilaštva Predsednik Upravnog odbora Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu Filip Markeš izjavio je da danas problem sa demokratijom nema... More detail
Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Ne odgovara im stvarnost, pa kreiraju svoju Naše izvršne vlasti su navikle na to da je čitava vlast njihova i da ta ona ne može ni sa kim da se deli. Zato su svi koji misle drugačije i spremni... More detail
Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Negativna kampanja protiv pet članova Državnog veća tužilaca se nastavlja: Udruženje tužilaca na udaru zbog kritika vlasti Udruženje tužilaca Srbije, strukovno udruženje čiji su stavovi često u sukobu sa onima izvršne vlasti, iznova se našlo na stranicama tabloida. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije