Saopštenje za javnost

UTSPovodom današnje konferencije za štampu predsednika Republike Srbije, Udruženje javnih tužilaca podseća javnost da po prirodi stvari - podeli uloga u krivičnom postupku, tužioci su retko kada zadovoljni kaznama koje izriče sud.

Tema kaznene politike je legitimna tema u demokatskom društvu i naše Udruženje je u više navrata pozivalo na otvaranje ove teme. Međutim, pored toga što je ovo tema od značaja za svakog građanina Republike Srbije, ona je pre svega, stručna tema za one koji se njome bave - stručnjake u oblasti krivičnog prava. Zbog toga smatramo da je neophodno otvoriti stručnu raspravu o svakom od navedenih pitanja, kako bi izbegli populistički i senzacionalistički pristup rešavanju problema.

Ukoliko postoji politička volja da se reše pitanja pomenuta na današnjoj konferenciji za štampu, neophodo je jačanje nezavisnog položaja tužilaštva u odnosu na izvršnu vlast. Inače, nemoguće je očekivati efektivne rezultate u borbi protiv bilo koje vrste kriminala, kako organizovanog tako i korupcije.

UTS ostaje otvoreno za javnu debatu o izmeni krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog zakonodavstva i za pružanje stručne pomoći u izradi izmene relevantnih zakona.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije