Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje povodom tabloidnih napada na UTS

Saopštenje povodom tabloidnih napada na UTS

UTSPovodom pisanja tabloidne štampe o finansiranju i delovanju UTS „u interesu stranih faktora kojima nije u interesu stabilnost“, kao i da se polovina članova DVT kontroliše preko „Soroševih satelita“, obaveštavamo Vas sledeće.

Fondacija za otvoreno društvo je samo jedna od brojnih organizacija koja podržava UTS i sa kojom sarađujemo i sprovodimo projekte. U druge organizacije spadaju, između ostalih i EU, OEBS i Savet Evrope, kao međunarodne organizacije čija je država Srbija članica, odnosno kandidat za članstvo. Svi sprovedeni projekti odnosili su se na unapređenje kvaliteta rada javnog tužilaštva, znanja i veština tužilaca, unapređenja vladavine prava kao i jačanje kapaciteta strukovnog udruživanja, a cilju kvalitetnijeg i delotvornijeg ostvarivanja prava građana na krivičnnopravnu zašitu. Nijedan projekat, organizovan sa Fondacijom ili bilo kojom drugom organizacijom, nije izašao iz domena legitimnih tema o pravosuđu, zakonodavstvu, zaštiti ljudskih prava, vladavini prava i položaju javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.

Podsećanja radi, delovanje Fondacije u Srbiji, ne ograničava se samo na grantove za projekte nevladinim organizacijama, već i javnim institucijama, organima lokalne samouprave i državnim organima, kao i Konventu – telu saradnje Vlade Republike Srbije i civilnog društva, čiji je UTS član. Takođe, najviši predstavnici Fondacije su u više navrata imali konstruktivne razgovore sa Predsednikom Republike o čemu su izveštavali mediji, a između ostalog povodom porške Fondacije „reformama u oblasti vladavine prava“ u Republici Srbiji.

Pored saradnje sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vladavine prava i pravosuđa, UTS se uvek trudilo da traži partnere u tužiocima i sudijama iz drugih, posebno evropskih zemalja, tako da smo razvili bogatu i plodotvornu saradnju sa strukovnim udruženjima u inostranstvu. UTS je udruženje koje je istovremeno član Evropskog udruženja sudija i tužilaca za slobodu putem demokratije - MEDEL i Svetskog udruženja tužilaca - IAP. MEDEL je udruženje koje ima status posmatrača u Konsultativnom veću evropskih tužilaca, dok je IAP osnovan od strane Ujedinjenih nacija. O ulozi UTS-a u međunarodnim udruženjima govori i činjenica da je UTS dva puta dobio priznanje od IAP-a, a poslednji put 2017. godine.

Imajući u vidu navedeno smatramo neosnovanim i zlonamernim tvrdnje da UTS deluje u interesu onih „faktora“ kojima nije u interesu stabilnost Srbije. Tužna je činjenica što se široj javnosti, koja nije upućena u način funkcionisanja profesionalnih udruženja, nameće zaključak o „špijunskom“ delovanju javnih tužilaca, samo zbog činjenice da UTS ima saradnju sa organizacijama koje deluju i izvan prostora Republike Srbije. Ovakvo izveštavanje sledi opasnu i već ranije viđenu logiku po kojoj je svaka saradnja sa „stranicima“ sumnjiva, a svako ko govori strani jezik potencijalni „špijun“.

UTS se za 17 godina postojanja bavilo isključivo pitanjima koje spadaju u domen prava tužioca na javno delovanje u strukovnim udruženjima, što je definisano i međunarodnim dokumentima, kao što je Preporuka Saveta Evrope (2000)19. Nikada se nismo bavili politikom, niti komentarisali političke događaje. Nažalost, deluje da naše vrednosno opredeljenje za demokratski koncept vladavine prava, prihvaćen u zemljama članicama EU u jednom delu javnosti želi biti predstavljeno kao političko delovanje i tako etiketirano kao nelegitimno i protivno državnim interesima.

PREDSEDNIŠTVO UTS

Poslednje vesti

NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu Grupa od 17 organizacija civilnog društva pozvala je danas Državno veće tužilaca, Republičkog javnog tužioca i Visoki savet sudstva da rade svoj... More detail
Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije