Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Saopštenje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

UTSNakon održane sednice Upravnog odbora UTS, kojoj su prisustvovali predstavnici Predsedništva, Nadzornog odbora i Etičkog saveta izdajemo saopštenje.

Organi Udruženja su analizirali rezultate rada DVTa i utvrdili da su poslednje tri godine, popunjena upražnjena mesta zamenika javnih tužilaca i značajno povećan broj sistematizovanih što je rezultovalo izborom 153 nova zamenika javnih tužioca.

Povećanje broja nosilaca javnotužilačke funkcije stvorilo je preduslov za rešavanje problema nesavladivog priliva predmeta nastalog nakon uvođenja tužilačke istrage, što otvara put ka povećanju efikasnosti rada javnih tužilaštava, kako u predmetima opšteg kriminala, tako i predmetima korupcije.

Prvi put, od osnivanja DVTa formirano je telo za zaštitu samostalnosti tužilaca, čije je osnivanje je pozitivno ocenjeno u izveštajima EU i Greko.

Pokrenuto je i okončano više disciplinskih postupaka, što je rezultovalo razrešenjem dva i disciplinskim sankcijama u odnosu na još osam nosilaca javnotužilačke funkcije.

Analizirani su navodi pojedinih medija o načinu i ciljevima delovanja Udruženja, kao i o članovima DVT, koji su ujedno i članovi Udruženja. Kako u takvim medijskim navodima činjenice ne postoje, već se kroje, zaključeno je da bi učestvovanje u bilo kom obliku tako kreirane debate bilo štetno po ugled tužilaštva u celini. Ipak, nameće se pitanje: Kome i zašto to smeta Udruženje javnih tužilaca?

Kako se ovakvi medijski navodi reflektuju na ugled celokupne javnotužilačke organizacije, a naročito ugled DVTa kao garanta samostalnosti tužilaca, sa žaljenjem konstatujemo da se Republički javni tužilac, odgovoran za rad javnog tužilaštva u celini, shodno višegodišnjoj praksi ne izjašnjava o navodima koji mogu da štete ugledu javnog tužilaštva.

UTS

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije