Saopštenje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

UTSNakon održane sednice Upravnog odbora UTS, kojoj su prisustvovali predstavnici Predsedništva, Nadzornog odbora i Etičkog saveta izdajemo saopštenje.

Organi Udruženja su analizirali rezultate rada DVTa i utvrdili da su poslednje tri godine, popunjena upražnjena mesta zamenika javnih tužilaca i značajno povećan broj sistematizovanih što je rezultovalo izborom 153 nova zamenika javnih tužioca.

Povećanje broja nosilaca javnotužilačke funkcije stvorilo je preduslov za rešavanje problema nesavladivog priliva predmeta nastalog nakon uvođenja tužilačke istrage, što otvara put ka povećanju efikasnosti rada javnih tužilaštava, kako u predmetima opšteg kriminala, tako i predmetima korupcije.

Prvi put, od osnivanja DVTa formirano je telo za zaštitu samostalnosti tužilaca, čije je osnivanje je pozitivno ocenjeno u izveštajima EU i Greko.

Pokrenuto je i okončano više disciplinskih postupaka, što je rezultovalo razrešenjem dva i disciplinskim sankcijama u odnosu na još osam nosilaca javnotužilačke funkcije.

Analizirani su navodi pojedinih medija o načinu i ciljevima delovanja Udruženja, kao i o članovima DVT, koji su ujedno i članovi Udruženja. Kako u takvim medijskim navodima činjenice ne postoje, već se kroje, zaključeno je da bi učestvovanje u bilo kom obliku tako kreirane debate bilo štetno po ugled tužilaštva u celini. Ipak, nameće se pitanje: Kome i zašto to smeta Udruženje javnih tužilaca?

Kako se ovakvi medijski navodi reflektuju na ugled celokupne javnotužilačke organizacije, a naročito ugled DVTa kao garanta samostalnosti tužilaca, sa žaljenjem konstatujemo da se Republički javni tužilac, odgovoran za rad javnog tužilaštva u celini, shodno višegodišnjoj praksi ne izjašnjava o navodima koji mogu da štete ugledu javnog tužilaštva.

UTS