Stranputice reforme pravosuđa


Beograd, 15. jul 2011.

Saopštenje za javnost Argite Bulatović, neizabranog zamenika javnog tužioca

Koliko me pogodila inkvizitorska odluka Državnog veća tužilaštva o definitivnom odbijanju moje žalbe na razrešenje sa mesta zamenika tužioca, toliko me porazio način na koji je odluka obrazložena i prezentovana u javnosti. Kao da nije dovoljno što su nas izbacili na ulicu, već su morali do kraja da nas izvređaju i ponize, i pri tome ugroze naša prava proklamovana najvišim pravnim aktom u Repubilici Srbiji, tu naravno mislim na Ustav RS.

Odluku još nisam dobila, ali prema pisanju medija tužilac Branko Stamenković je ocenio da sam nestručna i nepismena.

Smatram da, se u načinu na koji su iznesene negativne reči  upućene na moj račun, stiču, pre svega zakonska obeležja krivičnog dela,  i u tom smislu podneću krivičnu prijavu. 

Tročlana Komisija ispred DVT-a sa kojom sam imala razgovor, očigledno nije ni pročitala moju ustavnu žalbu. Komisija je bila u sastavu Danijela Sinđelić (predsednik), Majda Rakić i izvestilac Branko Stamenković. Nisu pročitali ustavnu žalbu, zato jer su odluke bile očigledno unapred donete. Pa što bi se mučili.

Čitavo obrazloženje odluke DVT je zasnovano na izvučenom iz konteksta dela mišljenja tadašnjeg Opštinskog javnog tužioca u Obrenovcu. Ono što u saopštenju DVT ne stoji, jeste da je  konačna ocena navedenog tužioca "zadovoljava".

A sad još malo činjenica. Kao zamenik tužioca imala sam u periodu 2006-2008. godine 657 završenih predmeta. Na  nivou obrenovačkog tužilaštva imala sam ubedljivo najbolji prosek, preko 120%. Taj prosek bi bio i veći da mi je uračunato što sam kao v.d. opštinskog tužioca u Peći tokom 2007. godine jednom mesečno išla u tužilaštvo izmešteno u Leskovac da završavam predmete. Dakle, i na taj način sam oštećena.    
 
Moram još da napomenem da potičem iz čestite i ponosite porodice, za koju niko ne može reći nijednu lošu reč. Ali vi sve možete, možete nam zabraniti pravo na rad, možete nam uzeti i živote, samo jedno ne možete - ne možete nam uzeti dostojanstvo.

S poštovanjem

Argita Bulatović,
bivši zamenik Opštinskog javnog tužioca u Peći