Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje povodom tabloidnih napada na UTS

Saopštenje povodom tabloidnih napada na UTS

UTSPovodom pisanja tabloidne štampe o finansiranju i delovanju UTS „u interesu stranih faktora kojima nije u interesu stabilnost“, kao i da se polovina članova DVT kontroliše preko „Soroševih satelita“, obaveštavamo Vas sledeće.

Fondacija za otvoreno društvo je samo jedna od brojnih organizacija koja podržava UTS i sa kojom sarađujemo i sprovodimo projekte. U druge organizacije spadaju, između ostalih i EU, OEBS i Savet Evrope, kao međunarodne organizacije čija je država Srbija članica, odnosno kandidat za članstvo. Svi sprovedeni projekti odnosili su se na unapređenje kvaliteta rada javnog tužilaštva, znanja i veština tužilaca, unapređenja vladavine prava kao i jačanje kapaciteta strukovnog udruživanja, a cilju kvalitetnijeg i delotvornijeg ostvarivanja prava građana na krivičnnopravnu zašitu. Nijedan projekat, organizovan sa Fondacijom ili bilo kojom drugom organizacijom, nije izašao iz domena legitimnih tema o pravosuđu, zakonodavstvu, zaštiti ljudskih prava, vladavini prava i položaju javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.

Podsećanja radi, delovanje Fondacije u Srbiji, ne ograničava se samo na grantove za projekte nevladinim organizacijama, već i javnim institucijama, organima lokalne samouprave i državnim organima, kao i Konventu – telu saradnje Vlade Republike Srbije i civilnog društva, čiji je UTS član. Takođe, najviši predstavnici Fondacije su u više navrata imali konstruktivne razgovore sa Predsednikom Republike o čemu su izveštavali mediji, a između ostalog povodom porške Fondacije „reformama u oblasti vladavine prava“ u Republici Srbiji.

Pored saradnje sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vladavine prava i pravosuđa, UTS se uvek trudilo da traži partnere u tužiocima i sudijama iz drugih, posebno evropskih zemalja, tako da smo razvili bogatu i plodotvornu saradnju sa strukovnim udruženjima u inostranstvu. UTS je udruženje koje je istovremeno član Evropskog udruženja sudija i tužilaca za slobodu putem demokratije - MEDEL i Svetskog udruženja tužilaca - IAP. MEDEL je udruženje koje ima status posmatrača u Konsultativnom veću evropskih tužilaca, dok je IAP osnovan od strane Ujedinjenih nacija. O ulozi UTS-a u međunarodnim udruženjima govori i činjenica da je UTS dva puta dobio priznanje od IAP-a, a poslednji put 2017. godine.

Imajući u vidu navedeno smatramo neosnovanim i zlonamernim tvrdnje da UTS deluje u interesu onih „faktora“ kojima nije u interesu stabilnost Srbije. Tužna je činjenica što se široj javnosti, koja nije upućena u način funkcionisanja profesionalnih udruženja, nameće zaključak o „špijunskom“ delovanju javnih tužilaca, samo zbog činjenice da UTS ima saradnju sa organizacijama koje deluju i izvan prostora Republike Srbije. Ovakvo izveštavanje sledi opasnu i već ranije viđenu logiku po kojoj je svaka saradnja sa „stranicima“ sumnjiva, a svako ko govori strani jezik potencijalni „špijun“.

UTS se za 17 godina postojanja bavilo isključivo pitanjima koje spadaju u domen prava tužioca na javno delovanje u strukovnim udruženjima, što je definisano i međunarodnim dokumentima, kao što je Preporuka Saveta Evrope (2000)19. Nikada se nismo bavili politikom, niti komentarisali političke događaje. Nažalost, deluje da naše vrednosno opredeljenje za demokratski koncept vladavine prava, prihvaćen u zemljama članicama EU u jednom delu javnosti želi biti predstavljeno kao političko delovanje i tako etiketirano kao nelegitimno i protivno državnim interesima.

PREDSEDNIŠTVO UTS

Poslednje vesti

Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - "HELP: proslava 70. godišnjice Saveta Evrope" I ove godine održana je godišnja konferencija Evropskog programa za obrazovanje pravnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava (HELP Program) Saveta Evrope... More detail
 Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa Medel pozdravlja presudu Evropskog suda pravde od 24 Juna 2019 (C-619/18) prvu u seriji presuda o "vladavini prava" vezanim za Poljsku. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije