Saopštenje


Beograd, 24. decembar 2009.


Upravni odbor Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije dana 24. decembra 2009. godine održao je vanrednu sednicu povodom nedavno objavljenih rezultata izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Sednici Upravnog odbora su pored članova prisustvovali i članovi Udruženja, nosioci javnotužilačke funkcije koji nisu članovi Udruženja, kao i predstavnici medija.

Prvi put je Državno veće tužilaca, u kome značajnu većinu čine nosioci javnotuzilačkih funkcija, izvršilo izbor zamenika javnih tužilaca i predložilo kandidate za izbor javnih tužilaca.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije očekuje dalju depolitizaciju procesa izbora nosilaca javnotuzilačkih funkciju kroz organizaciju neposrednih izbora članova Državnog veća tužilaca, kao i primenu zakona o Pravosudnoj akademiji.

Udruženje smatra da je postojeći broj nosilaca javnotuzilačke funkcije neadekvatan i da bi veći broj zamenika javnih tužilaca bio celishodan obzirom na izmenu Zakonika o krivičnom postupku i uvodjenja javnotužilačke i finansijske istage. Na taj način bi bila manja potreba za smanjenjem broja nosilaca javnotužilačke funkcije.

Udruzenje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije poziva Državno veće tužilaca da:

1.    objavi spisak svih nosilaca javnotužilačke funkcije koji nisu izabrani

2.    pojasni način primene kriterijuma iz Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije

3.    objavi vrstu podataka i izvore koje je Državno veće tužilaca koristilo u vezi sa izborom

4.    svakom neizabranom nosiocu javnotuzilacke funkcije dostavi obrazlozenje koje sadrzi razloge zbog kojih kandidat nije izabran

5.    svakom nosiocu omogući uvid u ocene koje su uticale na njegov izbor

6.    da se otvori dijalog sa strukovnim udruzenjem o povećanju sistematizacije radnih mesta za zamenike javnih tuzilaca.